Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αγροτύπος Forum

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

 
ΑγροΠροϊόντα

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας του παραγωγού.


Προϊόντα κατά σύστημα παραγωγής:

Άλλες επιλογές:

 
Επιχειρήσεις

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας της επιχείρησης.


Επιχειρήσεις κατά κατηγορία:

Άλλες επιλογές:

Bookmark and Share
Βρίσκεστε εδώ: Home / e-shop / Βιβλία / Γεωτεχνικά βιβλία

Ασθένειες & εχθροί της Αμπέλου

Ασθένειες & εχθροί της Αμπέλου

Κωδικός:Γ0244

Ενημερώθηκε: 3/4/2017

Διαθέσιμο ('Aμεσα)
Προσθήκη στο καλάθι
Τιμή κανονική:
41,93€ + Φ.Π.Α. =  44,66€
Τιμή συνδρομητή:
39,72€ + Φ.Π.Α. =  42,30€

47,00 ευρώ
συγγραφέας: Ρούμπος Χ. Ιωάννης
έτος έκδοσης: 2016
σελίδες: 541
διαστάσεις βιβλίου: 17x24 cm
εκδόσεις Αθ. Σταμούλης

Έγκυρη γνώση για ασφαλή αναγνώριση και έγκαιρη θεραπεία φυτονόσων. Αναλυτική περιγραφή και εικονογράφηση ποικίλων παθογόνων αιτίων (μύκητες, βακτήρια, ιοί, φυτοπλάσματα, μη-παρασιτικά αίτια, ακάρεα, έντομα, νηματώδεις), μέθοδοι διάγνωσης και τρόποι (σκευάσματα) αποτελεσματικής καταπολέμησής τους. Παρατίθενται βασικά επιδημιολογικά και βιολογικά δεδομένα και κλείδες προσδιορισμού των ιολογικών και εντομολογικών ασθενειών της αμπέλου. Με πολλές πρωτότυπες φωτογραφίες από τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, πίνακες και σχηματικές παραστάσεις των βιολογικών κύκλων των συνηθέστερων ασθενειών και εχθρών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17

Α. ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 19
1. Περονόσπορος (Plasmopara viticola) 22
2. Ωίδιο (Uncinula necator) 46
3. Βοτρύτης (Botrytis cinerea) 61
4. Ευτυπίωση (Eutypa lata) 71
5. Φόμοψη (Phomopsis viticola) 78
6. Βοτρυοσφαίρια (Botryosphaeria dothidea) 86
7. Ίσκα (Fomitiporia mediterranea) 90
8. Βερτισιλλίωση (Verticillium dahliae, V. albo-atrum) 95
9. Σηψιρριζία (Armillaria mellea, Rosellinia necatrix) 97
10. Μαύρη σήψη (Guignardia bidwellii) 101
11. Λευκή σήψη (Coniothyrium diplodiella) 105
12. Ανθράκνωση (Gloeosporium ampelophagum) 107
13. Φυτόφθορα (Phytophthora spp.) 110
14. Ψευδοπέζιζα (Pseudopezicula tracheiphila) 112
15. Παρακμή Νέων Αμπελώνων (Ασθένεια του Petri)
(Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium spp.) 115
16. Μελανή Νέκρωση Βραχιόνων (Botryosphaeria dothidea) 123
17. Μελανή Νέκρωση της Βάσης του Υποκειμένου
(Cylindrocarpon destructans) 127
18. Σήψεις Σταφυλών από Μύκητες του Γένους Aspergillus 131

Β. ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 137
1. Βακτηρίωση (Καρκίνος) της Αμπέλου (Agrobacterium vitis) 138
2. Βακτηριακή Νέκρωση (Τσιλίκ Μαράζι) της Αμπέλου
(Xanthomonas ampelina) 143
3. Όξινη Σήψη (Σακχαρομύκητες και βακτήρια) 148
4. Ασθένεια του Pierce (Xyllela fastidiosa) 154

Γ. ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 159
1. Ξήρανση της Ράχης 160
2. Τροφοπενία Σιδήρου 169
3. Τροφοπενία Μαγνησίου 172
4. Τροφοπενία Βορίου 174
5. Τροφοπενία Καλίου 178
6. Τροφοπενία Ψευδαργύρου 180
7. Τροφοπενία Ασβεστίου 181
8. Τοξικότητα από Χλωριούχα Άλατα και Μαγγάνιο 182
9. Ανθόρροια-Μικρορραγία-Ανισορραγία 184
10. Ζημιές από Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 186
α. Ζιζανιοκτόνα 186
β. Μυκητοκτόνα 190
γ. Εντομοκτόνα 190
11. Ζημιές από Κεραυνό 192
12. Ζημιές από Άλλες Αιτίες 195

Δ.ΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 201
Ι. Ιώσεις της Αμπέλου που βρέθηκαν στην Ελλάδα 202
1. Μολυσματικός Εκφυλισμός 202
2. Ίκτερος 220
3. Βοθρίωση του Κορμού 238
4. Συστροφή του Φύλλου 244
5. Κηλίδωση 250
6. Νέκρωση των Νεύρων 252
7. Μαύρη Δακτυλιωτή Κηλίδωση της Τομάτας 254
8. Νεοπλασίες 255
9. Φελλώδης Φλοιός 258
10. Μεταχρωματισμός των Φύλλων του Ροδίτη 261
11. Ιός του Γωνιώδους Μωσαϊκού της Αμπέλου 265
12. Αστεροειδές Μωσαϊκό 266
13. Κίτρινη Διάστιξη της Αμπέλου 267
14. Άλλες Ιώσεις 269
ΙΙ. Εξάπλωση και Μετάδοση των Ιώσεων της Αμπέλου 272
ΙΙΙ. Οικονομική Σημασία των Ιώσεων 274
ΙV. Μέθοδοι Διάγνωσης των Ιώσεων 275
V. Μέτρα Καταπολέμησης των Ιώσεων της Αμπέλου 278
VΙ. Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αμπέλου
Απαλλαγμένου από Ιώσεις 282
VII. Συστάσεις για την Aποφυγή Mολύνσεων του Πολλαπλασια-
στικού Υλικού της Αμπέλου στα Φυτώρια Παραγωγής του 283
VIΙI. Παράγοντες Στρες που Σχετίζονται με την Αποτυχία
Ανάπτυξης Νεαρών Αμπελώνων 285
ΙΧ. Κλείδα Προσδιορισμού των Ιολογικών Ασθενειών της Αμπέλου 287

Ε. ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 293
Ι. Ακάρεα της Αμπέλου 299
1. Άκαρι Εσπεριδοειδών (Brevipalpus lewisi) 299
2. Ερίνωση, Άκαρι Ματιών (Colomerus vitis) 303
3. Ακαρίαση της Αμπέλου (Calepitrimerus vitis) 311
4. Κοινός Τετράνυχος (Tetranychus urticae) 315
5. Κίτρινος Τετράνυχος (Eutetranychus carpini) 319
6. Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi) 322

ΙΙ. Έντομα της Αμπέλου 325
1. Φυλλοξήρα (Viteus vitifoliae) 325
2. Ευδεμίδα (Lobesia botrana) 332
3. Ψευδόκοκκος (Βαμβακάδα) του Αμπελιού (Planococcus citri) 342
4. Σκουλήκι των Ματιών (Theresimina ampelophaga) 347
5. Ωτιόρρυγχος (Otiorrhynchus spp.) 350
6. Μύγα του Ξυδιού (Drosophila melanogaster) 354
7. Άλτης ο Αμπελοφάγος (Haltica lythri subsp. ampelophaga) 356
8. Χρυσοκάνθαρος (Anomala vitis) 358
9. Lethrus apterus 361
10. Stictocephala bubalus 363
11. Holocasicta rivillei 366
12. Arctia caja 368
13. Πυραλίδα της Αμπέλου (Spargonothis pilleriana) 370
14. Opatrum sabulosum 373
15. Αγρότης (Scotia sp.) 375
16. Σφίγγα της αμπέλου (Deilephila elpenor) 376
17. Vesperus xatarti 377
18. Τυλιγάδι (Byctiscus betulae) 378
19. Απάτης (Sinoxylon sexdentatum) 381
20. Eύμολπος (Adoxus obscures) 382
21. Σκαραβαίος (Pentodum punctatus) 383
22. Μηλολόνθη (Melolontha melolontha) 384
23. Ευρωπαϊκή Ψώρα των Φρούτων (Eulecanium corni) 385
24. Ψώρα της Αμπέλου (Pulvinaria vitis) 388
25. Τερμίτες (Calotermes flavicollis, Reticulitermes lucifugus) 390
26. Κεράμβυκες (Cerambyx centro) 392
27. Bostrychus bimaculatus 394
28. Theretra alecto 396
29. Κογχυλίδα (Eupoecilia ambiguella) 397
30. Τζιτζικάκια (Empoasca spp.) 401
31. Ακρίδες (Acrididae) 408
32. Σφήκες (Vespa spp.) 410
33. Προσβολές της Αμπέλου από Θρίπες 412

Γενικά περί Θριπών 412
1. Ο Θρίπας της Αμπέλου (Drepanothrips reuteri) 415
2. Ο Θρίπας της Καλιφόρνιας (Frankliniella occidentalis) 419
3. Ο Θρίπας του Θερμοκηπίου (Heliothrips haemorrhoidalis) 423
34. Άσπρη Στρογγυλή Ψώρα (Aspidiotus nerii) 425
35. Κόκκινη Ψώρα των Εσπεριδοειδών (Aonidiella auranti) 428
36. Κόκκινη Ψώρα (Chrysomphalus spp.) 430
37. Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata) 432
38. Argyrotaenia pulchellana 434
39. Αφίδα της Αμπέλου (Aphis illinoisensis) 435
40. Εχθροί Δευτερεύουσας Σημασίας 437

ΙΙΙ. Νηματώδεις 440
1. Περιγραφή 440
2. Μέτρα Αντιμετώπισης Νηματωδών 444
α. Καλλιεργητικές φροντίδες - Παραγωγή ανθεκτικών
ποικιλιών και υποκειμένων 444
β. Χημική καταπολέμηση 446

ΙV. Eντομολογικές Προσβολές κατά την Αποθήκευση 448
1. Γενικές Οδηγίες 448
2. Carpophilus hemipterus 451
3. Plodia interpunctella 453
4. Cadra (Ephestia) figulilella 456
5. Oryzaephilus surinamensis 459

V. Κλείδα Προσδιορισμού των Εχθρών της Αμπέλου 461

ΣΤ.ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 469
1. Γιββερελλίνη (Berelex, Pro-Gibb κ.ά.) 470
1.1. Ιδιότητες 471
α. Αύξηση του μεγέθους των ραγών 473
β. Αραίωμα 473
γ. Επιμήκυνση της σταφυλής 474
δ. Αύξηση της αντοχής των ραγών στο σχίσιμο 474
ε. Πρωίμιση ή οψίμιση της παραγωγής 474
στ. Επίδραση στη φυσιολογική ασθένεια «Ξήρανση της Ράχης» 475
1.2. Χρόνος εφαρμογής, αριθμός εφαρμογών, δοσολογία 475
α. Ελληνικά δεδομένα 476
Στη Σουλτανίνα 476
Στην Κορινθιακή 477
Στην Περλέτ 477
Στο Ραζακί 478
Στην πράξη 478
β. Δεδομένα από άλλες χώρες 478
Συστάσεις της Εταιρείας 478
Στην Καλιφόρνια 479
Στην περιοχή Σμύρνης της Τουρκίας 480
Στην Κύπρο 481
2. PCPA (Χαρακίνη, κ.ά.) 482
3. Chlormequat (Cycocel κ.ά.) 484
4. Ethephon (Ethephon, Ethrel κ.ά.) 485
5. Cyanamide (Dormex) 486
6. Indolobutyric acid (Radicin κ.ά.) 486
7. Συμπτώματα φυτοτοξικότητας 487
8. Πρακτικές υποδείξεις 493
9. Βιβλιογραφία 494

Ζ. ΖΙΖΑΝΙΑ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 497
1. Εισαγωγή 498
2. Ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται
στην αμπελοκαλλιέργεια 501
3. Συμπτώματα φυτοτοξικότητας στην άμπελο 506
4. Αντιμετώπιση ζιζανίων στο αμπέλι και αειφόρος αγροτική
ανάπτυξη (Προοπτικές ολοκληρωμένης αντιμετώπισης
των ζιζανίων) 510
5. Βιβλιογραφία 513

Η. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 515

Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 519

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 535

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 539

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 540-541


   
   

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,25 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version