Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας ΕΕ: Στο επίκεντρο της συζήτησης η αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και η μείωση της σπατάλης τροφίμων

Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας ΕΕ: Στο επίκεντρο της συζήτησης η αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και η μείωση της σπατάλης τροφίμων


Τη Δευτέρα, 16 Απριλίου του 2018, θα διεξαχθεί το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο. Τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν σε αυτό το Συμβούλιο αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα τροφίμων και την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευμάτων στη θάλασσα. Στις προηγούμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, έχουν συζητηθεί οι βασικοί στόχοι της ΚΑΠ μετά το 2020, το μέλλον των άμεσων ενισχύσεων, τα περιβαλλοντικά θέματα και η αγροτική ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει, ενώ έχουν εγκριθεί και τα συμπεράσματα σχετικά με την έκθεση της Κομισιόν με τίτλο: «Το μέλλον της γεωργίας και της διατροφής».

Διαχείριση αποβλήτων τροφίμων
Οι Υπουργοί θα συζητήσουν το θέμα της μείωσης των αποβλήτων τροφίμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Ειδικότερα, θα προβούν σε απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Ιουνίου 2016 σχετικά με τις απώλειες τροφίμων και τα απόβλητα τροφίμων. Τα συμπεράσματα αφορούν την αξιολόγηση δράσεων με στόχο τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων για την κατανόηση του προβλήματος συσσώρευσης αποβλήτων τροφίμων, την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα, την αύξηση της προσφοράς τροφίμων που δεν πωλούνται σε καταναλωτές για φιλανθρωπίες και τη διεύρυνση του καταλόγου τροφίμων που απαλλάσσονται από την ημερομηνία λήξης.

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα τροφίμων
Το Συμβούλιο Υπουργών θα αξιολογήσει μια οδηγία που θα παρουσιάσει η Κομισιόν για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα τροφίμων, ύστερα από κάλεσμα του Συμβουλίου Υπουργών για εκτίμηση των επιπτώσεων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2016.

Σε αυτή τη συνεδρίαση, υπό τη Σλοβάκικη προεδρία, διεξάχθηκαν συμπεράσματα αναφορικά με την ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων και την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Το Συμβούλιο αναγνώρισε την σπουδαιότητα των ορθών πρακτικών εμπορίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ιδιαίτερα για την προστασία των αγροτών που είναι και πιο ευάλωτοι σε σχέση με τους εμπόρους. Τα συμπεράσματα υπέδειξαν λύσεις που η Κομισιόν και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εφαρμόσουν προκειμένου να προστατεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή και την εμπορία τροφίμων.

Το Σχέδιο οδηγίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:
Τα Κράτη-Μέλη (Κ-Μ) εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται:

  • αγοραστής που πληρώνει έναν προμηθευτή για τα φθαρτά τρόφιμα αργότερα από 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου του προμηθευτή ή αργότερα από 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των φθαρτών προϊόντων τροφίμων, όποια είναι μεταγενέστερη.
  • αγοραστής που ακυρώνει παραγγελίες των ευαλλοίωτων τροφίμων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ώστε ο προμηθευτής δεν μπορεί ευλόγως να βρεί εναλλακτική εμπορική διέξοδο για τα προϊόντα αυτά.
  • αγοραστής που αλλάζει μονομερώς και αναδρομικά τους όρους της συμφωνίας προμήθειας σχετικά με τη συχνότητα, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή παράδοσης, την ποιότητα  ή τις τιμές των προϊόντων διατροφής.
  • προμηθευτής που πληρώνει για τις φθορές των τροφίμων που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του αγοραστή και που δεν οφείλεται σε αμέλεια ή την προεπιλογή του προμηθευτή.


Τα Κ-Μ εξασφαλίζουν επίσης ότι οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται, όταν δεν προβλέπονται κατά τρόπο σαφή και μη διφορούμενο στους όρους κατά τη σύναψη της συμφωνίας προμήθειας.

  • αγοραστής που προβαίνει σε επιστροφή αδιάθετων τροφίμων προϊόντα σε έναν προμηθευτή.
  • αγοραστής που χρεώνει τον προμηθευτή  για να εξασφαλίσει ή να διατηρήσει μια συμφωνία προμήθειας για προϊόντα τροφίμων.
  • προμηθευτής που πληρώνει για την προώθηση των προϊόντων τροφίμων που πωλούνται από τον αγοραστή. Πριν από μια προώθηση ο αγοραστής θα πρέπει να καθορίσει τη διάρκεια και την συχνότητα της προώθησης και την ποσότητα των προϊόντων διατροφής που θα διατεθούν.
  • προμηθευτής που πληρώνει για την εμπορία των προϊόντων διατροφής από τον αγοραστή.

Σε καινοτομία και γεωργικές συμβουλές θα εστιάσουν τα επόμενα προγράμματα του ΠΑΑ
Καινοτομία και μεγαλύτερη σύνδεση με την έρευνα και την επιστήμη, καθώς και επέκταση του προγράμματος ενίσχυσης των γεωργικών συμβούλων - γεωπόνων, θα είναι οι δύο πυρήνες γύρω από τους οποίους θα «χτιστούν» τα επόμενα ευρωπαϊκά αγροτικά προγράμματα, μετά το 2020. Στην ομιλία του, σε εκδήλωση του ΟΟΣΑ στο Εδιμβούργο, για την ανάπτυξη της υπαίθρου, ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, έδωσε το περίγραμμα των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική, εστιάζοντας κυρίως στο δεύτερο πυλώνα και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Συγκεκριμένα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εξετάζοντας το μέλλον, είναι σαφές ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα χρειαστεί να δημιουργήσει ακόμη περισσότερες συνέργειες με την πολιτική έρευνας και καινοτομίας σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας. Και πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των γεωργικών συμβουλών για να εξασφαλιστεί η μετάδοση της γνώσης στους αγρότες - οι άνθρωποι που εργάζονται στο έδαφος και στο έδαφος. Αναζητούμε τους καλύτερους τρόπους να τοποθετήσουμε τη γνώση και την καινοτομία στην καρδιά της ΚΓΠ, βασιζόμενη στις επιτυχίες και τα εμπόδια που εντοπίστηκαν. Οι συνέργειες που έχουμε δημιουργήσει μεταξύ της ΚΓΠ και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» αποτελούν μια στέρεη βάση για την οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον».

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,6640625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version