Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Πήρε ΦΕΚ ο Τεχνικός Κανονισμός για τις ποικιλίες αμπέλου, τι αλλαγές φέρνει

Πήρε ΦΕΚ ο Τεχνικός Κανονισμός για τις ποικιλίες αμπέλου, τι αλλαγές φέρνει


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2816) ο Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.). Όπως δηλώνει στον ΑγροΤύπο ο κ. Σωτήριος Κοσμάς, προϊστάμενος του Τμήματος Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου του ΥπΑΑΤ, «η απόφαση περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία εγγραφής των ποικιλιών αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών. Επίσης γίνεται μια επικαιροποίηση χαρακτηριστικών σε κάποιες ποικιλίες και εντάσσονται οι μοριακοί δείκτες στη γενετική ταυτοποίηση ποικιλιών». Μια άλλη αλλαγή είναι ότι διευκολύνεται η εγγραφή των επιτραπέζιων ποικιλιών που έχουν πνευματικά δικαιώματα. Ακόμη καταργείται η απόφαση (1627 Τεύχος Β΄/2000) η οποία ανέφερε ότι η αποδοχή μιας ποικιλίας λήγει στο τέλος του τριακοστού έτους από το έτος αποδοχής.

«Αν δείτε τον Εθνικό Κατάλογο σχεδόν όλες οι ποικιλίες έχουν εγγραφή το 1985. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν άλλαζε αυτή η απόφαση τότε θα κινδύνευαν να διαγραφούν όλες οι ποικιλίες», επισημαίνει στον ΑγροΤύπο ο κ. Κοσμάς.

Η απόφαση ακόμη αναφέρει ότι «ως διατηρητής εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου ορίζεται το Iνστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και το Iνστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ (στην προηγούμενη ανέφερε ότι ήταν το ΥπΑΑΤ). Ο διατηρητής των εν λόγω ποικιλιών αμπέλου συλλέγει υλικό των ποικιλιών αυτών και το εγκαθιστά στη συλλογή ποικιλιών αμπέλου που διατηρεί».

Τέλος εισάγεται ο όρος «εγχώρια αβελτίωτη ποικιλία αμπέλου» και αναφέρει τη διαδικασία εγγραφής.

Για την καταχώριση μιας εγχώριας αβελτίωτης ποικιλίας αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο, δεν απαιτείται η διενέργεια των επίσημων ελέγχων (που διεξάγονται για την αποδοχή των ποικιλιών αμπέλου), εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχει υποβληθεί από τον διατηρητή προς το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών (Τ.Ε.Π.Κ.Φ.) ειδική έντυπη αίτηση - που χορηγείται από το Τ.Ε.Π.Κ.Φ - συνοδευόμενη από:

αα) πληροφοριακά στοιχεία σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το Τ.Ε.Π.Κ.Φ., τα οποία δίνουν την κατά το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή της ποικιλίας.

ββ) πληροφορίες που αφορούν σε ιστορικά στοιχεία για την περιοχή καλλιέργειας, την ονομασία και την καλλιέργεια της ποικιλίας (έκταση, απόδοση, ποιοτικά χαρακτηριστικά).

γγ) πληροφορίες που αφορούν τις αγρονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει διαμορφωθεί και σταθεροποιηθεί η υποψήφια για εγγραφή ποικιλία αμπέλου στον χώρο και τον χρόνο χωρίς την επέμβαση της γενετικής επιστήμης.

Η αίτηση καταχωρίζεται σε ειδικό μητρώο ποικιλιών και τηρείται φάκελος με τον αριθμό μητρώου της ποικιλίας που περιλαμβάνει την σχετική αλληλογραφία και όλα τα στοιχεία για την υποψήφια για εγγραφή ποικιλία. Η υποβολή της αίτησης γίνεται σε καθορισμένες από το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. ημερομηνίες.

Διαβάστε το ΦΕΚ

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,515625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version