Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Τι αλλάζει στη βαθμολογία του Μέτρου 9 για σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Τι αλλάζει στη βαθμολογία του Μέτρου 9 για σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών


Διευκρινήσεις στη βαθμολόγηση των κριτηρίων του Μέτρου 9 για τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, φέρνει σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο με υπογραφή του γενικού γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χαράλαμπου Κασίμη. Θυμίζουμε ότι μέχρι 10 Αυγούστου 2018 γίνεται η υποβολή αιτήσεων στήριξης για την 1η πρόσκληση για το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020, σύμφωνα με τροποποίηση που δημοσιεύτηκε στην διαύγεια στις 3 Ιουλίου 2018. Συγκεκριμένα στο κριτήριο 1 βαθμολογείται η συμμετοχή των μελών σε παραγωγή βιολογικών ΠΟΠ/ΠΓΕ ή σε ένα από τα υπόλοιπα συστήματα ποιότητας που περιγράφονται στο Υπομέτρο 3.1 του ΠΑΑ. Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το ΥπΑΑΤ, για τη βαθμολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθεί υπόψη είτε η συμμετοχή στο Υπομέτρο 3.1 η οποία πιστοποιείται με την απόφαση ένταξης είτε η προσκόμιση πιστοποίησης ή σύμβασης ότι εφαρμόζει ο δικαιούχος ένα σύστημα ποιότητας που περιγράφεται στο Υπομέτρο 3.1. Για τα βιολογικά πιστοποιείται με την κατοχή ανάλογου πιστοποιητικού.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο «βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που συμμετέχουν στο Υπομέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ. Καθώς το εν λόγω Υπομέτρο δεν έχει προκηρυχθεί, η συνολική βαθμολογική βάση του 20, θα μειωθεί αναλογικά βάσει της βαρύτητας (%) συμμετοχής του εν λόγω κριτηρίου στην ελάχιστη βαθμολογία των κριτηρίων. Συνεπώς, η βάση διαμορφώνεται από 20 σε 18».

Όσον αφορά τις δράσεις κατάρτισης, η πιστοποίηση του εν λόγω στόχου θα πραγματοποιείται είτε με τη συμμετοχή μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών σε μέτρα / δράσεις κατάρτισης, συναφή με την παραγωγική κατεύθυνση της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγιογών, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων ή την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος (με ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι την παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών τα οποία υλοποιούν αναγνωρισμένοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς και την χορήγηση του ανάλογου πιστοποιητικού παρακολούθησης κατάρτισης), είτε με τη συμμετοχή μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών σε μέτρα / δράσεις κατάρτισης του ΠΑΑ 2014-2020.

Επίσης, η πιστοποίηση συμμετοχής σε μέτρα / δράσεις κατάρτισης των μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών, δύναται να αποδειχθεί με την προσκόμιση αντίγραφου τίτλου σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι τίτλοι σπουδών όπως Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών δύνανται να είναι από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) γεωτεχνικής κατεύθυνσης, ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Οι δράσεις συνεργασίας δύναται να αποδειχθούν είτε με τη συμμετοχή των μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών σε μέτρα / δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 είτε με συμβάσεις μεταξύ μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών με άλλους παράγοντες του γεωργικού τομέα, της αλυσίδας τροφίμων και λοιπών δρώντων.

Τα μέτρα / δράσεις χρήσης συμβουλευτικών υπηρεσιών πιστοποιούνται είτε με τη συμμετοχή μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών σε μέτρα / δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 είτε με την προσκόμιση σύμβασης συμβουλευτικής στήριξης μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών με τον γεωργικό σύμβουλο, συναφής με την παραγωγική κατεύθυνση της ομάδας παραγωγών /οργάνωσης παραγωγών.

Δείτε τις διευκρινήσεις για τα κριτήρια επιλογής

Δείτε την προκήρυξη του Μέτρου 9

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,5625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version