Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Αποκλεισμοί Γεωτεχνικών του ΥπΑΑΤ και ΕΛΓΟ από εκπαίδευση Νέων Αγροτών, πριμοδοτούνται ιδιώτες μελετητές

Αποκλεισμοί Γεωτεχνικών του ΥπΑΑΤ και ΕΛΓΟ από εκπαίδευση Νέων Αγροτών, πριμοδοτούνται ιδιώτες μελετητές


Αντιδρούν οι Γεωτεχνικοί του ΥπΑΑΤ και του ΕΛΓΟ στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την επικείμενη διαδικασία κατάρτισης των Νέων Γεωργών. Όπως δηλώνει στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ κ. Νίκος Κακαβάς, «είμαστε υπέρ των ανέργων γεωτεχνικών να έχουν προτεραιότητα και μάλιστα να τους κάνουμε εμείς μια εκπαίδευση αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να πριμοδοτούνται οι Γεωτεχνικοί του ΥπΑΑΤ και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και όχι οι μελετητές. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στην χώρα μας».

Η σχετική επιστολή της ΠΟΓΕΔΥ αναφέρει τα εξής:

«Περιήλθε στην κατοχή της ομοσπονδίας μας σχέδιο δικής σας Υ.Α με τίτλο «Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης στο Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 («Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης»), του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 των οποίων οι Πράξεις έχουν ενταχθεί και θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 των οποίων οι Πράξεις θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020».

Επί της ουσίας η συγκεκριμένη Υ.Α πρόκειται να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες ο ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ θα προσλάβει  το διδακτικό προσωπικό που θα καταρτίσει τους Νέους Γεωργούς  και τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρχηγοί Μικρών Εκμεταλλεύσεων και έχουν ή πρόκειται να ενταχθούν στ αντίστοιχα Υπομέτρο 6.1 – «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και Υπομέτρο 6.3 – «Ενίσχυση Μικρών αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Διαβάζοντας το συγκεκριμένο σχέδιο το λιγότερο που μπορούμε να πούμε ότι αισθανθήκαμε είναι έκπληξη, απογοήτευση και οργή. Και τα τρία αυτά συναισθήματα πηγάζουν από το γεγονός ότι το Υπ.Α.Α.Τ., και όπως φαίνεται και εσείς προσωπικά, έμμεσα πλην σαφώς στοχοποιείτε και εξοβελίζετε από τις επικείμενες εκπαιδεύσεις τα Μέλη της Ομοσπονδίας μας, αλλά και ουσιαστικά και τους υπαλλήλους του ίδιου του ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι – Γεωπόνοι στην πλειοψηφία τους, αλλά και σεβαστός αριθμός Κτηνιάτρων στα προγράμματα Ζωική Παραγωγής, όπως και άλλες Γεωτεχνικές ειδικότητες – είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από τον ΕΟΠΠΕΠ και οι περισσότεροι έχουν εκατοντάδες ώρες στην εκπαίδευση ενηλίκων και δη γεωργών. Η πείρα τους, αλλά και οι γνώσεις τους, είναι αναμφισβήτητες και αυτό που είναι άξιο επισήμανσης είναι ότι πέραν της αμοιβής τους από το πρόγραμμα δεν έχουν κανένα άλλο έννομο ή μη οικονομικό συμφέρον από τη συναναστροφή τους με τους εκπαιδευόμενους.

Η προσφορά τους για περισσότερο δεκατέσσερα χρόνια που έχει λειτουργήσει ο θεσμός του πιστοποιημένου εκπαιδευτή - αρχικά από το ΕΚΕΠΙΣ και τον ΕΟΠΠΕΠ στη συνέχεια – είναι καταγεγραμμένη με επιτυχία. Κάθε φορά όλο και πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες που καλούνται να ολοκληρώσουν τα ΄΄ κατεπείγοντα΄΄ προγράμματα εκπαίδευσης με αποκορύφωση την τελευταία φορά όπου όλοι αυτοί οι εκπαιδευτές κλήθηκαν σε λιγότερο από ένα εξάμηνο (Μάιος – Νοέμβριος 2017) να υλοποιήσουν περί τις εξακόσιες εκπαιδεύσεις με περισσότερους από δέκα χιλ. εκπαιδευόμενους.

Πολλοί από τους συναδέλφους μας που εργάζονται στον ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ, ιδιαίτερα δε στα κέντρα «Δήμητρα» της επαρχίας, για ένα εξάμηνο «χάθηκαν» κυριολεκτικά από τα σπίτια τους και κάποιοι από αυτούς ορισμένες μέρες κοιμούνταν στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης. Αντίστοιχη ήταν και η προσφορά των Μελών της Ομοσπονδίας μας όπου το περασμένο καλοκαίρι του 2017 επικούρησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ΕΛ.Γ.Ο ώστε να τελειώσουν εγκαίρως οι εκπαιδεύσεις και να μπορούν οι «Νέοι Γεωργοί» να εκπληρώσουν τη συμβατική υποχρέωση κατάρτισής τους και να λάβουν αφενός το υπόλοιπο της ενίσχυσης, αλλά και να ολοκληρώσουν εν τέλει τον βασικό κύκλο ένταξης τους στο επάγγελμα του γεωργού ή/ και κτηνοτρόφου.

Στα παραπάνω προγράμματα ποτέ δεν υπήρξε κανένα κώλυμα συμμετοχής πιστοποιημένων εκπαιδευτών που είτε να ανήκαν στον ιδιωτικό τομέα είτε ακόμη και να ήταν άνεργοι. Ιδιαίτερα δε για τους ανέργους ήμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως πάντοτε υπήρξε ιδιαίτερη ευαισθησία, σε σημείο διακριτά ευνοϊκής μεταχείρισης, ώστε να είναι περισσότερο επιλέξιμοι από όλους τους υπολοίπους εκπαιδευτές, κάτι που ως γενική αρχή μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.

Παρόλο λοιπόν που δεν υπήρξαν τέτοιου είδους αποκλεισμοί, στο σχέδιο της Υ.Α. που έχουμε στα χέρια μας και σας το επισυνάπτουμε συνημμένα για διασταύρωση,  διαπιστώνουμε ότι εντέχνως πλην σαφώς τόσο για τους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Ο, όσο και κυρίως για τους Γεωτεχνικούς Μέλη της Ομοσπονδίας μας, μπαίνουν μία σειρά από περιορισμούς που ουσιαστικά τους αποκλείουν τις εκπαιδεύσεις ή στην καλύτερη περίπτωση καθιστούν ελάχιστη την συμμετοχή τους. Συγκεκριμένα επισημαίνουμε :

Άρθρο 1.α Ορίζεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται κατά προτεραιότητα από ανέργους (υπάρχουν ερωτήματα όπως: όταν ένα άνεργος προσληφθεί για εκπαίδευσης σε ένα σεμινάριο δεν παύει να είναι άνεργος; Πότε χάνει την «ανεργία» του; Μπορεί δηλαδή για ένα οκτάμηνο - δεκάμηνο να συμμετέχει σε δεκαπέντε-είκοσι προγράμματα και να εξακολουθεί να θεωρείται άνεργος; κ.λ.π.) και στη συνέχεια. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων των εκπαιδευτών από ανέργους, οι υπολειπόμενες θέσεις δύνανται να καλυφθούν κατά σειρά προτεραιότητας από ελεύθερους επαγγελματίες ή λοιπούς ιδιώτες, υπαλλήλους του ίδιου του δικαιούχου, υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, τους υπαλλήλους των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.

Με λίγα λόγια η εκπαίδευση, εκτός από τους ανέργους (;), παραδίδεται άμεσα και μόνο στα χέρια των ιδιωτών πάσης μορφής και κατηγορίας (είτε ελευθέρους επαγγελματίες, είτε λοιπούς (;;;) ιδιώτες). Έτσι μελετητές, υπάλληλοι μελετητικών γραφείων, ιδιοκτήτες ή υπάλληλοι Κ.Ε.Κ, καθώς και ιδιοκτήτες και υπάλληλοι καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων κρίνεται ότι έχουν την πρώτη προτεραιότητα για να εκπαιδεύσουν τους νέους αγρότες. Ειλικρινά η έννοια ασυμβίβαστο, με όλες τις εκδοχές της στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν πέρασε καθόλου από το μυαλό του συντάκτη της Υ.Α.;

Άρθρο1. 1.α  Στη συνέχεια του ίδιου άρθρου διαπράττεται ακόμη μία μεγάλη απρέπεια καθώς με μία παράξενη λογική (ποια αλήθεια είναι αυτή;) λέει ότι δεύτεροι (τρίτοι μετά τους άνεργους) θα εργαστούν οι υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Ο (αυτούς που τρέχουν με θυσίες τον οργανισμό), μετά του Υπ.Α.Α.Τ. ή άλλων Υπουργείων (οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις περιλαμβάνονται άραγε;), μετά των Δήμων, μετά των Περιφερειών ( δηλαδή αυτοί που κυρίως μέχρι στιγμής στήριζαν στην επαρχία τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ και τρέχουν τα προγράμματα των «Νέων Γεωργών» και γνωρίζουν ίσως καλύτερα απ όλους την διαδικασία ολοκλήρωσης του υπομέτρου 6.1) και τελευταίοι των άλλων ΝΠΙΔ (π.χ. του ΟΠΕΚΕΠΕ) και ΝΠΔΔ (π.χ. του ΕΦΕΤ).

Μέσα δηλαδή από μία δήθεν «φιλοάνεργη» λογική, ο προφανώς άσχετος ή εμπαθής  συνεργάτης του Υπουργικού γραφείου που συνέταξε το συγκεκριμένο σχέδιο Υ.Α, προσπαθεί να πετύχει αφενός την άκριτη και χωρίς δεοντολογικές ή εισοδηματικές προϋποθέσεις εκχώρηση  της κατάρτισης σε ιδιωτικά συμφέροντα και αφετέρου μέσα από το «διαίρει και βασίλευε» να εξευτελίσει και μειώσει τους υπαλλήλους του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Άρθρο1. 1.α Στη συνέχεια της ίδιας παραγράφου του άρθρου, ο άσχετος ή εμπαθής συνεργάτης/συντάκτης, ορίζει ότι « …Μεταξύ των υποψηφίων των ανωτέρω κατηγοριών προηγούνται οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΠΕ Γεωπόνων και έπονται οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΤΕ Γεωπόνων…». Με δεδομένο ότι στην Ομοσπονδίας μας την σχετική πλειοψηφία της αποτελούν οι Γεωπόνοι, θα ήμασταν πολύ περήφανοι εάν αυτή η διακριτική μεταχείριση προκύπτει από την εκτίμηση ότι μόνο αυτοί έχουν την απόλυτη γνώση. Είναι προφανές όμως ότι δεν είναι έτσι και ότι αυτό γίνεται ώστε οι «ιδιώτες» που προαναφέραμε να μην υπάρχει περίπτωση να χάσουν την «δουλειά».

Ούτε που πέρασε από το μυαλό του συντάκτη ότι και οι Κτηνίατροι διδάσκουν θέματα ζωικής παραγωγής, ότι και οι Δασολόγοι, οι Γεωλόγοι και οι Ιχθυολόγοι έχουν γνώσεις για  ορισμένα γεωτεχνικά πεδία και μπορούν να τα διδάξουν (π.χ. δασικά είδη, διαχείριση νερού, αγροτική οικονομία, κ.λ.π.), αλλά και κάποιες άλλες ειδικότητες (πχ για Η/Υ και λογιστικά φύλλα) έχουν γνώσεις για πεδία που περιλαμβάνονται στα προγράμματα κατάρτισης.

Άρθρο1. 1.α Κλείνοντας τη συγκεκριμένη παράγραφο ορίζει ότι «… εκπαιδευτές που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την πλήρωση των ως άνω θέσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα,  πρέπει να λαμβάνεται κατά προτεραιότητα υπόψη ως κριτήριο επιλογής, ο τόπος κατοικίας του εκπαιδευτή, ο οποίος πρέπει να είναι εντός της αυτής Περιφερειακής Ενότητας …».

Ουσιαστικά γίνεται πάλι ο εξής διαχωρισμός: οι πάσης μορφής ιδιώτες  μπορούν να δουλέψουν ανά την Ελλάδα (είπαμε να μην χάσουν καμιά «ευκαιρία» και να κάνουν «δουλειές» και στους διπλανούς και παραδιπλανούς Νομούς), αλλά οι πάσης μορφής   υπάλληλοι του Δημόσιου κα ευρύτερου Δημόσιου (άρα και του ΕΛ.Γ.Ο) τομέα να αλληλοσφαχτούν ακόμη περισσότερο εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας!

Άρθρο1. 1.γ Στην παράγραφο αυτή ο ρατσιστικός διαχωρισμός μεταξύ Ιδιωτικού και Δημόσιου (στενού και ευρύτερου) τομέα συνεχίζεται καθώς ορίζεται ότι οι μεν ιδιώτες μπορούν να διδάξουν έως 450 ώρες ανά έτος ενώ οι Δ.Υ. έως 360 ώρες ανά έτος ( που φυσικά με τις προϋποθέσεις που μπήκαν δεν είναι δυνατόν με τίποτα να επιτευχθεί ούτε καν αυτό το νούμερο).

Κύριε Υπουργέ

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ, γνωρίζοντας αφενός την ειδικότητά σας και αφετέρου το επιμελητηριακό σας παρελθόν, θέλει να πιστεύει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο Υ.Α. «παρείσφρησε» στο γραφείο σας και δεν αποτελεί δική σας πολιτική επιλογή. Δεν είναι δυνατόν ένας Γεωπόνος με αγώνες ν΄ απαξιώνει και να διαχωρίζει τόσο πολύ τους συναδέλφους και υφισταμένους του. Αυτό είναι ακόμη πιο περίεργο όταν  γίνεται υπέρ μίας άλλης μερίδας συναδέλφων του Ιδιωτικού Τομέα με τόσο εμφατικό και ξεκάθαρο τρόπο. ΠΟΤΕ άλλοτε στο παρελθόν, ούτε καν όταν προ δυόμιση ετών  η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία με έμμεσο τρόπο δόθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στους ιδιώτες, δεν υπήρξε τέτοιος «προσβλητικός» διαχωρισμός και υποβάθμιση του Δημόσιου Τομέα.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση του ανθρώπινου Γεωτεχνικού δυναμικού σε όλη την χώρα, σας πληροφορούμε ότι ναι μεν σε κάποιες Περιφερειακές Ενότητες τα προγράμματα κατάρτισης θα «τρέξουν» και κάποιοι ιδιώτες κυριολεκτικά θα «ευημερήσουν», σε πολλές άλλες όμως θα οδηγηθούν σε κατάρρευση και ο ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ και οι υπάλληλοί του θα βρεθούν - χωρίς φυσικά να φταίνε - υπόλογοι έναντι όλων. Αυτό είναι τόσο προφανές για μας που μας δημιουργεί σκέψεις και ερωτηματικά σχετικά με την πιθανότητα όλο αυτό -η κακογραμμένη αυτή Υ.Α δηλαδή - να είναι σχεδιασμένο για να οδηγήσει «τιμή και δόξα» την αγροτική κατάρτιση στα ιδιωτικά Κ.Ε.Κ.

Εμείς ως Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ προτείνουμε να απαλειφθούν όλες οι υποτιμητικές και ρατσιστικές προβλέψεις της Υ.Α και συγκεκριμένα το τελικό κείμενο στις υποπαραγράφους α και γ της 1ης  παραγράφου άρθρου 1 να διαμορφωθούν ως εξής:

Άρθρο1. 1.α «  Για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, ο δικαιούχος συνάπτει συμβάσεις έργου με το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 11510/14-12-2016 (ΦΕΚ 4113/Β/21-12-2016) Απόφασης, και στις οποίες καθορίζεται το εκπαιδευτικό έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση δ του παρόντος άρθρου. Ο δικαιούχος κατά προτεραιότητα χρησιμοποιεί εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι γραμμένο στις καταστάσεις ανέργων του ΟΑΕΔ μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής του προγράμματος προς έγκριση στην δ/νση κατάρτισης του ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ και διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία των προγραμμάτων κατάρτισης, υπό τη μορφή εγγεγραμμένων εκπαιδευτών ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ανέργων εκπαιδευτών,  ο δικαιούχος χρησιμοποιεί εκπαιδευτές με τα ίδια απαιτούμενα προσόντα από τον δημόσιο ή  τον ευρύτερο δημόσιο ή την τοπική αυτοδιοίκηση  ή τον ιδιωτικό τομέα.

Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης ο δικαιούχος αδυνατεί τεκμηριωμένα να βρει πιστοποιημένους εκπαιδευτές, τότε μπορεί να αντλήσει τη σχετική υπηρεσία από μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 11510/14-12-2016 απόφασης.  Αναφορικά με τους εκπαιδευτές που δεν είναι άνεργοι, για την πλήρωση των ως άνω θέσεων ανά  Διοικητική Περιφέρεια της χώρας,  πρέπει να λαμβάνεται κατά προτεραιότητα υπόψη ως κριτήριο επιλογής, ο τόπος κατοικίας του εκπαιδευτή, ο οποίος πρέπει να είναι εντός της αυτής Περιφέρειας.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ανεύρεσης εκπαιδευτών βάσει των ως άνω κριτηρίων, ο δικαιούχος δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του διευθύνοντα συμβούλου του, να ορίζει εκπαιδευτές από το μητρώο εκπαιδευτών, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διαδικασίας.

Άρθρο1. 1.γ «Το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών όλων των κατηγοριών είναι δεκαοκτώ (18) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης και κατ’ εξαίρεση τριάντα έξι (36) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν χώρα σε νησιωτικές περιοχές, εκτός Κρήτης και Εύβοιας. Το ανώτερο όριο απασχόλησης για τους εκπαιδευτές δεν δύναται να ξεπερνά τις τετρακόσιες πενήντα (450) ώρες ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους».

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και συνεργασία».

Διαβάστε το σχέδιο ΥΑ

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 3,03125 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version