Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

EE για νέες τεχνολογίες: μια κρίσιμη πτυχή για την επίτευξη των στόχων της ΚAΠ

EE για νέες τεχνολογίες: μια κρίσιμη πτυχή για την επίτευξη των στόχων της ΚAΠ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης στη γεωργία, με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα, ενώ ταυτόχρονα θα απλοποιήσει την καθημερινή εργασία των γεωργών. Γεγονός που θα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από την τρέχουσα και τη μελλοντική ΚAΠ.

Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως σε συνέχεια της δήλωσης για ένα «έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές» που υπέγραψαν τα περισσότερα κράτη μέλη τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναντήθηκε με τα κράτη μέλη, στις 15 Μαΐου 2019, για να παρουσιάσει και να συζητήσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση στη γεωργία. Μέσω της ΚΑΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να διευκολύνει την ανάπτυξή τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η καινοτομία και η χρήση νέων τεχνολογιών προσφέρουν κερδοφόρες λύσεις στη γεωργία. Αυτό σημαίνει συνδυασμό οφέλους για το περιβάλλον και το κλίμα, με παράλληλη αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
Ωστόσο, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών παραμένει πολύ κάτω από τις προσδοκίες και διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αυτό το κενό πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων αγροτών, θα έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και θα επωφεληθούν από αυτήν.

Επί του θέματος, ο κ. Jerzy Plewa, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε:

«Σημαντικές προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια μελλοντική ΚΑΠ με υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες και ταυτόχρονα ένα απλουστευμένο πλαίσιο πολιτικής σε ένα πιο περιορισμένο δημοσιονομικό περιβάλλον. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη τονίσει αυτή την ένταση: πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα! Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό μόνο αν αγκαλιάσουμε όλοι τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών».

Οι προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2020 λαμβάνουν, επίσης, υπόψη τη σημασία της χρήσης νέων τεχνολογιών στον τομέα. Για παράδειγμα, περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση του Εργαλείου αειφορίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά (Farm Sustainability Tool for Nutrients - FaST) από δικαιούχους υποστήριξης εισοδήματος. Το εν λόγω εργαλείο στοχεύει στη διευκόλυνση της βιώσιμης χρήσης λιπασμάτων για όλους τους αγρότες στην ΕΕ, ενώ συγχρόνως ενισχύει την ψηφιοποίηση του γεωργικού τομέα.

Με την επισήμανση των ευκαιριών που διατίθενται μέσω της χρηματοδότησης από τα Horizon2020 και Horizon Europe, το δίκτυο EIP-AGRI, και τα κεφάλαια της Αγροτικής Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από τα διαθέσιμα εργαλεία και μέσα. Για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κονδύλιο ύψους 10 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe.

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 3,34668 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version