Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για τον οπτικό διοικητικό έλεγχο στα παραστατικά της νιτρορύπανσης


Εγκύκλιο για τον οπτικό Διοικητικό έλεγχο των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρεται σε αυτήν «σύμφωνα με το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει αναθέσει το διοικητικό έλεγχο καθώς και την αναγνώριση και εκκαθάριση των ποσών πληρωμής των αιτήσεων των δικαιούχων της Δράσης 10.1.04 στους Ε.Φ. - Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) / Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) - των αιρετών Περιφερειών.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υ.Α. καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης, οι δικαιούχοι καταθέτουν ηλεκτρονικά και εντός προκαθορισμένων ημερομηνιών τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων (παραστατικά Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων/πρώην (ΚΦΑΣ) για τη διεξαγωγή χημικών αναλύσεων και για τη σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών από τον επιβλέποντα Γεωπόνο). Ο οπτικός διοικητικός έλεγχος διενεργείται από τους αρμόδιους ελεγκτές επί της οθόνης, στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1014) : • στο 100% των υποβαλλόμενων οριστικών παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, σε επίπεδο ΑΦΜ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση πληρωμής. • στο σύνολο των επισυναπτόμενων παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων ανά ΑΦΜ. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπo».

Κατά τον οπτικό διοικητικό έλεγχο, ελέγχεται η εγκυρότητα και η ορθότητα καταχώρισης των στοιχείων του παραστατικού που έχει επισυνάψει ο δικαιούχος. Ο βαθμός του διοικητικού ελέγχου και το έτος εφαρμογής καθώς και ο ελεγκτής που διενεργεί τον έλεγχο συμπληρώνονται κατά τη δημιουργία του εντύπου. i. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των στοιχείων του παραστατικού και των καταχωρημένων στοιχείων ή στην περίπτωση που το παραστατικό που αφορά στον επιβλέποντα γεωπόνο δεν είναι εξοφλημένο, επιλέγεται η ένδειξη “Μη Έγκυρο Παραστατικό”. Εξαίρεση αποτελεί η ασυμφωνία των ποσών, οπότε δεν επιλέγεται η ένδειξη “Μη Έγκυρο Παραστατικό”, αλλά συμπληρώνονται τα πεδία “Καθαρή Αξία Ελέγχου” και “Αξία ΦΠΑ Ελέγχου” σύμφωνα με τις τιμές που αναγράφονται στο παραστατικό. ii. Σε περίπτωση που το ποσό του παραστατικού που αφορά στον επιβλέποντα γεωπόνο είναι μεγαλύτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εγχρήματης συναλλαγής σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (499,99€, ή όπως ισχύει κάθε φορά), θα ελέγχεται εάν έχει επισυνάψει και αποδεικτικό/α εξόφλησης πληρωμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρ. 36174/07.05.2018 εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ (π.χ. με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, e- banking κ.λπ.) Σε διαφορετική περίπτωση επιλέγεται η ένδειξη “Μη Έγκυρη Εξόφληση”. iii. Ειδικά για τον επιβλέποντα γεωπόνο, ελέγχεται εάν τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στο συνημμένο παραστατικό ή στη συνημμένη βεβαίωση (εφόσον δεν υπάρχει αναφορά στο παραστατικό και ο Γεωπόνος εργάζεται για τον φορέα που εξέδωσε το παραστατικό) που έχουν επισυναφθεί στο “Έγγραφο Παραστατικού” είναι σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση επιλέγεται η ένδειξη “Ασυμφωνία Στοιχείων Γεωπόνου”. Διευκρινίζεται πως στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει επιλέξει στην καρτέλα Υποβολής Παραστατικών “Δήλωση Επαγγελματικής Καταλληλότητας” δεν επιλέγεται η “Ασυμφωνία Στοιχείων Γεωπόνου” καθώς θα αποτελέσει αντικείμενο μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 1,203125 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version