Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ: Συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών όπως γίνεται στα φάρμακα για τους ανθρώπους

Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ: Συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών όπως γίνεται στα φάρμακα για τους ανθρώπους


Θέματα που αφορούν την χρήση φυτοπροστατευτικών, συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που έγινε στις Βρυξέλλες, στις 6/11/2017, υπό την προεδρία του κ. Tarmo Tamm, υπουργού Αγροτικών Υποθέσεων της Εσθονίας. «Η βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων έχει σημασία για τους πολίτες μας, δεν θέλουν μόνο ασφαλή τρόφιμα, αλλά και τρόφιμα που παράγονται με τον υψηλότερο σεβασμό για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Θέλουμε να βελτιώσουμε την τρέχουσα κατάσταση», δήλωσε ο Υπουργός της Εσθονίας. Η Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της έκθεσής του σχετικά με την αειφόρο χρήση των φυτοπροστατευτικών. Οι υπουργοί μοιράστηκαν ιδέες για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής οδηγίας για την αειφόρο χρήση των φυτοπροστατευτικών. Τη συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά τους από τους αγρότες πρότεινε, μιλώντας στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλης Αποστόλου.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Υπουργός: «Οι αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης των φυτοφαρμάκων, στο πλαίσιο της βιώσιμης γεωργίας. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πιστεύω ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην ταχύτερη εφαρμογή της είναι η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων επαγγελματικής χρήσης ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά ενός φυτοφαρμάκου, όπως ισχύει και με τα ανθρώπινα φάρμακα.

Αυτό θα συνδέσει τη χρήση του φυτοφαρμάκου με την επιστημονική γνωμάτευση ως προς την αναγκαιότητά του και έτσι θα συνδράμει στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και στην προώθηση των εναλλακτικών προσεγγίσεων.

Άλλα μέτρα που θα μπορούσαν επίσης να υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν και οι οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια, αλλά και η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, όπως η δημιουργία συστημάτων λήψης αποφάσεων με πρόσβαση των αγροτών, κλπ.».

O κ. Αποστόλου κατά την παρέμβασή για το θέμα ανέφερε επίσης τα εξής:
«Η ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους στο πλαίσιο της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σημαντική γιατί αναγνωρίζονται οι διάφορες αδυναμίες στα σχέδια δράσης των κρατών-μελών. Αδυναμίες οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν, ώστε να έχουμε στο τέλος το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε ένα σύνολο εναρμονισμένων δεικτών για την καλύτερη αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της Οδηγίας, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο και κοινό επίπεδο αναφοράς για όλα τα κράτη μέλη.

Ταυτόχρονα για την επίτευξη των στόχων της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας είναι απαραίτητο να ελέγχεται η πορεία εφαρμογής της ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η διάδοση των ορθών πρακτικών, αλλά και να μπορούν να προσδιορίζονται έγκαιρα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Επιπρόσθετα, απαιτείται σταθερή χρηματοδότηση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης των επαγγελματιών χρηστών, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αγρότες.

Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί υψηλό και ως ένα βαθμό ομοιόμορφο επίπεδο κατάρτισης των χρηστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο ο ίδιος ο χρήστης όσο και το ευρύ κοινό.

Η Ελλάδα καλωσορίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για αναβάθμιση των παρεχόμενων πληροφοριών μέσα από τη διαδικτυακή πύλη, όσον αφορά κυρίως στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αλλά και στις δυνατότητες διάδοσης των ορθών πρακτικών.

Στη χώρα μου, η ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχει ήδη ένα ευρύ πλαίσιο πληροφοριών σχετικά με την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων, τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων και τις βέλτιστες πρακτικές.

Υπάρχει όμως πάντα περιθώριο βελτίωσης και θεωρώ ότι με στοχευμένες δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης θα σημειωθεί ακόμα μεγαλύτερη πρόοδος. Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνει η Ευρ. Επιτροπή, και τα οποία πρέπει να συνεχιστούν».

Εμπόριο αγροτικών προϊόντων
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από την Επιτροπή σχετικά με την πορεία των θεμάτων που σχετίζονται με το εμπόριο αγροτικών προϊόντων και ιδίως με τις διαπραγματεύσεις με το Μεξικό, τις χώρες του Mercosur και τον ΠΟΕ.

Οι Υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που σημειώθηκε, αλλά εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών στα «ευαίσθητα» γεωργικά προϊόντα, Ενθάρρυναν επίσης την Επιτροπή να εμπλέξει ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη στις διαπραγματεύσεις.

«Οι εμπορικές συναλλαγές είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες μας να εξάγουν τα προϊόντα τους στη διεθνή αγορά. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε μελλοντική συμφωνία θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ευαισθησίες του αγροτικού τομέα, θα προστατεύει τους Ευρωπαίους γεωργούς και θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους», ανέφερε ο κ. Tarmo Tamm, Υπουργός Αγροτικών Υποθέσεων της Εσθονίας.

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 1,062988 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version