Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας επιτρέπεται μεταβίβαση εκμετάλλευσης πάνω από μια φορά ανά έτος στο πρόγραμμα των αυτόχθονων

Μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας επιτρέπεται μεταβίβαση εκμετάλλευσης πάνω από μια φορά ανά έτος στο πρόγραμμα των αυτόχθονων


«Κάθε δικαιούχος δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο (ολική μεταβίβαση) ή μέρος της ενταγμένης στη Δράση 10.1.09 εκμετάλλευσής του (μερική μεταβίβαση) μόνο μία φορά ανά έτος δεσμεύσεων/εφαρμογής, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, και σε έναν μόνο διάδοχο σε όλες τις περιπτώσεις. Η περίοδος υποβολής τόσο του αιτήματος μεταβίβασης από το μεταβιβάζοντα-δικαιούχο όσο και της αποδοχής αυτού εκ μέρους του διαδόχου-δικαιούχου της μεταβίβασης ορίζεται από την 01/03 έως και την 31/03 κάθε έτους και το αίτημα αφορά τα επόμενα έτη εφαρμογής».

Αυτό αναφέρει εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης/μεταβίβασης πράξης της Δράσης 10.01.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών της διαδικασίας τροποποίησης πράξης συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθ. 401/48520/29-03-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1226).

Η εγκύκλιος

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,5 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version