Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη

Το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη


Τη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και τη Διεύθυνση Προστασίας της Φυτικής Παραγωγής διατηρεί στις αρμοδιότητές του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βασίλης Κόκκαλης, μετά τον ανασχηματισμό της Κυβερνήσεως.

Πιο συγκεκριμένα η σχετική απόφαση αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλειο Κόκκαλη, αναθέτουμε την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
1. Της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με το σύνολο των Διευθύνσεων και τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.
2. Από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:
α) Της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.
β) Της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.
γ) Της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.
3. Της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών, με το σύνολο των Διευθύνσεων και τμημάτων και γραφείων που υπάγονται σε αυτή.
4. Της εποπτείας του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.).
5. Της εποπτείας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Μ.Φ.Ι.).
 
Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.
Οι αρμοδιότητες των στοιχείων β, γ, δ των οργανικών μονάδων των παρ. 1, 2 στοιχείο, γ) και 3 του άρθρου 1, ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό.
 
Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,
γ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, καθώς επίσης και η εν γένει προβολή, επικοινωνία και προώθηση του έργου του υπουργείου σε όλους τους τομείς,
δ) η σύσταση και συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας και όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων,
ε) ο διορισμός των διοικήσεων και η οργανωτική διάρθρωση όλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
στ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του υπουργείου.

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,65625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version