Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ενωσης

Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ενωσης

 
 

Βρέθηκαν 66 εγγραφές. Μετάβαση στη σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 7

Κανονισμός για χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε παραγωγούς γάλακτος σε Εσθονίας, Λετονία, Λιθουανία

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1263/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, για τη χορήγηση προσωρινής έκτακτης ενίσχυσης στους παραγωγούς γάλακτος της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Κανονισμός σχετικά με την για την κατάργηση της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση τυριών

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 992/2014 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2014, για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 950/2014 που φορά την έκτακτο καθεστώς ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση τυριών με αφορμή το ρώσικξο εμπάργκο.

Εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με τις δασμολογικές ποσοστώσεις σιτηρών από την Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός, αριθ. 943/2014 της 3ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που εφαρμόζεται στις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής οι οποίες υποβάλλονται στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 416/2014 για ορισμένα σιτηρά καταγωγής Ουκρανίας.

Κανονισμός για την αποκατάσταση του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός, αριθ. 544/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.

Κανονισμός σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπανγκλαντές

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπανγκλαντές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συμβουλίου.

Κανονισμός για την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός, αριθ. 251/2014 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου.

Κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα.

Κανονισμός για τις μεταβατικές διατάξεις κατανομής κονδυλίων το 2014

Κανονισμός σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατανομή των πόρων για το 2014.

Κανονισμός για τη θέσπιση Κοινής Οργάνωσης των Αγορών

Κανονισμός για τη θέσπιση Κοινής Οργάνωσης των Αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.

Κανονισμός για την παρακολούθηση της νέας ΚΑΠ

Κανονισμός σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (Οριζόντιος Κανονισμός).

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,515625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version