Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Υπουργοί Γεωργίας EE: Διαφωνίες για «πράσινη αρχιτεκτονική» της ΚΑΠ, στήριξη των ελαιοπαραγωγών ζήτησε η χώρα μας

Υπουργοί Γεωργίας EE: Διαφωνίες για «πράσινη αρχιτεκτονική» της ΚΑΠ, στήριξη των ελαιοπαραγωγών ζήτησε η χώρα μας


Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαθέσει τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τα μέτρα για το κλίμα και το περιβάλλον εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, κατά την συνεδρίαση, που έγινε στις 15/4/2019.

«Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επιτύχει φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια ως το 2030, στους οποίους θα πρέπει να συνεισφέρουν όλοι οι τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας», δήλωσε ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν.

Ωστόσο πολλές αντιπροσωπείες υποστήριξαν ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει να συνοδεύονται και από επαρκείς οικονομικούς πόρους και ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Ακόμη ζητήθηκε από εκπροσώπους των κρατών μελών η ανάγκη εξασφάλισης ευέλικτης και απλούστερης επιβολής περιβαλλοντικών όρων και απλούστευση ή και διαγραφή ακόμη ορισμένων περιβαλλοντικών και κλιματικών προτύπων.

Κάποιες κυβερνήσεις κατέθεσαν αίτημα προς την Επιτροπή να βρει τρόπους που θα ενθαρρύνουν και θα επιβραβεύουν κατάλληλα τους αγρότες για τα δημόσια αγαθά που παράγουν.

Όσον αφορά τα οικοσυστήματα, οι αντιπροσωπείες χωρίστηκαν μεταξύ εκείνων που υποστήριζαν την πρόταση της Επιτροπής για να καταστούν υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη και σε όσους ζητούν μια εθελοντική προσέγγιση.

Στην προτεινόμενη «πράσινη αρχιτεκτονική» της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία:

  • Κονδύλια της ΚΑΠ (τόσο στον Πυλώνα Ι όσο και στον Πυλώνα ΙΙ) που θα αφορούν σειρά περιβαλλοντικών υποχρεώσεων (περιβάλλον, δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και καλή διαβίωση των ζώων) που πρέπει να τηρούνται από τους αγρότες για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις άμεσες πληρωμές. Αυτές οι νέες προϋποθέσεις θα αντικαταστήσουν τους όρους της «πολλαπλής συμμόρφωσης» που υπάρχουν στην τρέχουσα περίοδο.
  • Νέα συστήματα πληρωμών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό των άμεσων πληρωμών (στον πυλώνα I της ΚΑΠ). Τα κράτη μέλη θα μπορούν να σχεδιάσουν κάποια «οικολογικά πρότυπα» αλλά οι αγρότες θα μπορούν προαιρετικά να αποφασίσουν αν θα τα ακολουθήσουν ή όχι (αν ναι τότε θα εισπράξουν το πριμ)
  • Εθελοντικά μέτρα για το περιβάλλον και το κλίμα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τον Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, με στόχο την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης (θα υπάρξει οικονομική στήριξη ανά εκμετάλλευση ή ανά ζώο, για εκπαίδευση, για στήριξη της καινοτομίας κ.α.).

Στη συνέχεια οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ συζήτησαν για τις δυσκολίες στον τομέα του χοιρινού κρέατος σε σχέση με την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τα προβλήματα του εμπορίου πουλερικών με την Ουκρανία, τη δύσκολη κατάσταση στο τομέα του ελαιολάδου, της επιτραπέζιας ελιάς και των εσπεριδοειδών.

Η ολλανδική αντιπροσωπεία ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με το αίτημά της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης των δασών. Πολλές αντιπροσωπίες υποστήριξαν τη θέση αυτή, ζητώντας παράλληλα συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ.

Η σλοβακική αντιπροσωπεία ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με κοινή δήλωση των Υπουργών Γεωργίας Βουλγαρίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Πολωνίας και Σλοβακίας για τον κλάδο της ανανεώσιμης ενέργειας μετά το 2020. Όπως υποστηρίζουν ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές είναι να χρησιμοποιούν τα βιοκαύσιμα, ιδίως όταν αυτά παράγονται από εγχώριες πηγές. Η παραγωγή αυτή συνδέεται με την πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Η Επιτροπή συμφώνησε ότι τα βιοκαύσιμα πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των μεταφορών, και υπενθύμισε ότι η μελλοντική ΚΑΠ θα στηρίξει την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων.

Ακόμη η Ρουμανική Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με τη διάσκεψη με θέμα: «Γεωργική Έρευνα και την καινοτομία - βάση για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γεωργίας, των αγροτικών περιοχών και της βιοοικονομίας», που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι, στις 5 Απριλίου.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥπΑΑΤ αναφέρει τα εξής:

«Την οικονομική στήριξη της Επιτροπής και την αλληλεγγύη της ΕΕ στους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς ζήτησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Στ. Αραχωβίτης, από το Λουξεμβούργο.

Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο ξεκίνησαν με θέμα την «πράσινη αρχιτεκτονική» της μελλοντικής ΚΑΠ μετά το 2020. Ο κ. Αραχωβίτης τόνισε ότι η ΚΑΠ μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο έχουμε την υποχρέωση οι επιλογές μας να υπηρετούν τους κύριους στόχους της ΚΑΠ όπως ορίζονται στη Συνθήκη, και να  ευθυγραμμίζονται με την ανάγκη για στήριξη της ευρωπαϊκής γεωργίας, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών και της κοινωνικής συνοχής τους.

Άλλωστε, τόνισε ο κ. Υπουργός, οι γεωργοί βιώνουν πρώτοι και πολύ έντονα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όντας θύματα και όχι θύτες. Ακολούθως, υποστήριξε την ανάγκη απλούστευσης και παροχής ουσιαστικής ευελιξίας στα κράτη μέλη να συνδυάσουν τα εργαλεία της ΚΑΠ, χωρίς περιορισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικο-οικονομικής δομής τους, της δομής της γεωργίας τους και του φυσικού ανάγλυφού τους.

Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε ότι η ενισχυμένη αιρεσιμότητα δεν πρέπει να αποτελέσει αντικίνητρο και τροχοπέδη για τους γεωργούς να αναλάβουν αυξημένες δεσμεύσεις για το κλίμα και το περιβάλλον και πρότεινε τη μείωση των απαιτήσεων της γραμμής βάσης και την ενσωμάτωση ορισμένων προτύπων Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης της γης στις δεσμεύσεις είτε των οικολογικών προγραμμάτων είτε των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, δίνοντας κίνητρα τους γεωργούς για την εφαρμογή τους.

Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη για εξαίρεση των μικροκαλλιεργητών από τους ελέγχους και τις κυρώσεις, για λόγους απλούστευσης αλλά και για λόγους ουσίας, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των μικρών εκμεταλλεύσεων. Τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικής εφαρμογής των οικολογικών προγραμμάτων υπό την προϋπόθεση να μειωθούν οι απαιτήσεις της γραμμής βάσης και εφόσον οι ενισχύσεις αυτές εξαιρεθούν από τη μείωση των άμεσων ενισχύσεων, ώστε να μην λειτουργήσουν τιμωρητικά για τους γεωργούς που αναλαμβάνουν αυξημένες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Σχετικά με την αυξημένη περιβαλλοντική και κλιματική φιλοδοξία της μελλοντικής ΚΑΠ, ανέφερε ότι η πρόταση της Επιτροπής, κρίνεται πολύπλοκη και περιοριστική, και ότι στο πλαίσιο του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου που καλύπτει πλέον τις παρεμβάσεις για το περιβάλλον και το κλίμα και των δύο πυλώνων, αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία, όχι μόνο κατά τον σχεδιασμό τους αλλά και με όρους χρηματοδότησης.

Επίσης, ο κ. Αραχωβίτης επανέλαβε την ανάγκη για συμπερίληψη των Μικρών Νησιών του Αιγαίου στον κατάλογο των περιπτώσεων επενδύσεων που θα ενισχύονται μέχρι και 100%, καθώς το θέμα σχετίζεται άρρηκτα με την πράσινη αρχιτεκτονική αλλά και τη βιωσιμότητα των αγροτικών πληθυσμών που βιώνουν έντονα τις πιέσεις από τις μεταναστευτικές ροές. Κλείνοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η μελλοντική ΚΑΠ πρέπει να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ απαιτήσεων, φιλοδοξιών και πόρων, προκειμένου να είναι αποτελεσματική και να μην επωμιστεί ο γεωργικός τομέας μεγαλύτερο βάρος από αυτό που του αναλογεί.

Το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την κατάσταση της αγοράς των κυριότερων αγροτικών προϊόντων της Ένωσης. Ο Υπουργός καλωσόρισε και ενθάρρυνε τις ποικίλες ενέργειες, στις οποίες προβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορους τομείς με στόχο την  εξισορρόπηση των αγορών, και προέτρεψε για συνεχή επαγρύπνηση.

Επισήμανε ότι το 2018 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την ελαιοκομία στην Ελλάδα λόγω των εξαιρετικών καιρικών συνθηκών με αποτέλεσμα τόσο την μειωμένη παραγωγή όσο και τη χαμηλή ποιότητα του προϊόντος με αρνητικά αποτελέσματα στο γεωργικό εισόδημα. Ζήτησε την άμεση και αποτελεσματική οικονομική στήριξη της Επιτροπής και την αλληλεγγύη της ΕΕ, καθώς τίθεται σε αμφισβήτηση η ομαλή συνέχιση της ελαιοπαραγωγής στη χώρα μας, που εκτιμάται ότι θα επιβαρυνθεί επιπλέον από το Brexit.

Επεσήμανε το φαινόμενο της συνεχούς αύξησης των εισαγωγών φθηνότερων γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά από τρίτες χώρες στο πλαίσιο των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών ή Προτιμησιακών Σχέσεων, ενώ αναφερόμενος στην περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία, υπογράμμισε ότι οι συνέπειες θα ήταν απρόβλεπτες για τα γεωργικά μας προϊόντα, καθώς η αγορά του Ην. Βασιλείου αποτελεί σημαντικό αποδέκτη, με κυριότερα σημεία πρόκλησης να εντοπίζονται σε θέματα δασμολογικών ποσοστώσεων, συστημάτων ποιότητας και γεωγραφικών ενδείξεων.  

Τέλος, κατά το γεύμα Υπουργών που παρέθεσε η Ρουμανική Προεδρία, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις των μεγάλων σαρκοφάγων και άλλων ειδών στη γεωργία. Ο Υπουργός ανέφερε ότι, αν και στη χώρα δεν καταγράφονται συχνά φαινόμενα εκτεταμένων ζημιών εξαιτίας της συνύπαρξης με τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα, συμμερίζεται τις γενικότερες ανησυχίες. Αναφέρθηκε επιγραμματικά σε πρακτικές και μέτρα για τον μετριασμό τέτοιων φαινομένων στην Ελλάδα, καθώς και σε μέτρα αντιστάθμισης ζημιών.

Κλείνοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ομαλής συνύπαρξης μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από εποικοδομητική προσέγγιση και συνεργασία των εμπλεκομένων μερών και ότι παρεμβάσεις που στοχεύουν στους άγριους πληθυσμούς θα πρέπει να είναι ισχυρά τεκμηριωμένες από επιστημονικής και κοινωνικο-οικονομικής άποψης».

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,65625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version