Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Δημοσιεύθηκε το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ, εντός Μαΐου η προκήρυξη

Δημοσιεύθηκε το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ, εντός Μαΐου η προκήρυξη


Δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του Μέτρου 16 «Συνεργασία». Εντός Μαΐου θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα, το οποίο έχει προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. Τα επιχειρησιακά σχέδια επιλέγονται βάση κριτηρίων επιλογής.

«Εντός του μήνα θα προκηρύξουμε το πρόγραμμα της συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας με 60 εκατ. ευρώ, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία ανάπτυξης επιχειρησιακών συνεργειών μεταξύ των φορέων της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα», ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το μέτρο αφορά Επιχειρησιακές ομάδες ή σχήματα συνεργασίας τα οποία θα πρέπει:

  • Να διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας
  • Να αποτελούνται τουλάχιστον από δύο μέλη
  • Τουλάχιστον το ένα μέλος να δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή και της κτηνοτροφίας.


Α. Υπομέτρο 16.1- 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις:

Δράση 1: Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

Β. Υπομέτρο 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις:

Δράση 1: Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η χρηματοδότηση και για τις δυο δράσεις είναι στο 100%, με ανώτερο όριο προϋπολογισμού για την Δράση 1 τα 5.000 ευρώ και για την Δράση 2 ξεκινά από 145.000 ευρώ και φτάνει μέχρι και 295.000 ευρώ, ενώ αν είναι διακρατική συνεργασία φτάνει στα 445.000 ευρώ (αν προσθέσουμε και τη Δράση 1 φτάνει στα 450.000).

Ειδικότερα:

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.2 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, για δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικές
εκμεταλλεύσεις) και στο τομέα των τροφίμων, όπως:

Την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας πιο υγιεινών τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.

Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.

Την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.

Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (όπως τροφές πλούσιες σε Ω3, σε φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.

Την καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Καινοτόμες και συνεργατικές πρακτικές για την παραγωγή και χρήση ζωοτροφών.

Νέες μέθοδοι και πρακτικές για την ευζωϊα και προστασία των παραγωγικών ζώων.

Δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος.

Χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωϊκού κεφαλαίου και του μικροκλίματος της κτηνοτροφικής μονάδας.

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.5 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων, για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως:

Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.

Τη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης).

Την υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.

Την εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομόνωση, νέα συστήματα κλιματισμού).

Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων.

Η χρηματοδότηση και για τις δυο δράσεις είναι στο 100%, με ανώτερο όριο προϋπολογισμού για την Δράση 1 τα 5.000 ευρώ και για την Δράση 2 ξεκινά από 145.000 ευρώ και φτάνει μέχρι και 295.000 ευρώ, ενώ αν είναι διακρατική συνεργασία φτάνει στα 445.000 ευρώ (αν προσθέσουμε και τη Δράση 1 φτάνει στα 450.000).

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 6,814453 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version