Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Έρχονται αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις στα αμπέλια της Κρήτης, σύντομα και αποζημιώσεις βιομηχανικής ντομάτας

Έρχονται αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις στα αμπέλια της Κρήτης, σύντομα και αποζημιώσεις βιομηχανικής ντομάτας


Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου το αργότερο, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, προγραμματίζεται από τον ΕΛΓΑ, να τρέξει η πληρωμή των αποζημιώσεων στους αμπελουργούς της Κρήτης, για τις ζημιές, που υπέστησαν τα αμπέλια τους, από τις σφοδρές βροχοπτώσεις του περασμένου καλοκαιριού. Έτσι, επιβεβαιώνεται πλήρως, σχετικό δημοσίευμα, προ αρκετών μηνών του ΑγροΤύπου, σχετικά με το χρόνο έναρξης καταβολής των αποζημιώσεων αυτών. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης στη Βουλή, το επόμενο διάστημα, προβλέπεται να τρέξουν και αποζημιώσεις για ζημιές που υπέστη η αγροτική παραγωγή σε περιοχές της Πελοποννήσου, όπως η Ηλεία για παράδειγμα.

Σημειωτεόν ότι το περιφερειακό υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Κρήτη έχει ολοκληρώσει σχεδόν την διαδικασία, που απαιτείται, ώστε τα πορίσματα, να φτάσουν στην κεντρική υπηρεσία του ΕΛΓΑ και το πιο πιθανό σενάριο είναι η πληρωμή ενός ποσοστού της ζημιάς να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019, ίσως και λίγες ημέρες νωρίτερα. Ακόμα βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει το ποσό της προκαταβολής που θα λάβουν οι δικαιούχοι για τις ζημιές.

Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε σε έγγραφό του στη Βουλή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης «όσον αφορά στις ζηµιές που προξενήθηκαν από τις βροχοπτώσεις-πληµµύρες που σηµειώθηκαν το καλοκαίρι του έτους 2018 σε διάφορες καλλιέργειες (καρπούζια, καλοκαιρινά κηπευτικά, βιοµηχανική τοµάτα κ.λπ.) στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ηλείας, σηµειώνεται ότι το έργο των εκτιµήσεων ολοκληρώθηκε, έχουν κοινοποιηθεί τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς».

Σχετικά µε τη διενέργεια των εκτιµήσεων, επισημαίνει ο υπουργός «σηµειώνεται ότι οι εκτιµήσεις διενεργούνται σύµφωνα µε τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήµης και του Κανονισµού Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιµητές δίνονται οδηγίες να είναι αντικειµενικοί και δίκαιοι και τα πορίσµατα που διατυπώνουν, να εκφράζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήµατος των παραγωγών. Στο ποσοστό της ζηµιάς περιλαµβάνεται εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική ζηµιά) και η ζηµιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθµισή της, η οποία δηµιουργείται από την επίδραση των καλυπτόµενων ασφαλιστικά ζηµιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται µείωση του αντικειµενικώς προσδοκώµενου εισοδήµατος του παραγωγού.

Σηµειώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. για τη διατύπωση του πορίσµατος λαµβάνει υπόψη του τόσο τα στοιχεία εκείνα που διαµορφώνουν το τελικό ποσοστό ζηµιάς, µέσω των επισηµάνσεων - προεκτιµήσεων, της εξατοµικευµένης εκτίµησης, των στοιχείων παραδόσεων κ.λ.π., όσο και τα οριζόµενα που αναφέρονται στους Κανονισµούς του και στα εγχειρίδια εκτιµητικής, τα οποία αφορούν στην τεκµηρίωση και στο ύψος των διαφόρων ζηµιών που προξενούνται στις καλλιέργειες από τα διάφορα καλυπτόµενα ασφαλιστικά ζηµιογόνα αίτια

Επιπλέον, στη διαδικασία της εκτίµησης και της διατύπωσης του ποσοστού ζηµιάς που προκαλείται εξαιτίας της σφοδρότητας ενός καιρικού φαινοµένου, το οποίο, όµως, µπορεί τοπικά να ποικίλει, σηµαντικά στοιχεία στη διαµόρφωση του πορίσµατος αποτελούν παράµετροι, όπως η κατάσταση της καλλιέργειας, οι καλλιεργητικές φροντίδες, το στάδιο ωρίµανσης κάθε καλλιέργειας, η ποικιλία κ.λπ., που µπορεί να διαφοροποιούνται από το ένα αγροτεµάχιο στο άλλο. Συνεπώς, τα πορίσµατα γειτονικών αγροτεµαχίων µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά τόσο ως προς το ποσοστό ζηµιάς όσο και ως προς την αναµενόµενη παραγωγή, ενώ, µερικές φορές, τα ποσοστά ζηµιάς µπορεί να είναι ακόµη και µηδενικά. Συγκεκριµένα, όσον αφορά στη βιοµηχανική τοµάτα, σηµειώνεται ότι διατυπώθηκαν πορίσµατα µε ποσοστά ζηµιών 30%, 40% αλλά και 100%, αφού διενεργήθηκαν εξατοµικευµένες εκτιµήσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό του ΕΛ.Γ.Α.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι για την καλύτερη διαπίστωση και εξακρίβωση των ζηµιών που προξενούνται στις καλλιέργειες από καιρικά φαινόµενα, ο Κανονισµός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. δίνει τη δυνατότητα στις Υπηρεσίες του ΕΛ.ΓΑ. να επιλέξουν τον κατάλληλο χρόνο διενέργειας εκτιµήσεων για τις ζηµιές, έτσι ώστε να προσδιοριστούν, µε µεγαλύτερη σαφήνεια, το ύψος και το εύρος των ζηµιών και αυτό προς όφελος των παραγωγών. Κατόπιν τούτων, το Υποκατάστηµα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, ενεργώντας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού του Ε.Λ.Γ.Α., επέλεξε το κατάλληλο και έγκαιρο στάδιο διενέργειας των εκτιµήσεων των προαναφερθεισών καλλιεργειών βιοµηχανικής τοµάτας, όπου µε σαφήνεια προσδιορίστηκε το µέγεθος της ζηµιάς, το οποίο, στη συνέχεια, διατυπώθηκε στα πορίσµατα εκτίµησης, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που διαµορφώνουν το ύψος της ζηµιάς, καθώς και τα στοιχεία παραδόσεων του συγκεκριµένου προϊόντος.

Σηµειώνεται ότι όσοι από τους παραγωγούς δεν συµφωνούν µε τα πορίσµατα των εκτιµήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του παραπάνω Κανονισµού, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν επανεκτίµηση, κατά τη διενέργεια της οποίας η ζηµιά τους εξετάζεται εξαρχής από δύο γεωπόνους εκτιµητές και, όπου διαπιστώνονται τυχόν λάθη ή παραλείψεις, διορθώνονται.

∆ιευκρινίζεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έχει τη δυνατότητα να ζητήσει και να διασταυρώσει επιπλέον στοιχεία και από άλλες Υπηρεσίες, όπως είναι ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.) κ.λπ. Πλέον των ανωτέρω, πρέπει να γίνει σαφές ότι ο ΕΛ.Γ.Α., ως ασφαλιστικός Οργανισµός:  διέπεται από συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο, όπως, άλλωστε, όλοι οι ασφαλιστικοί Οργανισµοί διεθνώς και  ενεργεί, όπως κάθε ασφαλιστικός Οργανισµός, µε βάση την επιστηµονική τεκµηρίωση των ζηµιών και, κατ’ επέκταση, του ύψους αυτών. Εξυπακούεται ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει καµία παρέµβαση. Επισηµαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. οφείλει να υπηρετεί την κείµενη νοµοθεσία, διαφορετικά θα παύσει να επιτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί. Είναι γεγονός ότι καταργήθηκαν οι σχεδόν ετήσιες κατ΄ εξαίρεση αποζηµιώσεις του παρελθόντος, οι οποίες, στην ουσία, αποτελούσαν επιδοτήσεις και αλλοίωναν τον ασφαλιστικό χαρακτήρα του ΕΛ.Γ.Α., γεγονός που ανάγκαζε τον ΕΛ.Γ.Α. να λαµβάνει δάνεια για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και τελικά επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισµό και, κατ’ επέκταση, τους Έλληνες φορολογούµενους και είχε ως συνέπεια τον καταλογισµό προστίµων από την Ε.Ε.

Ως προς το θέµα του αποθεµατικού, σηµειώνεται ότι το συνολικό ποσό των ετήσιων αποζηµιώσεων που καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010, δεν µπορεί να υπερβαίνει το άθροισµα των ετήσιων εσόδων του από την είσπραξη της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς. Για την κάλυψη τυχόν διαφοράς µπορεί να χρησιµοποιηθεί τυχόν αποθεµατικό που έχει δηµιουργηθεί εξ αυτού του λόγου από προηγούµενες χρήσεις. Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. σχηµατίζει αποθεµατικό σε περιόδους κατά τις οποίες τα συνολικά από κάθε πηγή και αιτία έσοδά του υπερβαίνουν τα συνολικά του έξοδα.

Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµιουργία, το ύψος, τη διάθεση και την επένδυση του αποθεµατικού που σχηµατίζεται, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την εφαρµογή του άρθρου αυτού. Πρέπει να επισηµανθεί ότι κατά τα παρελθόντα έτη δεν έχει υπάρξει Κοινή Υπουργική Απόφαση των εµπλεκόµενων Υπουργείων ως προς τη δηµιουργία αποθεµατικού, λόγω του ότι οι προηγούµενες Κυβερνήσεις ανέλαβαν σε εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου, ακόµα και στις περιπτώσεις όπου ταµειακά υπάρχουν, να µην διατίθεται πάνω από ένα ποσό, διότι πρέπει να στηριχθεί το συµφωνηθέν πλεόνασµα. Στην προκειµένη περίπτωση, η σύνδεση µεταξύ της διαχείρισης διαθεσίµων και των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων είναι απολύτως λανθασµένη, καθώς η υποχρέωση µεταφοράς αναφέρεται µόνον στα πλεονάζοντα διαθέσιµα των φορέων, εξαιρούνται δε ρητά τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη βραχυπρόθεσµων ταµειακών αναγκών.

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι τα εν λόγω µεταφερόµενα κεφάλαια παραµένουν στη διάθεση των φορέων σε περίπτωση που ανακύψουν έκτακτες ανάγκες. Εποµένως, ο σκοπός συνίσταται στην αποτελεσµατική αξιοποίηση των αδρανών διαθεσίµων, η οποία οδηγεί, µέσω της δυνατότητας ορθολογικότερου ταµειακού προγραµµατισµού, µάλλον στη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία παρά στην επιδείνωσή τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΛ.Γ.Α. δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα µε τα ταµειακά του και καταβάλλει τις αποζηµιώσεις µε γοργούς ρυθµούς. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. προέρχονται από τις εισφορές των αγροτών, οι οποίες απορρέουν από τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) που υποβάλλουν οι τελευταίοι για την ασφάλιση των καλλιεργειών τους και ανέρχονται, κατά µέσο όρο, στα 170 εκατ. ευρώ, περίπου, κάθε χρόνο. Τα εν λόγω έσοδα καθιστούν τον ΕΛ.Γ.Α. βασικό εγγυητή αναπλήρωσης του απολεσθέντος εισοδήµατος των αγροτών από τις τυχόν ζηµιές που προξενούνται στις γεωργικές τους εκµεταλλεύσεις εξαιτίας των καιρικών συνθηκών».

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,9453125 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version