Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Αποκλειστική διάθεση τσίπουρου και τσικουδιάς από τους διήμερους με τροποποίηση παλιότερου νόμου

Αποκλειστική διάθεση τσίπουρου και τσικουδιάς από τους διήμερους με τροποποίηση παλιότερου νόμου


Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή 6ΖΖΚ46ΜΠ3Ζ-Β9Ζ/28 Φεβρουαρίου 2019 τροποποιείται ο ν. 2969/01 (Αιθυλική αλκοόλη και Αλκοολούχα ποτά). Σύμφωνα με την §2β της απόφασης: Στο άρθρο 7 του ν.2969/01 «Προστέθηκαν νέα εδάφια στο τέλος της περ. γ ́ της υποπαραγράφου 8 της παρ. Ε ́, με τα οποία καθορίζεται ότι το παραγόμενο από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) προϊόν απόσταξης διατίθεται αποκλειστικά και μόνο από τους ίδιους είτε απευθείας με λιανική πώληση, είτε στις επιχειρήσεις που το διαθέτουν προς λιανική πώληση και κατανάλωση (επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών), για τις οποίες μάλιστα υφίσταται η υποχρέωση να αναρτούν πινακίδα με τα στοιχεία των παραγωγών - προμηθευτών τους.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΑγροΤύπο, ο κ. Παρασκευάς Κορδοπάτης, διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ, «πρόκεται για μια τροποποίηση, έπειτα από συνεργασία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών. Βέβαια, στο τελικό κείμενο δεν φαίνεται να πέρασε και το αίτημα των διήμερων, να πωλούνται αυτές οι ποσότητες επωνύμως και όχι χύμα».

Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι στην εν λόγω πινακίδα θα πρέπει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 11) της υπ’ αριθ. 91354/2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), επιπλέον να αναγράφονται η νόμιμη ονομασία του προϊόντος - ήτοι «προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων)» [σύμφωνα πάντοτε με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 3, παρ.9) του ν.2969/2001] - ως και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης.

Επισημαίνεται ότι - σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις περίπτωσης γ’ της εν λόγω υποπαραγράφου 8 της παρ. Ε ́ (οι οποίες διατηρούνται) - το συγκεκριμένο προϊόν (πρέπει να) διατίθεται στην κατανάλωση μόνο χύμα, χωρίς οποιαδήποτε μορφής τυποποίηση, εμφιάλωση ή εν γένει προσυσκευασία, καθ’ οιονδήποτε τύπο ή τρόπο χρήση ετικετών ή αναγραφή ενδείξεων κ.λπ.

Περαιτέρω, παρέχεται [παράγραφος 10 (περίπτωση α ́) του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 69] προθεσμία τριών μηνών, από την δημοσίευση του ν. 4583/2018 (ήτοι μέχρι και την 18-3-2019), προκειμένου για τη διάθεση του κατεχόμενου προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) από πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις της περ. γ ́ της υποπαραγράφου 8 της παρ. Ε ́ του άρθρου 7 του ν.2969/01 (όπως π.χ. οι κάτοχοι των αμβίκων για το παρακρατούμενο ως αποστακτικό δικαίωμα).»

Η απόφαση επίσης καθορίζει και τις διαδικασίες για τη χρήση βιοαιθανόλης και συνθετικής αλκοόλης.

Ολόκληρη η απόφαση

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 3,695313 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version