Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Όχι Αραχωβίτη σε αποζημιώσεις για την ακαρπία εσπεριδοειδών Αγρινίου

Όχι Αραχωβίτη σε αποζημιώσεις για την ακαρπία εσπεριδοειδών Αγρινίου


Δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για άμεσες αποζημιώσεις στους παραγωγούς εσπεριδοειδών του δήμου Αγρινίου, που υπέστησαν μείωση εισοδήματος λόγω ακαρπίας, η απάντηση Αραχωβίτη στη Βουλή.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις που κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ, κ. Κ. Καραγκούνης, ο κ. Αραχωβίτης, απάντησε τα παρακάτω, παραπέμποντας επί της ουσίας στα ΠΣΕΑ, μια εξαιρετικά χρονοβόρα και αναποτελεσματική διαδικασία τους παραγωγούς, μια διαδικασία, που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.

Όπως επισημαίνεται λοιπόν στην απάντηση του υπουργού: «Σε συνέχεια των ανωτέρω, σηµειώνεται ότι από τις επισηµάνσεις που διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του Υποκαταστήµατος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου, στη δικαιοδοσία του οποίου είναι και η ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Αγρινίου, συµπεριλαµβανοµένης και της περιοχής των Καλυβίων, σε εσπεριδοκαλλιέργειες, διαπιστώθηκαν ζηµιές από αίτια µη καλυπτόµενα ασφαλιστικά από τον Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Ειδικότερα, στις ανωτέρω καλλιέργειες παρατηρήθηκε µειωµένη παραγωγή εξαιτίας ακαρπίας, αίτιο το οποίο, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.

Ωστόσο, οι ζηµιές από µειωµένη παραγωγή εξαιτίας ακαρπίας δύναται να ενταχθούν σε πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Ειδικότερα, οι ζηµιές που προξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων (θεοµηνίες, ακραίες δυσµενείς συνθήκες κ.λπ.), εντάσσονται σε προγράµµατα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας ΠΣΕΑ, και ενισχύονται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι, προκειµένου να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθµιση της απώλειας παραγωγής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας, θα πρέπει εκτός των άλλων: α) η παραγωγή του έτους ζηµιάς να έχει ζηµιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νοµού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση µε τη µέση απόδοση των προηγούµενων τριών ετών, µε βάση τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) το επόµενο χρονικό διάστηµα της συγκοµιδής και δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), β) να τεκµηριώνεται επιστηµονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσµα µίας δυσµενούς καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασµού πολλών, γ) τα επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισµό των καιρικών συνθηκών ως δυσµενών και δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθµισης των ζηµιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 5,0625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version