Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Ευκολότερη η αδειοδότηση στις μεταποιητικές επιχειρήσεις με το πολυνομοσχέδιο


Ψηφίστηκε επί της αρχής από την κυβερνητική πλειοψηφία στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι με τη διαδικασία της απλής γνωστοποίησης θα αδειοδοτούνται όλες οι δραστηριότητες του κλάδου της μεταποίησης, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τη λειτουργία τους και ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών να γίνεται από τις αρμόδιες αρχές εκ των υστέρων.

Εξαίρεση θα αποτελούν μόνο όσες επιχειρήσεις θεωρούνται υψηλού κινδύνου για τους εργαζόμενους, τους περίοικους και το περιβάλλον για τις οποίες θα απαιτείται πριν έγκριση.
Αυτό προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα προαπαιτούμενα και στόχο έχει την άρση των καθυστερήσεων που σήμερα υπάρχουν στις αδειοδοτικές διαδικασίες και τη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.

Όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο το νέο απλοποιημένο σύστημα αδειοδότησης θα συμπληρώνεται και από το νέο  θεσμικό πλαίσιο ελέγχων και εποπτείας της αγοράς το οποίο θα προβλέπει κυρώσεις για παραβάσεις που αφορούν σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις σχετικά με τις διαδικασίες γνωστοποίησης, έγκρισης και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πολυνομοσχέδιο έως τις 31 Μαρτίου 2020, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά θα υπόκεινται σε έγκριση λειτουργίας μετά από έλεγχο, ενώ μετά την 1η Απριλίου 2021 θα υπόκεινται στο καθεστώς της γνωστοποίησης.

Επίσης το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ακόμα την έκδοση κανονιστικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται όλα τα αναγκαία τα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι όροι και το περιεχόμενο για τις διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης λειτουργίας μιας επιχείρησης και θα εξειδικεύονται περαιτέρω οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα απαλλάσσονται από την έγκριση εγκατάστασης τα επαγγελματικά εργαστήρια, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης, για τις οποίες ορίζεται πλέον το καθεστώς γνωστοποίησης.

Αναλυτικότερα:

Α) Καθορισμός ή μεταβολή χρήσεων γης - Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων
Η υφιστάμενη βιομηχανική δραστηριότητα διατηρείται ακόμα και σε περίπτωση μεταβολής των χρήσεων γης. Με τρόπο σαφή και με ασφάλεια δικαίου ρυθμίζονται τα θέματα μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε περίπτωση καθορισμού (σε εκτός σχεδίου περιοχές) ή μεταβολής χρήσεων γης.

Συγκεκριμένα:

  • επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί νόμιμα σε περιοχές με θεσμοθετημένη βιομηχανική χρήση γης, δεν υποχρεούνται να μετεγκατασταθούν
  • επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν νόμιμα σε περιοχές χωρίς θεσμοθετημένες χρήσεις γης (εκτός σχεδίου) μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στην ίδια περιοχή για 20 χρόνια
  • επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία SEVESO και ιδρύθηκαν νόμιμα σε περιοχές με θεσμοθετημένη βιομηχανική χρήση γης μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για 20 χρόνια
  • επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία SEVESO και ιδρύθηκαν νόμιμα σε περιοχές χωρίς θεσμοθετημένες χρήσεις γης μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για 12 χρόνια

Β) Απλοποίηση της άδειας λειτουργίας στον τομέα της Μεταποίησης (μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες)
Από το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, πέρα από τον τομέα των τροφίμων και ποτών που έχει ήδη υπαχθεί, όλες οι λοιπές μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες με υψηλότερο ρίσκο για το περιβάλλον, τους περιοίκους, την ασφάλεια των εργαζομένων.

Γ) Περαιτέρω απλοποίηση της άδειας εγκατάστασης – Αναθεώρηση συστήματος κατάταξης σε βαθμούς όχλησης (σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ)
Δεν απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που ιδρύονται ή επεκτείνονται/εκσυγχρονίζονται σε περιοχές που υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης αμιγώς βιομηχανικές. Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων αυτών περνά σε καθεστώς  γνωστοποίησης.

Εξαιρούνται και παραμένουν σε καθεστώς έγκρισης εγκατάστασης οι δραστηριότητες SEVESO – βιομηχανίες με χρήση επικίνδυνων ουσιών,OFFSHORE SAFETY – υδρογονάνθρακες και δραστηριότητες μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών.

ΟΧΛΗΣΕΙΣ: προβλέπεται η αναθεώρηση της κατάταξης των βιομηχανικών – μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς όχλησης, με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου, σαφούς και απλοποιημένου πλαισίου κατάταξης που θα αποτυπώνει την έννοια της όχλησης με όρους πολεοδομικούς – χωρικούς. Η αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί στη βάση του συνυπολογισμού πολεοδομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Για την αναθεώρηση θα απαιτηθεί μελέτη και θα ληφθούν υπόψη καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να εκδοθεί ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας και Σχεδόν όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους με απλή γνωστοποίηση που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικάΠεριβάλλοντος.

Δ) Απλοποιημένη διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών
Στο νόμο 4442/2016 προστίθεται ένα κεφάλαιο με διατάξεις που ρυθμίζουν συνολικά τα θέματα αδειοδότησης (εγκατάστασης και λειτουργίας) των λεγόμενων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών (παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων, συλλογή μη επικινδύνων απορριμμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης.

Διαβάστε το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,484375 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version