Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έτσι θα γίνουν οι ενδικοφανείς προσφυγές στο Κομφούζιο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έτσι θα γίνουν οι ενδικοφανείς προσφυγές στο Κομφούζιο


Αναλυτικές οδηγίες εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών κατά του υπολογισμού πληρωμής της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εξέδωσε προ ημερών ο οργανισμός πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Όπως, μεταξύ άλλων, αναφέρονται σε αυτές:

1.    Οι ενδικοφανείς προσφυγές, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ΠΣ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται σε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθείας στις Περιφερειακές Ενότητες. Στην προσφυγή του ο δικαιούχος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του. Παράλληλα και ανεξάρτητα από την υποβολή προσφυγής, ο παραγωγός οφείλει να κινήσει τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το ΠΣ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

2.    Οι προσφυγές των δικαιούχων επί των ευρημάτων που δεν χρήζουν μηχανογραφικής επαναξιολόγησης σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη και αποτελείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας ή/και της Περιφέρειας, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσης της επιτροπής με υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας. Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται ότι πρόσωπα τα οποία διεξήγαγαν, σε προγενέστερο στάδιο, οποιοδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αίτηση πληρωμής του προσφεύγοντα, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης της συγκεκριμένης προσφυγής. Εξασφαλίζεται ότι για τα πρόσωπα που μετέχουν στη διαδικασία εξέτασης των προσφυγών, δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, μέσω υποβολής κατάλληλης δήλωσης.

3.    Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την πλειοψηφική γνώμη των παρόντων μελών.

4.    Σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη κατά την αξιολόγηση της αίτησης πραγματοποιείται και συμπληρωματικός επιτόπιος έλεγχος.

5.    Η εξέταση των προσφυγών, όπου προβλέπεται, διεξάγεται παράλληλα με την διαδικασία υποβολής, και πριν την πραγματοποίηση των επόμενων πληρωμών του έτους. 6. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των προσφυγών τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφυγών θεωρούνται οριστικά και καταχωρούνται στο ΠΣ.

Οι οδηγίες

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,46875 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version