Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Προληπτικές ενέργειες αντιμετώπισης του κινδύνου επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας ζητά η ΝΔ

Προληπτικές ενέργειες αντιμετώπισης του κινδύνου επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας ζητά η ΝΔ


Για τον βαθμό ετοιμότητας των αρμόδιων Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγείας αναφορικά με την αντιμετώπιση του κινδύνου επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας, ζητά να ενημερωθεί η Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ κ. Φωτεινή Αραμπατζή, με σχετική Ερώτησή της. Αφορμή, οι δύο νέες εστίες γρίπης των πτηνών, που εντοπίστηκαν σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών στη Βουλγαρία κοντά στα ελληνικά σύνορα και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Βόρεια Ιταλία, που μόνο το πρώτο εικοσαήμερο του Οκτώβρη έφτασαν τις 15 εστίες. Η βουλευτής - με δεδομένο ότι τα κρούσματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτιμάται να ενταθούν το προσεχές χρονικό διάστημα, αφού αναμένονται μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών σε χώρες με θερμότερο κλίμα - ρωτά τον κ. Αποστόλου για ποιον λόγο η χώρα μας δεν έχει εφαρμόσει ακόμη μέτρα ασφαλείας, πρόληψης και ευαισθητοποίησης, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ζητά ενημέρωση για το αν το Υπουργείο, είναι έτοιμο, στο απευκταίο ενδεχόμενο εμφάνισης κρούσματος, να υποβάλει αμέσως προς έγκριση στην Επιτροπή σχέδιο εμβολιασμού, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες (π.χ. Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Γαλλία), καθώς και αν έχουν δοθεί αρμοδίως και επισήμως από το Υπουργείο οι κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής της εμφάνισης και διασποράς του ιού.

Η κ. Αραμπατζή, έπειτα και από τις σχετικές συστάσεις του Τμήματος Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ζητά και από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας αν υπάρχουν προβλέψεις σε περίπτωση ανάγκης εμβολιασμού των ομάδων υψηλού κινδύνου, οι οποίες έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά (πτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, σφαγείς).

Αναλυτικά, η Ερώτηση που κατέθεσε η κ. Αραμπατζή είναι η εξής:

Ιδιαίτερα αυξημένος φαίνεται να είναι ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας, έπειτα και από τις δύο νέες εστίες γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (ΗΡΑΙ Η5Ν8), που εντοπίστηκαν σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών στη Βουλγαρία, εγγύς των ελληνικών συνόρων ενώ συνεχίζουν να εμφανίζονται και κρούσματα στη Βόρεια Ιταλία, όπου μόνο το πρώτο εικοσαήμερο του Οκτώβρη επιβεβαιώθηκαν 15 εστίες.

Ήδη με προ λίγων ημερών ανακοινώσεις τους, τόσο το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσο και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου» για τη δημόσια υγεία, επισημαίνοντας την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού στα πουλερικά, (εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας).

Το προαναφερθέν δε Τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας, συνιστά εμβολιασμό όλων των επαγγελματιών, που συγκαταλέγονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως πτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, σφαγείς, οι οποίοι έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά, προκειμένου να αποφευχθεί έγκαιρα ο κίνδυνος να εκτεθούν σε κάποιο στέλεχος του ιού της γρίπης των πτηνών και να μειωθεί η – ευτυχώς μικρή - πιθανότητα ανασυνδυασμού και ανάδυσης νέου πανδημικού στελέχους.

Κατόπιν τούτων και επειδή:

Οι θανατώσεις πουλερικών λόγω της γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί, καθώς οι αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού H5N8 σε ολόκληρη την ΕΕ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων ΟΙΕ, περίπου 1,58 εκατομμύρια πτηνά έχουν σφαγεί από τις 19 Οκτωβρίου, όταν στην Ουγγαρία αναφέρθηκε η πρώτη περίπτωση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη.

Ο αριθμός αυτός εκτιμάται να αυξηθεί σε τουλάχιστον 3,73 εκατομμύρια τις προσεχείς εβδομάδες σύμφωνα με τον ΟΙΕ, καθώς τα ΚΜ κατακλύζονται από τα κρούσματα που αυξάνονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και που εκτιμάται να ενταθούν το προσεχές χρονικό διάστημα, αφού αναμένονται μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών σε χώρες με θερμότερο κλίμα, όπως η Ελλάδα.

Οι αρχές για την υγεία των ζώων σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν ήδη εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας, όπως η απαγόρευση της μεταφοράς πουλερικών, οι περίμετροι ασφαλείας γύρω από τις εκμεταλλεύσεις και οι εντολές για τη διατήρηση των κοτόπουλων σε κλειστούς χώρους

Σύμφωνα με το άρθρο 55 της οδηγίας 2005/94 της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν επείγοντα εμβολιασμό ακόμη και πριν από την έγκριση του σχεδίου , με ορισμένους περιορισμούς στην κυκλοφορία των εμβολιασμένων πτηνών και των προϊόντων τους

Βάσει της εφαρμοστικής πράξης (EΕ) 2017/263 της 14ης Φεβρουαρίου 2017 της Επιτροπής  σχετικά με τη βιοασφάλεια και άλλα μέτρα περιορισμού του κινδύνου για την πρόληψη άμεσων και έμμεσων επαφών πουλερικών με άγρια πτηνά,  οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να οργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τα μέτρα βιοασφάλειας και τις απαιτήσεις επιτήρησης που βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα θα αναδεικνύουν στους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. παραγωγούς πουλερικών, βιομηχανίες ζωοτροφών, εμπόρους) τις νέες διατάξεις

Οι πτηνοτρόφοι μπορούν να λάβουν υποστήριξη για την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, μέσω παροχής συμβουλών  ή όταν είναι απαραίτητο ακόμα και να βελτιωθούν οι σχετικές υποδομές, μέσω της υποστήριξης από το ΠΑΑ 2014 - 2020 (υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Γιατί η χώρα μας δεν έχει εφαρμόσει ακόμη μέτρα ασφαλείας, πρόληψης και ευαισθητοποίησης, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες της ΕΕ προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στην Ελλάδα;

2. Είναι το Υπουργείο σε ετοιμότητα, έτσι ώστε, στο απευκταίο ενδεχόμενο εμφάνισης κρούσματος, να υποβάλετε αμέσως προς έγκριση στην Επιτροπή σχέδιο εμβολιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 57 της οδηγίας 2005/94 της ΕΕ, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες (π.χ. Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Γαλλία);

3. Έχουν δοθεί αρμοδίως και επισήμως από το Υπουργείο οι κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής της εμφάνισης και διασποράς του ιού;

4. Με βάση τις συστάσεις του Τμήματος Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τι προβλέψεις έχουν ληφθεί για τυχόν εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου, που έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά (πτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, σφαγείς);

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,5 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version