Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, πότε δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση


Στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (15/5/2017) εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με την διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για το έτος 2017. Στο έγγραφο που υπογράφει ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Αθανάσιος Καπρέλης σημειώνεται ότι «ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2017 ορίζεται η Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017». Ίδια καταληκτική ημερομηνία - σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο - έχει και η δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων. Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017 υπέρ του Εθνικού Αποθέματος.

Η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Στην οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή σύζυγοι
β) Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς,
γ) Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που ο κληρονόμος είναι συγγενής α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή σύζυγος με τον αποδέκτη.
δ) Στη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη και ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή σύζυγοι.

Κατά τη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9) και κατά την ταυτόχρονη μίσθωση των δικαιωμάτων χωρίς γη των Υποδειγμάτων 11 και 12 εφαρμόζεται παρακράτηση ανεξαρτήτως α' βαθμού συγγένειας ή συζυγικής σχέσης.

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ως συγγένεια α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας συγγένεια έχουν οι εξής:
α) οι γονείς με τα παιδιά
β) ο/η σύζυγος με τους γονείς της/του συζύγου αντίστοιχα
Για την απόδειξη της συγγένειας α’ βαθμού ή της συζυγικής σχέσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά και τα κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά (όπως πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου), προκειμένου να μην εφαρμοστεί η παρακράτηση ύψους 25% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,4692383 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version