Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Με βεβαίωση ΜΑΑΕ και μικρότερη αύξηση στη παραγωγή η ένταξη στο Μέτρο 9 Σύσταση Ομάδας Παραγωγών


Αλλαγές στα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του νέου αγρότη αλλά και στην βελτίωση της παραγωγικότητας φέρνει η 1η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, η οποία δημοσιεύτηκε στην διάυγεια σήμερα Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018.

Αναλυτικότερα στο σχέδιο που καταθέτουν με την αίτηση για την ένταξη στο μέτρο παλαιότερα είχε ως προϋπόθεση την αύξηση της παραγωγής κατά 30%, πλέον με την τροποποίηση η ελάχιστη τιμή αύξησης του όγκου παραγωγής μειώνεται στο 10%.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την τροποποίηση:

Αντικαθίσταται το σημείο iv περίπτωση 3.2 παράγραφος 3 του άρθρου 7
ως εξής:
iv. Αύξηση του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και που πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού “καθεστώτος ποιότητας” (πχ πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, πιστοποιημένη ολοκληρωμένη παραγωγή): ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος της πενταετίας 10% της παραγωγής.

Επιπλέον με μία βεβαίωση σε ισχύ, εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) μπορεί ένας αγρότης να αποδείξει την του γεωργού νεαρής ηλικίας, ενώ παλαιότερα δικαιούχοι ήταν μόνο οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την τροποποίηση:

Αντικαθίσταται το σημείο 9 περίπτωση Γ παράγραφος 1 του άρθρου 11 ως εξής:
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του γεωργού νεαρής ηλικίας, όπως :
α) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεων) ή του
Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία
του υποψηφίου και
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ.

Διαβάστε την τροποποίηση εδώ

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,4921875 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version