Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Από 27 Μαρτίου αιτήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις LEADER Σερρών

Από 27 Μαρτίου αιτήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις LEADER Σερρών

24/6/2019


Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων  από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως:

  • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών και Δασικών προϊόντων
  • Οικοτεχνίες
  • Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής
  • Βιοτεχνίες Μεταποίησης – Κατασκευών 
  • Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής
  • Επιχειρήσεις Εμπορίου
  • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Η ενίσχυση χορηγείται στους  δικαιούχους  με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 50 % έως 65%  των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υπο-δράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης από 27 Μαρτίου 2019 έως 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00.

Η υποβολή της αίτησης στήριξης πραγματοποιείται, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την δυνητικό/ή δικαιούχο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στα τηλέφωνα 2321064402 & 2321064403.

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 2,46875 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version