Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Bookmark and Share
Βρίσκεστε εδώ: Home / e-shop / Βιβλία / Γεωτεχνικά βιβλία

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Κωδικός:Γ0228

Ενημερώθηκε: 30/7/2015

Διαθέσιμο ('Aμεσα)
Προσθήκη στο καλάθι
Τιμή κανονική:
37,30€ + Φ.Π.Α. =  39,72€
Τιμή συνδρομητή:
35,33€ + Φ.Π.Α. =  37,63€

41,81 ευρώ
συγγραφέας: Ζέρβας Π. Γεώργιος
έτος έκδοσης: 2013
σελίδες: 472
διαστάσεις βιβλίου: 17x24 cm
εκδόσεις Αθ. Σταμούλης

Το βιβλίο της Διατροφής των Μηρυκαστικών Ζώων περιλαµβάνει την απαραίτητη και σύγχρονη επιστηµονική γνώση για την κατάρτιση ισόρροπων σιτηρεσίων για βοοειδή και αιγοπρόβατα, ανάλογα µε την παραγωγική τους κατεύθυνση, την ηλικία, το φυσιολογικό στάδιο και το παραγωγικό σύστηµα εκτροφής τους, µε στόχο την έκπτυξη του παραγωγικού δυναµικού τους στο µέγιστο δυνατόν και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας µε παράλληλη διασφάλιση της υγείας και ευζωίας τους και την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Ειδικότερα, στα επιµέρους κεφάλαια, αναλύονται:

– Οι βασικές αρχές διατροφής των µηρυκαστικών ζώων (ιδιότητες σιτηρεσίου, αποτελεσµατικότητα διατροφής, τεχνική και συστήµατα διατροφής κ.ά.).

– Οι φυσιολογικές βάσεις των µηρυκαστικών ζώων και οι ιδιαιτερότητες κάθε είδους και κατηγορίας αυτών.

– Ο λεπτοµερής τρόπος διατροφής των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, των αγελάδων κρεοπαραγωγής, των ταύρων, των νεογνών και αναπτυσσόµενων βοοειδών, των µοσχίδων αναπαραγωγής, των αιγοπροβάτων και των αµνο­εριφίων.

– Η βιολογική εκτροφή µηρυκαστικών ζώων.

– Η επίδραση της διατροφής στην αναπαραγωγική λειτουργία των µηρυκαστικών ζώων.

– Η επίδραση της διατροφής στην ποιότητα των παραγόµενων κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, κρέας).

– Η αλληλεπίδραση διατροφής και κλιµατικής αλλαγής.

– Η σχέση διατροφής και ευζωίας µηρυκαστικών ζώων.

Περιεχόμενα :

Πρόλογος 9
Αρκτικόλεξα και Σύμβολα 21

Κεφάλαιο 1
Γενικές Αρχές Διατροφής Ζώων

1.1 Έννοιες και ορισμοί 23
1.1.1 Σιτηρέσιο 23
1.1.2 Ιδιότητες σιτηρεσίου 26
1.2 Αποτελεσματικότητα της Διατροφής 44
1.2.1 Εισαγωγή 44
1.2.2 Οικονομικότητα του σιτηρεσίου 45
1.2.3 Εκμετάλλευση του σιτηρεσίου 46
1.2.4 Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της διατροφής 65
1.3 Συστήματα διατροφής 66
1.4 Τεχνική της διατροφής 68
1.4.1 Παρασκευή σιτηρεσίου 69
1.4.2 Χορήγηση του σιτηρεσίου 71
1.4.3 Κατανάλωση νερού 72
1.4.4 Μέθοδοι χορήγησης ανόργανων στοιχείων στα μηρυκαστικά ζώα 75
1.4.5 Επιλογή της μεθόδου χορήγησης ανόργανων αλάτων 93

Κεφάλαιο 2
Φυσιολογικές Βάσεις Διατροφής Μηρυκαστικών

2.1 Συμβιωτικά φαινόμενα προστομάχων 101
2.2 Συμβιωτικά φαινόμενα προστομάχων και εκμετάλλευση του σιτηρεσίου 107
2.3 Ελάχιστη και μέγιστη χρήση χονδροειδών ζωοτροφών 113

Κεφάλαιο 3
Διατροφή Βοοειδών

3.1 Διατροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 119
3.1.1 Διατροφή κατά την ξηρά περίοδο 119
3.1.2 Μεταβολικές νόσοι αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 130
3.1.3 Διατροφή αγελάδων κατά τη γαλακτική περίοδο 144
3.1.4 Σωματική κατάσταση αγελάδων 153
3.1.5 Συστήματα διατροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 157
3.1.6 Ιδιαιτερότητες διατροφής αγελάδων υψηλών αποδόσεων 174
3.2 Διατροφή μοσχίδων αντικατάστασης 176
3.3 Διατροφή αγελάδων κρεοπαραγωγής 179
3.4 Διατροφή ταύρων 183

Κεφάλαιο 4
Διατροφή Αναπτυσσόμενων και Παχυνόμενων Μηρυκαστικών Ζώων

4.1 Aναπτυσσόμενα μηρυκαστικά (μοσχάρια και αμνοερίφια) 189
4.1.1 Φυσιολογικές βάσεις 189
4.1.2 Διατροφή νεογνών 195
4.1.3 Συστατικά τεχνητού γάλακτος και εναρκτηρίου μείγματος 197
4.1.4 Αρχές σύνθεσης τεχνητού γάλακτος και εναρκτηρίου μείγματος 204
4.2 Διατροφή μετά τον απογαλακτισμό 212
4.3 Πάχυνση βοοειδών 215
4.3.1 Πάχυνση μοσχαριών γάλακτος (veal) 218
4.3.2 Πάχυνση μοσχαριών μεγάλου σωματικού βάρους (400-650 kg) 219
4.3.3 Πάχυνση μοσχαριών στην Ελλάδα 221

Κεφάλαιο 5
Διατροφή Αιγοπροβάτων

5.1 Εισαγωγή 225
5.2 Φυσιολογικές βάσεις 227
5.3 Διατροφή προβάτων 231
5.3.1 Σωματική (θρεπτική) κατάσταση προβατινών 236
5.3.2 Επίδραση του επιπέδου διατροφής στη γαλακτοπαραγωγή 238
5.3.3 Επίδραση του επιπέδου των Ν-χων ουσιών διατροφής του σιτηρεσίου 241
5.3.4 Διατροφή εντατικά εκτρεφόμενων προβάτων 244
5.3.5 Διατροφή εκτατικά εκτρεφόμενων προβάτων 247
5.4 Διατροφή αιγών 250
5.5 Διατροφή αρρένων ζώων (κριών και τράγων) 254
5.6 Διατροφή αμνοεριφίων 255
5.6.1 Διατροφή νεογνών 255
5.6.2 Διατροφή απογαλακτισθέντων αμνοεριφίων 262
5.7 Μεταβολικές νόσοι αιγοπροβάτων 264
5.7.1 Εισαγωγή 264
5.7.2 Διαταραχές στους προστομάχους 265
5.7.3 Διαταραχές στο λεπτό έντερο 268
5.7.4 Διαταραχές από ανεπαρκή χορήγηση Ν-χων ουσιών 270
5.7.5 Διαταραχές από υπερβολική χορήγηση Ν-χων ουσιών 271
5.7.6 Διαταραχές από ανεπαρκή χορήγηση ανοργάνων στοιχείων 272
5.7.7 Οίδημα μαστού 272
5.8 Μεταβολικές νόσοι αμνοεριφίων 273
5.8.1 Ουρολιθίαση 273
5.8.2 Ραχίτιδα 273
5.8.3 Χρόνια οξέωση 274
5.8.4 Δυσπεψία γάλακτος 274
5.8.5 Απώλεια παθητικής ανοσίας 275
5.8.6 Υπογλυκαιμία νεογνών 276

Κεφάλαιο 6
Βιολογική Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων

6.1 Γενικές αρχές 281
6.2 Κανόνες λειτουργίας βιολογικών εκτροφών 284
6.2.1 Ζωικό κεφάλαιο (γενετικό υλικό) 284
6.2.2 Κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 285
6.2.3 Συνθήκες εκτροφής 285
6.2.4 Διατροφή 288
6.3 Ποιοτητα βιολογικών προϊόντων 290
6.4 Η βιολογική εκτροφή μηρυκαστικών στην Ελλάδα 292

Κεφάλαιο 7
Επίδραση της Διατροφής στην Αναπαραγωγή

7.1 Εισαγωγή 297
7.2 Αναπαραγωγική λειτουργία αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 302
7.2.1 Αύξηση ενεργειακής πυκνότητας σιτηρεσίου 310
7.2.2 Μείωση λιποπεριεκτικότητας του γάλακτος 314
7.3 Αναπαραγωγική λειτουργία αγελάδων κρεοπαραγωγής 317
7.4 Αναπαραγωγική λειτουργία μοσχίδων 318
7.5 Αναπαραγωγική λειτουργία αιγοπροβάτων 320
7.6 Εμβρυϊκός προγραμματισμός 328
7.7 Ενήβωση ζώων αντικατάστασης 335
7.8 Αναπαραγωγική λειτουργία αρρένων ζώων 337

Κεφάλαιο 8
Διατροφή και Ποιότητα Κτηνοτροφικών Προϊόντων

8.1 Εισαγωγή 343
8.2 Ορισμός της ποιότητας 345
8.3 Γάλα 347
8.3.1 Συστατικά του γάλακτος 347
8.3.2 Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος 349
8.3.3 Οργανοληπτικές ιδιότητες του γάλακτος 350
8.3.4 Επίδραση της διατροφής στη χημική σύσταση του γάλακτος 351
8.3.5 Διαιτητική αξία γάλακτος 361
8.4 Κρέας 363
8.4.1 Γενικά 363
8.4.2 Επίδραση της διατροφής στη σύσταση του σφαγίου 365
8.4.3 Επίδραση της διατροφής στην ποιότητα του σφαγίου 372
8.4.4 Θρεπτική αξία κρέατος 383
8.4.5 Ιδιότητες του κρέατος που σχετίζονται με την υγεία 387

Κεφάλαιο 9
Κλιματική Αλλαγή και Ζωική Παραγωγή

9.1 Εισαγωγή 395
9.2 Επίδραση της κλιματικής αλλαγής επί των ζώων 398
9.3 Εκπεμπόμενα αέρια του θερμοκηπίου από το εκτρεφόμενο ζωικό κεφάλαιο 398
9.3.1 Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 400
9.3.2 Μεθάνιο (CH4) 401
9.3.3 Υποξείδιο του αζώτου (N2O) 403
9.4 Παραγωγικά συστήματα εκτροφής ζώων και εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου 405
9.5 Παράγοντες που επηρεάζουν το CF των ζωικών προϊόντων στη μονάδα παραγωγής 408
9.6 Υπολογισμός εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου από το ζωικό κεφάλαιο 414
9.7 Στρατηγικές μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου από τα παραγωγικά ζώα 415
9.7.1 Διαχείριση αποβλήτων 420
9.7.2 Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα 423

Κεφάλαιο 10
Διατροφή και Ευζωία

10.1 Εισαγωγή 431
10.2 Ορισμός της ευζωίας 432
10.3 Βασικές αρχές ελευθερίας και φροντίδας των παραγωγικών ζώων 433
10.4 Σχέση διατροφής – ευζωίας 438
10.4.1 Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 438
10.4.2 Αγελάδες κρεοπαραγωγής και αιγοπρόβατα 441
10.4.3 Αναπτυσσόμενα – παχυνόμενα μηρυκαστικά και μοσχάρια γάλακτος 442
10.5 Ευζωία και ποιότητα ζωικών προϊόντων 442

Παράρτημα
1. Ανάγκες αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 449
2. Ανάγκες αναπτυσσόμενων και παχυνόμενων μοσχαριών (από το βιβλίο Γ. Ζέρβα, «Κατάρτιση Σιτηρεσίων Παραγωγικών Ζώων», Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης) 457
3. Ανάγκες αιγοπροβάτων (από το βιβλίο Γ. Ζέρβα, «Κατάρτιση Σιτηρεσίων Παραγωγικών Ζώων»,
Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης) 463
4. Ανάγκες αμνοεριφίων (από το βιβλίο Γ. Ζέρβα, «Κατάρτιση Σιτηρεσίων Παραγωγικών Ζώων»,
Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης) 469
5. Ανάγκες μηρυκαστικών σε νερό 471

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,3945313 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version