Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Διευκρινήσεις δίνει το ΥΠΕΝ για φ/β σταθμούς από κατά επάγγελμα αγρότες

Διευκρινήσεις δίνει το ΥΠΕΝ για φ/β σταθμούς από κατά επάγγελμα αγρότες


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ανακοίνωσε διευκρινήσεις σχετικά με περιορισμούς που θέτει η παράγραφος 7 του άρθρο 72 του ν.4602/2019, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο ανάπτυξης πολλών σταθμών που εξαιρούνται από ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει ότι «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής απαγορεύεται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισσότερα από δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον οι τεχνολογίες ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών».

Το κριτήριο αυτό ισχύει για φ/β σταθμούς που αναπτύσσονται από κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW.

Άρα δεν επιτρέπεται σε κατ’ επάγγελμα αγρότη να συνάπτει (άμεσα ή έμμεσα) σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισσότερα από δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον οι τεχνολογίες ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Σημειώνεται επίσης ότι και σε περίπτωση που ο κατ’ επάγγελμα αγρότης έχει συνάψει έμμεσα (π.χ. μέσω της συμμετοχής του σε νομικό πρόσωπο) δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για σταθμούς που εμπίπτουν στον έλεγχο του κριτήριου, τότε δεν επιτρέπεται να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης ως κατ’ επάγγελμα αγρότης και να υπαχθεί στην κατηγορία 30.

Επίσης σημειώνεται ότι κατ’ επάγγελμα αγρότες που εμπίπτουν στην κατηγορία 30, δεν υποχρεούνται για υποβολή των δηλώσεων της παρ. ΙΓ1 του ν.4254/2014.

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ κατά σύναψη συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, απαιτεί το κατάλληλο αποδεικτικό έγγραφο της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη.

Τέλος, σημειώνεται ότι η προσθήκη κατηγορίας για σταθμούς από κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW, αφορά μόνο σε θέματα Τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας, και δεν αφορά σε θέματα που άπτονται του θεσμικού πλαισίου για τους επαγγελματίες αγρότες (πχ ν. 3874/2010) ή σε θέματα χωροθέτησης φ/β σταθμών σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

ΥΠΕΝ για ενίσχυση των ΑΠΕ
Με τρεις συντονισμένες κινήσεις το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενισχύει το πλαίσιο λειτουργίας των ΑΠΕ και αυξάνει τα περιθώρια συμβολής τους στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και τη μείωσης του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:

Θεσμοθετείται η εφαρμογή του εικονικού διαμοιρασμού ενέργειας (virtual sharing) για Ενεργειακές Κοινότητες και φτωχά νοικοκυριά. Πλέον, είναι εφικτός ο επιμερισμός της παραγόμενης ενέργειας από την μονάδα ΑΠΕ (ιδιοκτησίας της Κοινότητας) σε όλα τα μέλη μίας Ενεργειακής Κοινότητας. Θα μπορεί, έτσι, κάθε μέλος της Κοινότητας να συμψηφίζει την κατανάλωσή του με το μερίδιο παραγωγής που του αντιστοιχεί. Τροποποιείται, επίσης, η υφιστάμενη απόφαση για τον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) και τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering).

Ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά, ορίζοντας τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ως Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.), από 1.7.2019 μέχρι το τέλος του 2022. Ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. θα προσφέρει λύση τελευταίου καταφυγίου στους παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ, στις περιπτώσεις που αδυνατούν να το πράξουν οι εμπορικοί Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.). Για την παροχή των υπηρεσιών του ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. επιβάλει στους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εκπροσωπεί:

  • μηνιαία χρέωση επί της αντίστοιχης μηνιαίας Ειδικής Τιμής Αγοράς (Ε.Τ.Α.) της τεχνολογίας που ανήκει ο σταθμός
  • πρόσθετη μηναία χρέωση ως αντικίνητρο για την παρατεταμένη παραμονή στον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.

Αναπροσαρμόζονται οι τιμές αναφοράς για παραγωγή ενέργειας από αιολικούς σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία από 01.01.2021, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αποκλιμάκωση των τιμών στους πρόσφατους διαγωνισμούς.

Διαβάστε το ΦΕΚ με το νόμο 4602

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,5 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version