Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Τροποποίηση στην επιλεξιμότητα των ζώων για τις συνδεδεμένες ζωικής


Μία σειρά διευκρινιστικών αλλαγών σχετικά με τις λεπτομέρειες για την χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων ζωικής, φέρνει η τροποποιητική απόφαση, με υπογραφή Αποστόλου, η οποία δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018, στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ. Οι τροποποιήσεις θα ισχύσουν για την ενίσχυση του 2018, καθώς και για τα επόμενα έτη.

Έτσι ενώ μέχρι σήμερα ίσχυε ότι «Τα επιλέξιμα για την ενίσχυση είναι τα βοοειδή, τα οποία έχουν σημανθεί και καταγραφεί και βρίσκονται στην κατοχή του βοοτρόφου για διάστημα άνω των πέντε (5) μηνών και στην περίπτωση που το διάστημα των 5 μηνών ξεπερνιέται εντός του έτους ενίσχυσης».

Πλέον με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι: «Δεν είναι απαραίτητο τα βοοειδή να κατέχονται κατά τη διάρκεια υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης».

Ωστόσο επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση των ζώων θα πρέπει να είναι νόμιμη έτσι ώστε τα ζώα αυτά να είναι επιλέξιμα.

Αυτό σημαίνει ότι συνδεδεμένη ενίσχυση δικαιούνται και τα βοοειδή που σφάχτηκαν πριν το ΟΣΔΕ αλλά και όσα γεννηθούν μετά την υποβολή της αίτησης, εφόσον φυσικά έχουν σημανθεί και καταγραφεί και βρίσκονται στην κατοχή του βοοτρόφου για διάστημα άνω των πέντε (5) μηνών με καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εν λόγω κατοχής εντός του έτους ενίσχυσης.

Επιπλέον, η τροποποιητική με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας την οποία υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, προβλέπει ότι όσον αφορά τα αιγοπρόβατα επιλέξιμα θεωρούνται εκείνα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου που έχουν σημανθεί) τα οποία διατηρούνται στην εκμετάλλευση για περίοδο που ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους έως και 15/12 του έτους ενίσχυσης.

Αναλυτικότερα σχετικά με το προαναφερθέν, στην τροποποίηση αναφέρονται τα εξής:

1. Στο άρθρο 3, η παράγραφος Β2 αντικαθίσταται ως εξής:
Επιλέξιμα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν σημανθεί και καταγραφεί και βρίσκονται στην κατοχή του βοοτρόφου για διάστημα άνω των πέντε (5) μηνών με καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εν λόγω κατοχής εντός του έτους ενίσχυσης, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή τους κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

2. Στο άρθρο 3, η παράγραφος Β3 αντικαθίσταται ως εξής:
Επιλέξιμα προς πληρωμή για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι τα βοοειδή για τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οι όροι επιλεξιμότητας, στο σύνολο των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμα προς πληρωμή, τα επιλέξιμα βοοειδή που έχουν απομακρυνθεί από την εκμετάλλευση, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ελέγχους, θα πρέπει η εν λόγω απομάκρυνση να είναι νόμιμη.

Διαβάστε την απόφαση εδώ

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,46875 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version