Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Συνδυασμό γεωργικών πρακτικών με νέες τεχνολογίες, ζήτησε ο Χ. Κασίμης στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Βουκουρέστι

Συνδυασμό γεωργικών πρακτικών με νέες τεχνολογίες, ζήτησε ο Χ. Κασίμης στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Βουκουρέστι


Στις 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας με θέμα συζήτησης «Έρευνα στη Γεωργία και Βιοοικονομία – οικοδομώντας συνέργειες». Τη χώρα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαρ. Κασίμης.

Στα βασικά σημεία παρέμβασής του ο κ. Κασίμης σημείωσε ότι η έρευνα στη γεωργία και η βιοοικονομία μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης, στηρίζοντας έτσι τις προσπάθειές μας για έναν ανθεκτικό γεωργο-διατροφικό τομέα στην Ένωση.

Υπογράμμισε ότι, συνδυάζοντας γεωργικές πρακτικές και νέες τεχνολογίες, μπορούμε να παράγουμε ποικιλία προϊόντων με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους.

Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΑΠ, η αυξημένη ευελιξία του στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αποτελεί το κλειδί για την καλύτερη στοχοθέτηση των τύπων παρεμβάσεων που συνδέονται με τη βιοοικονομία και στους δυο πυλώνες. Η ενσωμάτωση της πρωτογενούς παραγωγής στις τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης με κατεύθυνση τη βιοοικονομία θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, θα πρέπει να προαχθεί και να διασφαλιστεί ο συνδυασμός μέτρων και δράσεων σε όλα τα επίπεδα, εντάσσοντας τις δράσεις αυτές σε ένα ενιαίο πλαίσιο, με επενδύσεις στην εξοικονόμηση πόρων, στην έξυπνη γεωργία και στη γεωργία ακριβείας, όπως και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

O κ. Κασίμης επεσήμανε, επίσης, ότι προκειμένου για την ένταξη και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και πρακτικών στον παραγωγικό κύκλο και στην εφοδιαστική αλυσίδα τα αποτελέσματα των ερευνών πρέπει να φιλτραριστούν, να κωδικοποιηθούν και να «μεταφραστούν» στη γλώσσα των πιθανών χρηστών.

Προς τούτο, η ενεργοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της Βιοοικονομίας, με συγκεκριμένες προτάσεις, με πρακτικές και  εφαρμόσιμες ιδέες, είναι ο καλύτερος τρόπος για να «κατέβει» η πληροφορία αυτή στους ίδιους τους παραγωγούς, προκαλώντας το ενδιαφέρον τους και παρακινώντας τους να τις εφαρμόσουν.

Ένα έργο που μπορεί και πρέπει να έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας από χώρα σε χώρα.

Παράλληλα, σημαντική και αναγκαία κρίνεται η προώθηση της εκπαίδευσης των αγροτών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η παραγόμενη πρώτη ύλη και να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριοποίησή τους σε έργα αξιοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές της βιοοικονομίας.

Το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ
Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τρέχοντα θέματα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ: γεωργική έρευνα, καινοτομία και βιοοικονομία - δημιουργία συνέργιας - μέσα για την αγροτική ανάπτυξη.

Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτά τα θέματα και μια ενημέρωση από τη Ρουμανική Προεδρία σχετικά με το στάδιο προετοιμασίας για την κοινή ευρωπαϊκή υποψηφιότητα της θέσης του Γενικού Διευθυντή του FAO.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια μοναδική υποψηφιότητα, αυτή της κας Catherine Geslain Lanéelle, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα υποψήφια για αυτή τη θέση από την ίδρυση του FAO.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Ρουμάνος υπουργός, Petre Daea, τόνισε την ανάγκη συζήτησης σε επίπεδο υπουργών της ΕΕ των θέματα γεωργικής έρευνας και βιοοικονομίας, τα οποία αποτελούν καταλύτες για τη γεωργία. Θα επιτρέψουν στους αγρότες στις χώρες της ΕΕ να συμμορφωθούν με τα υψηλότερα πρότυπα που επιβάλλει η ΚΑΠ, ειδικότερα για το περιβάλλον και το κλίμα.

Ο κ. Daea υπογράμμισε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει την έρευνα και την καινοτομία μέσω της μέτρα που περιλαμβάνουν: το τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας «Ορίζοντας 2020», την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αλλά και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική

Ο υπουργός της Ρουμανίας ανέφερε επίσης τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της βιοοικονομίας, που είναι και μια βασική προτεραιότητα της Ρουμανικής Προεδρίας και αναφέρθηκε στο σχετικό συνέδριο που έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι, στις 5 Απριλίου 2019.

Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου, οι υπουργοί μοιράστηκαν απόψεις σχετικά με τον τρόπο εξασφάλισης καλύτερης πολιτικής προκειμένου να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο νέο μοντέλο για τη γεωργία, ιδίως στη βιοοικονομία τομέα, ώστε να βοηθηθούν οι γεωργοί στην καινοτομία και την έρευνα.

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,640625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version