Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Σεπτέμβριο του 2019 θα ολοκληρωθεί ο φάκελος για κατοχύρωση του ελληνικού γιαουρτιού σαν ΠΓΕ

Σεπτέμβριο του 2019 θα ολοκληρωθεί ο φάκελος για κατοχύρωση του ελληνικού γιαουρτιού σαν ΠΓΕ


Στις 7 Μαρτίου 2019, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υπέγραψε σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) που θα συνάψει τον φάκελο για να καταχωρηθεί το ελληνικό γιαούρτι προϊόν ως προϊόν ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης). Όπως αναφέρει η σύμβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε έξι μήνες, δηλαδή στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, ώστε να κατατεθεί ο σχετικός φάκελος στην ΕΕ.

Δηλαδή ο φάκελος θα κατατεθεί στην ΕΕ λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, αν αυτές γίνουν τον προσεχή Οκτώβριο. Η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα προεκλογικό «δώρο» στους κτηνοτρόφους;

Μεταξύ άλλων η σύμβαση αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 5: Παρακολούθηση της Σύμβασης.
1. Η παρακολούθηση και παραλαβή της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης από τον ανάδοχο διενεργείται από την Ειδική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ: 450/07-01-2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Στην παράγραφο 2 του Άρθρου 6, που αναφέρεται στις υποχρεώσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, διαβάζουμε:
«Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του έργου».

Στο Άρθρο 12, με τίτλο Εκχώρηση-Υποκατάσταση, αναφέρεται:
«Η παρούσα σύμβαση και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς  την έγκριση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Διαβάστε την σύμβαση

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 2,1875 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version