Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αγροτύπος Forum

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

 
ΑγροΠροϊόντα

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας του παραγωγού.


Προϊόντα κατά σύστημα παραγωγής:

Άλλες επιλογές:

 
Επιχειρήσεις

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας της επιχείρησης.


Επιχειρήσεις κατά κατηγορία:

Άλλες επιλογές:

Από 3 Ιουλίου αιτήσεις για ένταξη στο Κομφούζιο, αφορά καλλιέργειες ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς

Από 3 Ιουλίου αιτήσεις για ένταξη στο Κομφούζιο, αφορά καλλιέργειες ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς


Από 3 έως 24 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις παραγωγών πυρηνόκαρπων για την ένταξή τους στο Μέτρο 10 (Κομφούζιο). Συγκεκριμένα η Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» αφορά στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς.

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε δεκαπέντε εκατομμύρια Ευρώ (15.000.000 ευρώ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.

Μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο), παρεμποδίζεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων.

Η πρακτική της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων (dispensers). Οι ατμιστήρες απελευθερώνουν συνθετική φερομόνη με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων και να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών.

Ύψος ενίσχυσης
Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 38,7 € ανά στρέμμα (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 45,4 € ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 1,4 € ανά στρέμμα ετησίως.

Δεσμεύσεις δικαιούχων
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την 1η Φεβρουαρίου 2017.

1. Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:

α. Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη, στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια, μέσω της υλοποίησης Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής. Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων, συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων-διαχυτήρων (dispensers). Στην περίπτωση αγροτεμαχίων με συγκαλλιέργεια επιλέξιμων στη δράση ειδών, η μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο των συγκαλλιεργούμενων ειδών.

β. Να διαθέτουν, εφαρμόζουν και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρούν Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια για κάθε έτος εφαρμογής της δράσης. Σε κάθε περίπτωση, το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής εκάστου έτους εφαρμογής οφείλει να είναι διαθέσιμο πριν την έναρξη εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια.

Το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής δύναται να αναθεωρείται, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα όπως η καταγραφή των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης, οι μετρήσεις του ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς από τα μικρολεπιδόπτερα–στόχους, τα Τεχνικά Δελτία της υπηρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων των κατά τόπους Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ-ΠΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), και περιγράφει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πληθυσμών των τριών μικρολεπιδοπτέρων στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια.

Διαβάστε την πρόσκληση

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 2,257813 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version