Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Μέχρι 25 Μαΐου οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση αμπελώνων 2018-2019

20/5/2018


Για την περίοδο 2018-2019, σύμφωνα με την 1849/57000/19-04-2018 για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Οιναμπέλων για την περίοδο 2018-2019, θα παραλαμβάνονται από τις ΔΑΟΚ αιτήσεις έως και 25 Μαΐου 2018.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Απόθεμα πριν το 2016), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:
1. Η αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων.
2. Η εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.
3. Η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.

Οι ανωτέρω δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:
α) Εκρίζωση - αναφύτευση, που επιμερίζεται σε: Εκρίζωση, προετοιμασία εδάφους, αναφύτευση (Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).
β) Φύτευση αμπελώνων, που περιλαμβάνει: Προετοιμασία εδάφους, φύτευση, επανεμβολιασμό (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων).
γ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων, που αναλύονται σε: υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων.

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων, που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. «Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία, σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο 0,5 (μισό) στρέμμα.

Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
2) Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες
3) Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης
4) Αίτηση ΟΣΔΕ έτους 2017
5) Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού
6) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
7) Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής
8) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας.

Διαβάστε το ΦΕΚ

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,609375 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version