Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Οδηγίες Κασίμη για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου επιλέξιμης δαπάνης γεωργικών ελκυστήρων

Οδηγίες Κασίμη για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου επιλέξιμης δαπάνης γεωργικών ελκυστήρων


Εγκύκλιο, την 5η όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, σε σχέση με τον καθορισμό του ανώτατου ορίου επιλέξιμης δαπάνης γεωργικών ελκυστήρων εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο πλαίσιο της παραγράφου 9 του άρθρου 13 της ΥΑ 13158/28-11-2017, σας διαβιβάζονται, συνημμένα, ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά μοντέλο γεωργικού ελκυστήρα (πίνακας επιλέξιμων τιμών γεωργικών ελκυστήρων). Ο πίνακας αποτελείται από πέντε στήλες. Εκτός από την πρώτη που αφορά τον αύξοντα αριθμό (ταυτότητα) της γραμμής υπάρχουν και η εξής στήλες: α) Η δεύτερη στήλη του πίνακα αφορά τον κατασκευαστικό οίκο. β) Η τρίτη στήλη του πίνακα αφορά το ακριβές μοντέλο του ελκυστήρα (π.χ. Ronin 50). Όπου ήταν δυνατό έχει συμπεριληφθεί και μέρος του στάνταρντ εξοπλισμού που αφορά το συγκεκριμένο μοντέλο.

Η περιγραφή αυτή μπορεί να αφορά την καμπίνα (Cab), το κιβώτιο ταχυτήτων (π.χ. 12/12 24+24, 3+6, HEXACTIV 24X24, Hi Lo, Creeper ή Cr, Powreverser, ραβέρσα κ.λπ.), τον αριθμό των κυλίνδρων (3 Cyl, 3 κυλ. κ.λπ), την τετρακίνηση (4WD), την ύπαρξη αψίδας προστασίας (ROPS) κ.λπ. γ) Στην τέταρτη στήλη γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ή όχι καμπίνας. Κάποια μοντέλα διαφέρουν μόνο ως προς την καμπίνα (συνήθως μικρότερα μοντέλα στα οποία η καμπίνα δεν είναι στον βασικό (standard) εξοπλισμό. δ) Στην πέμπτη στήλη αναγράφεται η ανώτατη επιλέξιμη τιμή για το συγκεκριμένο μοντέλο ελκυστήρα. Η ανώτατη επιλέξιμη τιμή έχει υπολογιστεί ύστερα από έρευνα αγοράς στην οποία λήφθηκαν υπόψη στοιχεία που προέκυψαν κυρίως από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς εξειδικευμένους ιστοτόπους, από τον εξειδικευμένο ελληνικό και ευρωπαϊκό περιοδικό τύπο, από τις προσφορές που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της υποβολής των αιτημάτων ενίσχυσης στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης αιτήματος ενίσχυσης, το οποίο συμπεριλαμβάνει αίτημα για συγχρηματοδότηση αγοράς γεωργικού ελκυστήρα, ο αξιολογητής και η γνωμοδοτική επιτροπή εξετάζουν το εύλογο κόστος του εντοπίζοντας το ακριβές μοντέλο του αιτούμενου γεωργικού ελκυστήρα στον συνημμένο πίνακα.

Ο προσδιορισμός του αιτούμενου μοντέλου γίνεται από τα στοιχεία της αίτησης και συγκεκριμένα ανατρέχοντας α) στην περιγραφή του ελκυστήρα στην καρτέλα των επενδύσεων, β) στην περιγραφή των επενδύσεων στην ενότητα «Περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης και των επενδυτικών δαπανών», γ) στο προτιμολόγιο (προσφορά) και δ) στο prospectus.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί από το αιτούμενο σχέδιο το ακριβές μοντέλο του ελκυστήρα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με τον συντάκτη του αιτήματος ενίσχυσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ταυτοποίηση με απόλυτη ακρίβεια του μοντέλου του γεωργικού ελκυστήρα.

Η έλλειψη ενός μοντέλου από τον πίνακα σημαίνει ότι ο πίνακας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ομοίως, η διαφοροποίηση του μοντέλου έστω και κατά ένα γράμμα ή αριθμό από εκείνο που υπάρχει στον πίνακα (π.χ. το R4.53FS είναι διαφορετικό μοντέλο από το R4.53S) οδηγεί στη μη δυνατότητα χρήσης του πίνακα καθώς οι περιγραφές μπορεί να αφορούν σε διαφορετικά μοντέλα.

Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις πρέπει να γίνεται ερώτημα προς τη ΔΑΟ της Περιφέρειας (με αναφορά στο ΣΒΕΛ) ώστε να προσδιοριστεί η επιλέξιμη τιμή του αιτούμενου μοντέλου.

Η ΔΑΟ της Περιφέρειας διαβιβάζει αυτά τα ερωτήματα (με αναφορά στο ΣΒΕΛ) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να δοθεί μία επιλέξιμη τιμή ανά μοντέλο για όλες τις Περιφέρειες.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 2,125 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version