Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 
 

Βρέθηκαν 66 εγγραφές. Μετάβαση στη σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 7

Εκτελεστική Απόφαση σχετικά με μέτρα πρόληψης και εξάπλωσης της Xylella fastidiosa

Δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa. Όπως αναφέρει η συγκεκριμένη Απόφαση, εάν η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιωθεί, το κράτος μέλος πρέπει να καθορίσει χωρίς καθυστέρηση την «οριοθετημένη περιοχή», που αποτελείται από την «προσβεβλημένη ζώνη» και μια «ζώνη ασφαλείας».

Εκτελεστική απόφαση για την είσοδο στην Ε.Ε. προϊόντων κρέατος από τις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/536 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κατάλογο τρίτων χωρών ή μερών τους εκ των οποίων επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας σε σχέση με περαιτέρω εκδηλώσεις εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στην εν λόγω χώρα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 1990] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Εκτελεστική απόφαση σχετικά με το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό προς εισαγωγή από ορισμένες τρίτες χώρες

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/321 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/989/ΕΚ που επιτρέπει στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου, να λάβουν αποφάσεις για την ισοδυναμία των εγγυήσεων που παρέχονται από το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό προς εισαγωγή από ορισμένες τρίτες χώρες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 1045].

Εκτελεστική απόφαση σχετικά με καταχώριση της Ιαπωνίας στον κατάλογο των χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ε.Ε. προϊόντων κρέατος

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/267 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2015 , για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση της Ιαπωνίας στον κατάλογο των τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας.

Εκτελεστική Απόφαση σχετικά με την λήψη μέτρων προστασίας για την γρίπη των πτηνών

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/205 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/415/ΕΚ για τη λήψη μέτρων προστασίας λόγω της εμφάνισης εστίας γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5N1 σε πουλερικά στη Βουλγαρία [κοινοποιηθείσα υπό τον αρθμό C(2015) 699] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Εκτελεστική απόφαση μέτρων προστασίας για την γρίπη των πτηνών

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2014 για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκτελεστική απόφαση για τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική Απόφαση, της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2014, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

Εκτελεστική απόφαση για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2014, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 4479].

Εκτελεστική απόφαση για την έγκριση των σχεδίων για την εκρίζωση της πανώλης των χοίρων

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική Απόφαση, της 7ης Ιουλίου 2014 για την έγκριση των σχεδίων για την εκρίζωση της πανώλης των χοίρων στους αγριόχοιρους σε ορισμένες περιοχές της Λιθουανίας και της Πολωνίας.

Εκτελεστική απόφαση σχετικά με την εμπορία μειγμάτων σπόρων που προορίζονται για τη σπορά κτηνοτροφικών φυτών

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2009/109/ΕΚ σχετικά με την οργάνωση προσωρινού πειράματος, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται ορισμένες παρεκκλίσεις για την εμπορία μειγμάτων σπόρων που προορίζονται για τη σπορά κτηνοτροφικών φυτών σύμφωνα με την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 3788] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,484375 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version