Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού


To Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα προσκαλεί υποψήφιους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού», που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό διάστημα 2018-2020.

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και λοιπών εφαρμοσμένων επιστημών στην παραγωγή (in-vivo και in-vitro), πιστοποίηση (μορφολογική, φυσιολογικά, κυτταρολογική, βιοχημική και μοριακή) και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής των Τμημάτων: Γεωπονίας, και Τεχνολογίας της Γεωπονίας, όπως πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Βιολογικής Γεωργίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (3 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διατριβής) και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο 2018.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας που πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία του ΠΜΣ στη Φλώρινα είναι:

  • Αίτηση συμπληρωμένη (το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών http://www.crop- cert.teiwm.gr)
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δυο πρόσφατες φωτογραφίες.
  • Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από την Ειδική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προβλέπεται καταβολή τέλους φοίτησης. Τα μαθήματα θα γίνονται σε τρεις εργάσιμες ημέρες, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωινές ώρες.

Υποβολή Αιτήσεων:
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα (16/7/2018) έως και την Τετάρτη (26/9/2018), στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Φλώρινα, με την ένδειξη για το ΜΠΣ στην «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
Τηλ: 23850 54620, 54610, 54622 (κα Χαλβατζή Ευγενία)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (πατήστε εδώ)
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 1,131996 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version