Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αγροτύπος Forum

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

 
ΑγροΠροϊόντα

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας του παραγωγού.


Προϊόντα κατά σύστημα παραγωγής:

Άλλες επιλογές:

 
Επιχειρήσεις

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας της επιχείρησης.


Επιχειρήσεις κατά κατηγορία:

Άλλες επιλογές:

Οι βιοκαλλιεργητές καταγγέλλουν στην Κομισιόν αστοχίες ΥπΑΑΤ στο πρόγραμμα Βιολογικών παλαιού και νέου ΠΑΑ

Οι βιοκαλλιεργητές καταγγέλλουν στην Κομισιόν αστοχίες ΥπΑΑΤ στο πρόγραμμα Βιολογικών παλαιού και νέου ΠΑΑ


Επιστολή στην Κομισιόν εστάλη από τους βιοκαλλιεργητές της Λακωνίας, στην οποία καταγγέλλουν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την υλοποίηση των Βιολογικών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και 2014-2020 στην χώρα μας. Η επιστολή - καταγγελία στέλνεται προς τον Επίτροπο Γεωργίας κ. Φιλ Χόγκαν, την Γενική Γραμματεία και την Επιτροπή Αναφορών της Ε.Ε. και κοινοποιείται προς το Γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών ΠΕ Λακωνίας, Δημήτρης Καραμπάσης, ο οποίος υπογράφει την επιστολή, εκκρεμούν οι ενστάσεις για πληρωμές των ετών 2013-2014, ενστάσεις από 2012-2013 που έχουν εξεταστεί και δικαιωθεί δεν έχουν πληρωθεί ακόμη, ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν παγωμένες. Επίσης για τα έτη 2015 και 2016 όλα τα προγράμματα που αφορούν τα Γεωργοπεριβαλλοντικά Πανελλαδικά είναι απλήρωτα. Συνολικά πάνω από το 50% των Γεωργοπεριβαλλοντικών του ΠΑΑ 2007-2013 είναι απλήρωτο.

Στην συνέχεια αναφέρονται στο αλαλούμ που έγινε στο πρόγραμμα βιολογικών του ΠΑΑ 2014-2020, για το οποίο είχαμε κάνει αναφορά στο περιοδικό Γεωργία Κτηνοτροφία (τεύχος Απριλίου 2017). Όπως επισημαίνουν οι βιοκαλλιεργητές της Λακωνίας, «δυστυχώς το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ΠΑΑ 2007-2013, ήρθε και το νέο ΠΑΑ 2014-2020 το οποίο πριν καλά καλά ξεκινήσει δημιούργησε ευτράπελα και πολλά ερωτήματα που χρίζουν απαντήσεως και από την δική σας πλευρά (εννοούν της Κομισιόν). Εδώ οι ευθύνες σας είναι πολύ μεγαλύτερες και εξηγούμε:

1. Η μελέτη που κατατέθηκε για το ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 11 και αφορούσε τον προσδιορισμό της ενίσχυσης στην Βιολογική Γεωργία, κατόπιν παραδοχής του φορέα που την συνέταξε, αναφέρει ότι προέκυψαν ΜΗ αξιόπιστα στοιχεία!!! Επίσης στην ίδια μελέτη ο υπολογισμός του κόστους συναλλαγής (πιστοποίηση) ανά καλλιέργεια και ανά εκτάριο είναι τριπλάσιος έως δεκαπλάσιος από αυτόν που έχει προβλεφθεί στην ΚΥΑ που κυκλοφόρησε. Η ανωτέρω μελέτη, σύμφωνα με τα όσα διαβεβαιώνει το Υπουργείο έχει εγκριθεί από τις δικές σας αρμόδιες υπηρεσίες και σας ζητούμε να επιβεβαιώσετε την έγκριση της εν λόγω μελέτης και να μας χορηγήσετε τα σχετικά στοιχεία. Είναι εύλογη η απορία μας, πως και γιατί εγκρίθηκε από εσάς μια μελέτη που βασιζόταν σε ΜΗ αξιόπιστα στοιχεία και έχει αναλογιστεί κανείς το κόστος των επιπτώσεων που επέφερε μια τέτοια ενέργεια;

2. Στην προαναφερθείσα μελέτη για το ΠΑΑ 2014-2020 Μέτρο 11 την οποία εγκρίνατε, δεν προβλέπεται η συμμετοχή του Γεωπόνου Συμβούλου για το πρόγραμμα του Κανονισμού 1305/2013 άρθρο 29. Στην ΚΥΑ που κυκλοφόρησε και ισχύει, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής του συμβούλου προαιρετικά μεν, αλλά και υποχρεωτικά δε καθώς απαιτείται η υπογραφή του και σύμβαση μαζί του για να μπορεί να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα. Δηλαδή, είναι υποχρεωτικό ο αγρότης να έχει σύμβουλο, αλλά αυτό δεν χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα. Αυτό δημιουργεί ένα ακόμη επιπλέον απρόβλεπτο κόστος, το οποίο δεν είχε υπολογιστεί. Σε ποιο σημείο των ΕΚ προβλέπονται αυτές οι ενέργειες; Ποιο ευρωπαϊκό όργανο παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων και έχει εντοπίσει τα θέματα που έχουν ανακύψει στο ΠΑΑ 2014-2020;

3. Στην προαναφερθείσα μελέτη για το ΠΑΑ 2014-2020 Μέτρο 11 την οποία εγκρίνατε, και έχοντας υπόψη το άρθρο 29 του ΕΚ 1305/2013 καθώς και του ΕΚ 834/2007 όσον αφορά τους νεοεισερχόμενους στη βιολογική γεωργίας - κτηνοτροφία αναφέρεται ρητά ότι οι δεσμεύσεις του παρόντος μέτρου είναι 5ετής έως 7ετής. Αναφέρεται επίσης ρητά για τους νεοεισερχόμενους ότι όταν χορηγείται στήριξη για τη μετατροπή στη βιολογική, μπορούν να προβλέπουν μικρότερη αρχική περίοδο που αντιστοιχεί στην περίοδο μετατροπής. Ο ορισμός «μετατροπή» (ΕΚ 834/2007 άρθρο 2) αφορά τη μετάβαση από Μη βιολογική Σε βιολογική. Άρα αυτό που εγκρίνατε και υιοθέτησε το Υπουργείο μας –ότι οι νεοεισερχόμενοι δεσμεύονται για 3 έτη και εφόσον το επιθυμούν και υπάρχει και νέα πρόσκληση- δεν είναι σύμφωνα με τους ανωτέρω κανονισμούς. Αποτέλεσμα αυτής της παρανομίας ήταν κατά την προκήρυξη να εκτιναχθεί η συμμετοχή των υποψηφίων συμμετεχόντων σε δυσθεώρητα ύψη και να απαιτείται ο μισός προϋπολογισμός του ΠΑΑ 2014-2020 προκειμένου να καλυφθεί το πρόγραμμα. Σας παρακαλούμε πολύ να μας εξηγήσετε πως είναι δυνατόν να προκηρύσσεται το Μέτρο 11 με τόσες αποκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες ΕΚ; Σας επισυνάπτουμε έγγραφο με τα αμφιλεγόμενα σημεία της προκήρυξης όπως τα εντοπίσαμε και τα οποία είχαμε υποβάλλει εγγράφως στο αρμόδιο ελληνικό υπουργείο.

4. Στην εγκεκριμένη Μελέτη του ΠΑΑ 2014-2020 Μέτρο 11, αναφέρεται ότι στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων επιτρέπεται συνδυασμός μεταξύ του Μέτρου 11 (άρθρο 29 του ΕΚ 1305/2013) και του Μέτρου 10 (άρθρο 28 του ΕΚ 1305/2013). Στο άρθρο 28, παρ. 8 του ΕΚ 1305/2013 αναφέρεται «δεν μπορεί να παρασχεθεί στήριξη βάση του παρόντος μέτρου για τις δεσμεύσεις που καλύπτονται από το μέτρο για την Βιολογική Γεωργία» (δηλαδή Μέτρο 11). Μπορείτε να μας ενημερώσετε πως εγκρίθηκε το σημείο αυτό της μελέτης, καθώς βάση των κανονισμών κατανοούμε ότι αυτό δεν θα ήταν σύννομο;

5. Συνεχίζοντας, στην προαναφερθείσα μελέτη στα κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης αναφέρεται ότι τα προς ένταξη αγροτεμάχια, για να είναι επιλέξιμα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πρόσφατη ΕΑΕ, στην περίπτωση μας, ΕΑΕ του 2016, δηλαδή ότι δηλώθηκε έως τον Μάιο του 2016. Ωστόσο στον ΕΚ 809/2011 άρθρο 15, αναφέρεται ότι «δύναται ανά πάσα στιγμή να προστεθούν ή να προσαρμοστούν στην ΕΑΕ στην αίτηση πληρωμής μεμονωμένα αγροτεμάχια υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα συγκεκριμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης». Άλλη μία μη συμμόρφωση Κοινοτικού Κανονισμού. Δε θα έπρεπε έχει ληφθεί ο κανονισμός υπόψη στο σχεδιασμό του προγράμματος;

6. Γεωχωρικός Έλεγχος. Εδώ γίνεται το μεγάλο παιχνίδι! Κάποιοι ευνοούνται και κάποιοι αδικούνται κατάφορα. Εδώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλωνίζει καταπατώντας επανειλημμένως και κατάφορα τους ΕΚ, κάτι το οποίο συνέβαινε και στο προηγούμενο πρόγραμμα (ΠΑΑ 2007-2013). Εν έτη 2017, τα χωράφια σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πηγαίνουν βόλτα τη μία χρονιά, την επόμενη επιστρέφουν, τη μεθεπόμενη χρονιά χωρίζονται από ένα ενιαίο σε έξι αγροτεμάχια και ούτω καθεξής. Και για κάθε τέτοια αυθαιρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες ταλαιπωρούνται, πληρώνουν πρόστιμα και δεν λαμβάνουν τις επιδοτήσεις εντός χρονοδιαγράμματος. Τώρα για κάποιους «ευνοούμενους» βρίσκεται «τεχνική» λύση και για άλλους το έγκλημα συνεχίζεται… Αναρωτιόμαστε αν έχετε λάβει γνώση για όλα τα τόσο σημαντικά θέματα που μαστίζουν τα Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα εδώ και πολύ καιρό».

Με την επιστολή τους οι βιοκαλλιεργητές ζητούν:

  • να απαντηθούν τα ανωτέρω εύλογα ερωτήματα που αφορούν τα προγράμματα αγροπεριβαλλοντικών μέτρων
  • να διενεργηθεί πάγωμα και άμεση ανάκληση της προκήρυξης του Μέτρου 11 και τήρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών που έχει ορίσει η ευρωπαϊκή επιτροπή
  • να διεξαχθεί άμεσος διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των δύο προγραμμάτων (ΠΑΑ 2007-2013 και 2014-2020) όπως επίσης
  • να διενεργηθεί επαναξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός του φορέα που έχει πιστοποιηθεί για την πληρωμή των προγραμμάτων

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,5771484 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version