Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Σε φάση αξιολόγησης η ενίσχυση της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης


«Όσον αφορά την Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου Α.Β.Ε.Ε., σηµειώνεται ότι υπέβαλε την Γ3ΜΕ-00091 αίτηση στήριξης µε τίτλο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση παραγωγικής δραστηριότητας με την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού κλωστηρίου» στο πλαίσιο της δράσης 4.2.2 του υποµέτρου 4.2 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης». Αυτό απάντησε εγγράφως στη βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, απαντώντας εγγράφως σε σχετική ερώτηση του Νίκου Νικολόπουλου.

Παράλληλα ο υπουργός σημείωσε ότι «το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (αρµόδια η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων) αξιολογεί τις αιτήσεις στήριξης που αφορούν τη µεταποίηση, εµπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που ανήκουν στο παράρτηµα Ι της Συνθήκης ή του βάµβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας.

Προϊόν που δεν καλύπτεται από το εν λόγω παράρτηµα, υποβάλλονταν στο πλαίσιο της ∆ράσης 4.2.2. του υποµέτρου 4.2 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.2286/112759/25-10-2017 (Α∆Α ΩΛ044653ΠΓ-ΕΞ1) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η εν λόγω πρόσκληση καλύπτει τους ακόλουθους τοµείς: α) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος β) Ζυθοποιία γ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα) δ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων ε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων στ) Μονάδες παραγωγής αποσταγµάτων από οπωροκηπευτικά ή αµπελοοινικής προέλευσης ζ) Μονάδες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσµετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από µαστίχα, από γάλα γαϊδούρας) η) Μονάδες παραγωγής εµπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών θ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συµπυκνωµάτων αυτής ι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειµµάτων και απορριµµάτων βιοµηχανικών ειδών διατροφής ια) Παραγωγή Βάµβακος και λοιπές κλωστικές ίνες ιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού Επισηµαίνεται ότι, οι κύριοι στόχοι της δράσης είναι η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων των παραπάνω κλάδων, η ενσωµάτωση διαδικασιών καινοτοµίας και χρήσης νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον για τον περιορισµό του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής, καθώς και η διατήρηση υφιστάµενων, αλλά και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σηµειώνεται ότι ο αιτούµενος προϋπολογισµός των αιτήσεων στήριξης µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 600.000,00 € και 3.000.000.00 €. Η δηµόσια ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης, η οποία ίσχυε έως τις 06.11.2017, ανέρχεται σε 30.000.000€ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο».

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,609375 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version