Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, στις ενισχύσεις περιλαμβάνεται και η αμοιβή γεωπόνου, ποια τα κριτήρια ένταξης

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, στις ενισχύσεις περιλαμβάνεται και η αμοιβή γεωπόνου, ποια τα κριτήρια ένταξης


Ξεκίνησε από 20 Ιουλίου και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 10 Αυγούστου η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά μέτρα». Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και λήγουν την 31η Μαρτίου 2023. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη στην περίπτωση της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς και της καρπόκαψας της μηλιάς στην περίπτωση της μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς, στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια τους.

Για τις δεσμεύσεις τους αυτές αποζημιώνονται με:

  • 38,7 € ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 45,4 € ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς
  • 54,2 € ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 62,7 € ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 €/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Οι υποψήφιοι για να ενταχθούν στη δράση υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης
Τα κριτήρια για την ένταξη μιας εκμετάλλευσης στην παρούσα διακρίνονται σε:
α) κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης και
β) κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

1. Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2018 του υποψηφίου με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά) ή με συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων ειδών.

2. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:
α) είναι ενταγμένα στο Μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών
β) είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020
γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2018 του υποψηφίου
δ) έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 10.1.08 ε) είναι ενταγμένα στη δράση της μακροχρόνιας παύσης εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών.

3. α) Οι υποψήφιοι / δικαιούχοι της παρούσας δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης για το ίδιο αγροτεμάχιο και στη δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της αρδεύσιμης έκτασης» της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» καθώς και στη δράση 10.1.10 «Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020.
β) Δικαιούχος της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 10.1.08, δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης στην παρούσα Πρόσκληση, για διαφορετικά αγροτεμάχια από εκείνα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης.

4. Ένας υποψήφιος / δικαιούχος της παρούσας, μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, για διαφορετικά από τα ενταγμένα στο πλαίσιο της δράσης της παρούσας αγροτεμάχια.

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης

Υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση, όσον αφορά στα υπόγεια ύδατα - (μοριοδότηση 0,8 – 80)

Οι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) – (μοριοδότηση 0,7 – 70)

Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών (αν αιτών ανήκει σε ομάδα ή οργάνωση παραγωγών – μοριοδότηση 50)

Σε περίπτωση που μια υπό ένταξη εκμετάλλευση πληροί περισσότερα του ενός κριτήρια επιλογής, τα μόρια υπολογίζονται αθροιστικά.

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 3,296875 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version