Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αγροτύπος Forum

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

 
ΑγροΠροϊόντα

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας του παραγωγού.


Προϊόντα κατά σύστημα παραγωγής:

Άλλες επιλογές:

 
Επιχειρήσεις

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας της επιχείρησης.


Επιχειρήσεις κατά κατηγορία:

Άλλες επιλογές:

Οπωροκηπευτικά: Περισσότερα κίνητρα για δημιουργία Ομάδων Παραγωγών θα δίνει ο νέος Κανονισμός της ΕΕ


Κίνητρα για δημιουργία Ομάδων Παραγωγών, απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου, μείωση του διοικητικού φόρτου και αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης σε περιόδους κρίσης, περιλαμβάνονται στους νέους κανόνες για τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο επικαιροποιημένος και απλοποιημένος κανονισμός του τομέα φρούτων και λαχανικών στοχεύει στο να κάνει ακόμα πιο ελκυστικές τις Ομάδες Παραγωγών σε παραγωγούς που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτές. Μάλιστα καθορίζει για τις Ομάδες Παραγωγών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ (π.χ. επενδύσεις στην τεχνολογία ή τη βελτίωση της ποιότητας) στο 25% το ανώτατο ποσοστό παραγωγής που μπορεί να διατίθεται στην αγορά εκτός οργανώσεων από τους παραγωγούς.

Ύστερα από διετή επανεξέταση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πρωτοβουλίας της Επιτροπής Γιούνκερ για «Βελτίωση της Νομοθεσίας», ο επικαιροποιημένος και απλουστευμένος κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός για τον κλάδο των οπωροκηπευτικών θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο των οργανώσεων παραγωγών, καθιστώντας τις ελκυστικότερες για τα μη μέλη, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης της αγοράς.

Ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Ο κλάδος των οπωροκηπευτικών είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκεται πάντα στο πλάι του κλάδου αυτού. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να ανταμείβονται για τις προσπάθειές τους τα εκατομμύρια των αγροτών που παράγουν μερικά από τα καλύτερα οπωροκηπευτικά προϊόντα στον κόσμο, αλλά και οι καταναλωτές να εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα αυτά».

Η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει τα εξής:

Κάθε χρόνο παράγονται στην ΕΕ οπωροκηπευτικά αξίας 47 δισ. ευρώ από 3,4 εκατ. εκμεταλλεύσεις, περίπου το ένα τέταρτο όλων των εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, υπάρχουν περίπου 1.500 οργανώσεις παραγωγών που καλύπτουν το 50% της παραγωγής οπωροκηπευτικών στην ΕΕ.

Εκτός από τις άμεσες ενισχύσεις και τη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης, οι καλλιεργητές οπωροκηπευτικών της ΕΕ έχουν ωφεληθεί από έκτακτα μέτρα στήριξης, συνολικής αξίας 430 εκατ. ευρώ, μετά το εμπάργκο που επέβαλε τον Αύγουστο του 2014 η Ρωσία στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής από την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επίσης επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 700 εκατ. ευρώ ετησίως σε οργανώσεις παραγωγών.

Εκτός από αυτές τις συνεχιζόμενες ενισχύσεις αγοράς, οι νέοι κανόνες:

  • θα αυξήσουν τη στήριξη στον κλάδο των οπωροκηπευτικών για αποσύρσεις από την αγορά – όταν δηλαδή πρέπει να αποσυρθούν προϊόντα λόγω απρόβλεπτων εξελίξεων της αγοράς. Οι τιμές απόσυρσης θα αυξηθούν από το 30% στο 40% της μέσης τιμής της αγοράς της ΕΕ κατά τα τελευταία πέντε χρόνια για τις δωρεάν διανομές (τις λεγόμενες «φιλανθρωπικές» αποσύρσεις) και από το 20% στο 30% για τις αποσύρσεις που προορίζονται για άλλους σκοπούς (π.χ. λιπασματοποίηση, ζωοτροφές, απόσταξη κ.λπ.).
  • θα καταστήσουν ελκυστικότερες τις οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών για τους παραγωγούς που επί του παρόντος δεν είναι μέλη, αποσαφηνίζοντας τις δράσεις των οργανώσεων παραγωγών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ (π.χ. επενδύσεις στην τεχνολογία ή τη βελτίωση της ποιότητας) και καθορίζοντας στο 25% το ανώτατο ποσοστό παραγωγής που μπορεί να διατίθεται στην αγορά εκτός οργανώσεων. Παρόλο που τα μέλη ενθαρρύνονται να παραδίδουν όλη την παραγωγή τους σε οργάνωση παραγωγών για να τη διαθέτει στην αγορά για λογαριασμό τους, πολλοί συνηθίζουν να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Η ενθάρρυνση μιας τέτοιας βραχείας αλυσίδας παραγωγής αποτελεί βασική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, καθώς στον ισχύοντα κανονισμό καθορίζεται μόνον ένα ελάχιστο όριο και κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να θέτει το δικό του ανώτατο όριο, οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν μια πιο συνεπή προσέγγιση.
  • θα απλουστεύσουν και θα αποσαφηνίσουν τη νομοθεσία για τις διακρατικές οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις τους. Οι οργανώσεις αυτές αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διεθνοποίηση του τομέα, καθώς όχι μόνο βοηθούν τους αγρότες να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές για τα προϊόντα τους, αλλά εξασφαλίζουν επίσης ότι η προστιθέμενη αξία που επιτυγχάνεται από την αύξηση των εξαγωγών επιστρέφει στους ίδιους τους παραγωγούς. Παραδείγματος χάρη, για να απλουστευθούν και να αποσαφηνιστούν οι πληρωμές προς τις διακρατικές οργανώσεις, οι έλεγχοι και οι πληρωμές συνδέονται πλέον με το έδαφος όπου αναπτύσσει δράση η διεθνής οργάνωση.

Μετά τη σημερινή έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο μήνες για να ψηφίσουν τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό προκειμένου αυτός να τεθεί σε ισχύ.

Διαβάστε το σχέδιο του κατ' εξουσιοδότηση νέου Κανονισμού

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,4521484 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version