Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Χόγκαν σε εκπροσώπους CEJA: 2% των κονδυλίων της νέας ΚΑΠ κάθε κράτους μέλους της ΕΕ πρέπει να κατευθυνθεί στους νέους αγρότες

Χόγκαν σε εκπροσώπους CEJA: 2% των κονδυλίων της νέας ΚΑΠ κάθε κράτους μέλους της ΕΕ πρέπει να κατευθυνθεί στους νέους αγρότες


Σε απολογισμό του έργου του προχώρησε ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Φιλ Χόγκαν, κατά την συνάντηση που είχε με το προεδρείο της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Αγροτών (CEJA).

Όπως τόνισε ο κ. Χόγκαν από το 2015, που είχε την πρώτη συνάντηση σαν Επίτροπος με τους εκπροσώπους της CEJA, είχε επισημάνει ότι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές του ήταν να θέσει την ηλικιακή ανανέωση του κλάδου και τους νέους αγρότες όσο το δυνατόν υψηλότερα στην ατζέντα της ΕΕ.

Και πρόσθεσε: «Στην ΚΑΠ μετά το 2020 η ανανέωση των γενεών αποτελεί βασικό στόχο. Τουλάχιστον το 2% του εθνικού κονδυλίου των άμεσων πληρωμών θα πρέπει να αφιερωθεί στην ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού επαγγέλματος (σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 0,8%). Το ποσό αυτό πρέπει να διατεθεί είτε υπό μορφή συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης στον Πρώτο Πυλώνα ή και επιχορηγήσεων κατ' αποκοπή εγκατάστασης μέσα από κονδύλια του Δεύτερου Πυλώνα.

Αυτά τα κονδύλια τα κράτη μέλη θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν μόνο για ενίσχυση των νέων αγροτών. Αν δεν το κάνουν θα τα χάσουν. Τα κράτη μέλη ενδέχεται να επιθυμούν να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα εάν υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες οικονομικής στήριξης για τους νέους ηλικιακά αγρότες.

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει επίσης συμπληρωματικά μέτρα στήριξης του εισοδήματος: η συμπληρωματική ενίσχυση για νέους γεωργούς υπό άμεσες πληρωμές διατηρείται και ενισχύεται οικονομικά, αλλά τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής του προγράμματος στις ειδικές ανάγκες των νέων γεωργών.

Επιπλέον, τα αποθεματικά για τα δικαιώματα ενίσχυσης θα χρησιμοποιηθούν, κατά προτεραιότητα, για τους νέους αλλά και νεοεισερχόμενους αγρότες.

Θα υπάρξει αύξηση του μέγιστου ποσού της διαθέσιμης ενίσχυσης, έως και 100.000 ευρώ, για την εγκατάσταση νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών επιχειρήσεων.

Πέρα από τις άμεσες ενισχύσεις, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν διάφορες μορφές συνεργασίας μεταξύ των γεωργών. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις γεωργικές συμπράξεις.

Επίσης θα πριμοδοτηθούν αυτοί που θα μεταβιβάζουν τα αγροκτήματά τους στα παιδιά τους και θα ενισχυθεί η απόκτηση αγροτικής γης από νέους αγρότες.

Εκτός από την οικονομική ενίσχυση, οι νέοι γεωργοί θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την υποστήριξη επενδύσεων και τη μεταφορά γνώσεων και κατάρτισης στο πλαίσιο του EIP-Agri, μέσω της χρηματοδότησης του Leader και μέσω άλλων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ένα ορισμένο μερίδιο της χρηματοδότησης του ΕΓΤΑΑ για τη χρηματοδότηση ενεργειών σε σχέση με τη διακρατική μαθησιακή κινητικότητα, με έμφαση στους νέους γεωργούς, σύμφωνα με τον κανονισμό Erasmus.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη του κεφαλαίου κίνησης: το μέσο αυτό μπορεί να είναι πρωταρχικής σημασίας για τους νέους γεωργούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες λόγω των υψηλών επενδύσεων και των χαμηλών αποδόσεων της φάσης εκκίνησης

Τον περασμένο μήνα, μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσαν ένα νέο πρόγραμμα δανειοδότησης που προσφέρει νέες δυνατότητες χρηματοδότησης στους νέους γεωργούς. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αυτή συνίσταται σε δάνειο ύψους 1 δις ευρώ για νέους γεωργούς, χρηματοδοτούμενη πλήρως από την ΕΤΕπ.

Στόχος μας είναι μια νέα γενιά αγροτών που θα είναι ικανή να διατηρήσει την ευρωπαϊκή επισιτιστική ασφάλεια, ενώ παράλληλα θα πάρει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι αγρότες είναι επιχειρηματίες και οι ανάγκες τους πρέπει να αξιολογούνται από επιχειρηματική άποψη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αστάθεια των τιμών και την ανάγκη για βραχυπρόθεσμη στήριξη κεφαλαίου κίνησης για να βοηθήσουμε στη διατήρηση βιώσιμων γεωργικών επιχειρήσεων, ιδίως σε περιόδους οικονομικών κρίσεων.

Τα δάνεια για νέους γεωργούς θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, έως και 15 έτη (σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 5-7 ετών που προσφέρουν οι τράπεζες). Και το επιτόκιο θα είναι πολύ χαμηλότερο από τα επιτόκια της αγοράς. Δύο πρώτα πιλοτικά δάνεια ύψους 275 εκατ. Ευρώ αναπτύσσονται ήδη στη Γαλλία με την Crédit Agricole και σύντομα στην Ιταλία. Και ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν πολλά περισσότερα κράτη μέλη.

Τα δάνεια αυτά θα συνδυαστούν με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για νέους γεωργούς και νεοσύστατες επιχειρήσεις - ως επιδοτήσεις επιτοκίου ή για τεχνική βοήθεια μαζί με χρηματοπιστωτικά μέσα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι έτοιμη να παράσχει συμβουλές στις διαχειριστικές αρχές του ΕΓΤΑΑ για τον καλύτερο σχεδιασμό της διαθέσιμης χρηματοδοτικής βοήθειας - για παράδειγμα για την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας των τιμών για τους νέους γεωργούς ή για την εκκίνηση επιχειρήσεων ανάγκες των.

Καλώ τις τράπεζες, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν παράδοση δανεισμού στη γεωργία και την αγροτική οικονομία, να συνεργαστούν με την ΕΤΕπ για να αυξηθούν τα κονδύλια δανεισμού στα 2 δις ευρώ.

Θα υπάρξουν τεράστιες νέες ευκαιρίες στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας τόσο στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΑΠ όσο και στο πλαίσιο του Horizon Europe. Ποσό χρηματοδότησης 10 δις ευρώ θα διατεθεί για τη διατροφή και τη γεωργία στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe.

Ακόμη θα υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με νέους αγρότες στην Αφρική, μέσω μιας ανταλλαγής αγροτών Αφρικής-Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Θα είναι ένα πρώτο βήμα για να σχηματίσουν οι αγρότες των δύο ηπείρων στη συνέχεια συμπράξεις επιχειρήσεων και νέα δίκτυα διανομής προϊόντων».

Τελειώνοντας τον απολογισμό ο κ. Χόγκαν τόνισε ότι «όταν έγινα Επίτροπος το 2014, οι εκπρόσωποι της CEJA ήταν οι πρώτοι που με προσέγγισαν για να συνεργαστούμε. Έτσι θα πρέπει να γίνει και με το νέο Επίτροπο Γεωργίας που θα αναλάβει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν μπορώ ποτέ να σας βοηθήσω η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Ένας νεαρός αγρότης είναι πάντα ένας νέος αγρότης - παραμένουμε πάντα νέοι στην καρδιά».

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 2,844727 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version