Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Νέος κανονισμός για καταγραφή και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις


Κανονισμό για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που παράγονται από δραστηριότητες χρήσης γης (γεωργία και κτηνοτροφία) στο πλαίσιο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2030 εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Με τον κανονισμό αυτό η ΕΕ επιδιώκει να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω της βελτιωμένης προστασίας και διαχείρισης της γης και των δασών σε όλα τα κράτη-μέλη. Αναλυτικότερα, ο νέος κανονισμός παρέχει το πλαίσιο με το οποίο διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές και οι απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και την κτηνοτροφία θα καταγράφονται προκειμένου να υπάρξει μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, όπως έχει επιβληθεί από τη Συμφωνία των Παρισίων για την ΕΕ.

«Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί λογαριασμούς στους οποίους καταγράφονται επακριβώς οι εκπομπές και οι απορροφήσεις που προκύπτουν από τις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που αναφέρονται στον Κανονισμό. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι λογαριασμοί τους και τα λοιπά δεδομένα που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού να είναι ακριβή, πλήρη, συνεπή, συγκρίσιμα και διαφανή. Τα κράτη μέλη επισημαίνουν τις εκπομπές με θετικό πρόσημο (+) και τις απορροφήσεις με αρνητικό πρόσημο (-).

Ανάλογα με τις εθνικές προτιμήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλες εθνικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εξισορρόπησης των εκπομπών από μια κατηγορία γης με τις απορροφήσεις από κάποια άλλη κατηγορία γης». Αυτό σημαίνει ότι η τυχόν αποψίλωση δασικών εκτάσεων για χρήση στη γεωργία και κτηνοτροφία θα πρέπει να συνοδεύεται από την μετατροπή άλλων εκτάσεων σε δασικές. Για χώρες που έχουν μεγάλες εκτάσεις δασών, θα χορηγείται η δυνατότητα περιορισμένης αντιστάθμισης εκτάσεων που παράγουν και εκτάσεων που απορροφούν ρύπους.

Όπως δήλωσε ο κ. Ντιμόβ, Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας, «η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο με το οποίο αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα δάση, οι καλλιεργήσιμες και χορτολιβαδικές εκτάσεις στην επίτευξη στόχων στο πλαίσιο εφαρμογής περιβαλλοντικών πολιτικών. Είμαστε απολύτως στον σωστό δρόμο για την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων».

Μετά τη σημερινή επίσημη έκδοση της νομοθετικής πράξης, που αποτελεί το τελικό στάδιο της διαδικασίας, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,484375 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version