Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Έρευνα με βάση τους ελέγχους των εξαγωγικών αποστολών στην Ινδονησία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο ασφαλείας των ελληνικών ακτινιδίων

Έρευνα με βάση τους ελέγχους των εξαγωγικών αποστολών στην Ινδονησία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο ασφαλείας των ελληνικών ακτινιδίων


Εξαγωγές στην Ινδονησία την τελευταία διετία, με επίσημο έλεγχο όλων των προς εξαγωγή φορτίων ως προς τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και μολύβδου, όπως προβλέπεται από την ειδική διακρατική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της ασιατικής χώρας, έδωσαν την ευκαιρία να επιβεβαιωθεί για μια ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο ασφάλειας των ελληνικών ακτινιδίων. Αυτό προέκυψε από ερευνητική εργασία που παρουσίασαν πρόσφατα στο 19ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο ομάδα γεωπόνων της ΔΑΟΑ ΜΕ Θεσσαλονίκης που είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους.

Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι σε σύνολο 27 εξαγόμενων αποστολών (παρτίδων) ακτινιδίων στην ασιατική χώρα, κατά τις εμπορικές περιόδους 2016-17 και 2017-18, συνολικού όγκου  618 τόνων, δεν βρέθηκε ούτε μια παρτίδα με υπερβάσεις των καθορισμένων ορίων. Τα ακτινίδια που εξήχθησαν προέρχονταν από τους νομούς Πιερίας, Καβάλας, Άρτας και Λάρισας και βρέθηκαν να πληρούν στο ακέραιο τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας της χώρας προορισμού με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα δίνει ο Γεωπόνος κ. Αναστάσιος Γεωργιάδης στο ενημερωτικό σημείωμα που μας έστειλε και τον ευχαριστούμε.

Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα του κ. Γεωργιάδη

Γίνεται γνωστό ότι στα πλαίσια της συμμετοχής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΔΑΟΑ ΜΕ Θεσ/νικης) στο 19ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε προσφάτως στην Αθήνα, ομάδα γεωπόνων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ίδιας Δ/νσης, με αρμοδιότητες σχετικές με τον έλεγχο υγιεινής και ασφάλειας στην αγροδιατροφική αλυσίδα, παρουσίασε την ερευνητική εργασία με τίτλο «Αποτελέσματα τριετούς παρακολούθησης ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών και παρουσίας μολύβδου σε αποστολές φορτίων ελληνικών ακτινιδίων στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος εξαγωγών στην Ινδονησία, από τους Α. Γεωργιάδη, Μ. Ιακωβίδου, Σ. Παπασπυρόπουλου και Ν. Κυριακού».

Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα μιας μακράς σειράς δειγματοληψιών (27 στο σύνολο) για έλεγχο υπολειμμάτων 10 συγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών και παρουσίας μολύβδου που διενεργήθηκαν σε φορτία εξαγομένων καρπών ακτινιδίων ελληνικής παραγωγής με προορισμό την Ινδονησία, κατά τις εμπορικές περιόδους 2016-2017 και 2017-2018. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν κατά την προ-αποστολή προετοιμασία των φορτίων από εξουσιοδοτημένους γεωπόνους-δειγματολήπτες της ανωτέρω Υπηρεσίας και για τις ανάγκες κάλυψης των προγραμματισμένων εξαγωγών της εξαγωγικής επιχείρησης ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ ΑΕ με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, η οποία ουσιαστικά «άνοιξε» και την αγορά της Ινδονησίας για τα ελληνικά ακτινίδια.

Υπενθυμίζεται ότι για να πραγματοποιηθεί μια εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων στη συγκεκριμένη χώρα χρειάστηκε η προέγκριση, από τις Ινδονησιακές αρχές, του επίσημου κρατικού συστήματος ελέγχων υγιεινής και ασφάλειας που εφαρμόζει η Χώρα στα τρόφιμα, η οποία και επισφραγίστηκε με την επίτευξη διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργείου Γεωργίας της Ινδονησίας. Πρόκειται, επομένως, για ένα αυστηροποιημένο, «κλειστού τύπου», καθεστώς εξαγωγών που επιτρέπει την αποστολή συγκεκριμένων ελληνικών προϊόντων (ακτινίδια, πορτοκάλια, επιτραπέζια σταφύλια, κεράσια, δαμάσκηνα, μανταρίνια, πράσινα μήλα και σταφίδες) τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται, για κάθε παρτίδα εξαγωγής, από πιστοποιητικό ασφαλείας από τα εγκεκριμένα εθνικά εργαστήρια, με αποτελέσματα ανάλυσης για προκαθορισμένους παράγοντες κινδύνου ανάλογα με το προϊόν (φυτοπροστατευτικές ουσίες, μόλυβδο, Salmonella, E.coli), ώστε να τεκμαίρεται η εκπλήρωση των νομοθετικών ορίων υγιεινής και ασφάλειας της Ινδονησιακής νομοθεσίας (όροι εισαγωγής της χώρας προορισμού).
Για τα ακτινίδια, ειδικότερα, οι απαιτούμενες παράμετροι ελέγχου αφορούν 4 φυτοπροστατευτικές ουσίες με μυκητοκτόνο δράση (boscalid, fenhexamid, fludioxonil, iprodione), 6 με εντομοκτόνο (diazinon, permethrin, spinosad, spirotetramat, tebufenozide, thiacloprid) καθώς και τα επίπεδα μολύβδου, με την υποσημείωση ότι τα ινδονησιακά όρια εξαγωγής διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα ενωσιακά μόνο για τις δραστικές ουσίες permethrin, diazinon και spirotetramat καθώς είναι κατά φθίνουσα σειρά 40, 20 και 10 φορές λιγότερο αυστηρά από τα αντίστοιχα MRLs της Ε.Ε..

Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι σε σύνολο 27 εξαγόμενων αποστολών (παρτίδων) ακτινιδίων στην ασιατική χώρα και για έναν όγκο εξαγωγής που άγγιξε τους 618 τόνους, δεν βρέθηκε ούτε μια παρτίδα με υπερβάσεις των προαναφερθέντων παραγόντων κινδύνου. Ανιχνεύτηκαν μόνο ευρήματα των δραστικών ουσιών iprodione, boscalid, forchlorfenuron (με σημαντική διαφοροποίηση για κάθε μια από τις 2 εμπορικές περιόδους και με διαφορετικό βαθμό απόκλισης από τα αντίστοιχα MRLs) και μολύβδου Pb σε 15 και 7 δειγματισθείσες παρτίδες, αντίστοιχα, σε επίπεδα όμως ακόμη χαμηλότερα και από το ήμισυ των μέγιστων επιτρεπτών νομοθετικών ορίων της Ε.Ε.. Η συνολική εικόνα για τα εξαγόμενα ακτινίδια με καταγωγή από τους νομούς Πιερίας, Καβάλας, Άρτας και Λάρισας είναι ότι βρέθηκαν να πληρούν στο ακέραιο τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας της χώρας προορισμού με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες. Αναδεικνύεται, λοιπόν, το υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης των ελληνικών φρούτων με τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας της Ινδονησίας αλλά και με την ενωσιακή νομοθεσία ενώ αποδεικνύεται, για ακόμη μια φορά, ότι η ελληνική, και κατ’ επέκταση η ευρωπαϊκή, αγροδιατροφική αλυσίδα, παραμένουν από τις πιο αυστηρά ελεγχόμενες διεθνώς.

Αξίζει ακόμη να υπογραμμισθεί, ότι όλα τα παραπάνω ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ φορέων του Δημοσίου και μιας ιδιωτικής εξαγωγικής επιχείρησης-ναυαρχίδας των ελληνικών εξαγωγών φρούτων καθώς για την έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας και την διενέργεια των ελέγχων (φυτοϋγειονομικού και ελέγχων υγιεινής και ασφάλειας) ενεπλάκησαν, πέραν από την ΔΑΟΑ ΜΕ Θεσ/νικης (δειγματίσασα - συντονιστική αρχή), τα Εργαστήρια αναλύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους (για τον προσδιορισμό του Pb) καθώς και τα Εργαστήρια Υπολειμμάτων του Μ.Φ.Ι. και του Υπ.Α.Α. & Τ. (Π.Κ.Π.Φ.Π.&Φ.Ε. Θεσσαλονίκης) για τον έλεγχο υπολειμμάτων στα προς εξαγωγή φορτία.

Τέλος, η συγγραφική ομάδα αισθάνεται την υποχρέωση να απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Υπεύθυνο Γεωπόνο της επιχείρησης ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ ΑΕ, κ. Παρδάλη Νικόλαο για τη συλλογή πολύτιμων στοιχείων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μελέτη.

Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το ειδικό καθεστώς εξαγωγών καρπών ακτινιδίων στην Ινδονησία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της ΔΑΟΑ ΜΕ Θεσσαλονίκης, στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, στο τηλ. 2310 530044 ή στην ηλεκτρονική δ/νση daoalimai@pkm.gov.gr.

Θεσσαλονίκη 16/11/2018

Αναστάσιος Γεωργιάδης, Γεωπόνος Ph.D.

ΔΑΟΑ ΜΕ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,53125 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version