Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Έρχονται επιστροφές εισφορών ΕΦΚΑ σε αγρότες μετά τις εκκαθαρίσεις

Έρχονται επιστροφές εισφορών ΕΦΚΑ σε αγρότες μετά τις εκκαθαρίσεις


Ξεµπλοκάρουν οι αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΕΦΚΑ, που έχουν υποβληθεί πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2016 στα πρώην Ταµεία και εκκρεµούν.

Προς τούτο, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε οδηγίες για τη διαδικασία συµψηφισµού και επιστροφής εισφορών, οι οποίες καταβλήθηκαν από ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους, αλλά και αγρότες αχρεωστήτως -δηλαδή χωρίς να υπάρχει υποχρέωση- έως 31/12/2016.

Τα ποσά εισφορών που πληρώθηκαν πριν από το 2016 χωρίς να υπάρχει νοµοθετική υποχρέωση θα µεταφερθούν τώρα και θα πιστωθούν στην οικονοµική µερίδα του δικαιούχου στον ΕΦΚΑ ώστε να λαµβάνονται υπόψη κατά την εξόφληση εισφορών και την αµέσως επόµενη ετήσια εκκαθάριση.

Αν οι δικαιούχοι έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση οφειλών, της οποίας οι όροι τηρούνται, το προς επιστροφή χρηµατικό ποσό συµψηφίζεται µε τις τρέχουσες δόσεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΚΑ, η προβλεπόμενη διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Εάν ο αιτών έχει πραγµατοποιήσει χρόνο ασφάλισης στον ΕΦΚΑ µετά την 1η/1/2017, πραγµατοποιείται ασφαλιστικός και οικονοµικός έλεγχος προκειµένου να προκύψει αν έχουν καταβληθεί ποσά αχρεωστήτως, αφού συµψηφιστούν µε ενδεχόµενα καθυστερούµενες οφειλές, βεβαιωµένες ή ρυθµισµένες. Επισηµαίνεται ότι ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Προσοχή, δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές χρηµατικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.

Εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη συµψηφισµού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Καταχωρίζεται το προς επιστροφή ποσό µε ηµεροµηνία αναγγελίας πίστωσης την ηµεροµηνία της απόφασης, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά την εξόφληση οφειλόµενων εισφορών και την ετήσια εκκαθαριστική διαδικασία.

Οι ενδιαφερόµενοι ασφαλισµένοι µπορούν να παρακολουθούν τη συµψηφιστική διαδικασία (εξόφληση, εκκαθάριση) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Το ποσό συµψηφίζεται µε οφειλόµενες εισφορές και λαµβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης προκειµένου να εξαχθεί το τελικό ετήσιο αποτέλεσµα, που µπορεί να είναι µηδενικό, πιστωτικό ή χρεωστικό. Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο συµψηφίζεται:

-µε βεβαιωµένες οφειλές στο ΚΕΑΟ ή

-µε τρέχουσες δόσεις ρύθµισης που βρίσκεται σε ισχύ.

Εάν δεν υφίστανται βεβαιωµένες οφειλές ή τρέχουσα ρύθµιση, συµψηφίζεται µε τρέχουσες εισφορές επόµενων µηνών, εφόσον υποβληθεί αίτηµα, εντός ορισµένης προθεσµίας. Αν δεν έχει υποβληθεί αίτηµα, το ποσό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους µε πίστωση τραπεζικού λογαριασµού.

Υπενθυµίζεται πως οι παράλληλα απασχολούµενοι (π.χ. µπλοκάκια κ.λπ.), για τους οποίους η εκκαθάριση ολοκληρώθηκε τον Νοέµβριο και έδειξε πιστωτικό υπόλοιπο, έχουν περιθώριο έως τη ∆ευτέρα 31 ∆εκεµβρίου προκειµένου να υποβάλουν αίτηση στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ, αν θέλουν το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου να παραµείνει στον λογαριασµό τους και να συµψηφιστεί µε εισφορές επόµενων µηνών. Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση θα λάβουν το ποσό εφάπαξ στον λογαριασµό τους.

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 1,359375 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version