Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Ελιά - Αμπέλι - Φιστικιά


Πληροφορίες: Βάιος Πολυμέρου - Ευγενία Μακρίδου
No 12 / 6 Μαϊου 2011

(Τεχνικό δελτίο - γεωργική προειδοποίηση)

Ε Λ Ι Α

α. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Διαπιστώσεις:

  • Η ελιά ποικιλία Χαλκιδικήςβρίσκεται στο στάδιο «D» και σε 8-10 ημέρες θα αρχίσει να μπαίνει στο βλαστικό στάδιο Ε που είναι ευαίσθητο για προσβολές από το έντομο.
  • Παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις.
  • Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη δραστηριότητα του εντόμου διαπιστώθηκαν ωοτοκίες).

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ να γίνει ψεκασμός, μόνο σε ελαιοκτήματα με λίγη ανθοφορία και στα οποία παρατηρούνται συνήθως προσβολές :

  • στις πρώιμεςπαραθαλάσσιεςπεριοχές (Κασσάνδρα, Σιθωνία) από το στάδιο E έως F. 
  • στις υπόλοιπεςπεριοχές όταν η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο F (έναρξη άνθισης – «κρόκιασμα»).

Κατάλληλα φάρμακα :

I. Αν υπάρχει μόνο πρόβλημα Πυρηνοτρήτη, και για τις περιπτώσεις ολοκληρωμένης καταπολέμησης, ναπροτιμηθούν ρυθμιστές (ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ, ΤΕΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ) ή σκευάσματα Βάκιλλου της Θουριγκίας.

II. Όταν συνυπάρχουν και προσβολές από Κοκκοειδή (κυρίως Λεκάνιο ), Βαμβακάδα, Καλόκορη, να προτιμηθεί το ΘΕΡΙΝΟ ΛΑΔΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την προσθήκη του λαδιού καταπολεμούνται και τα ακάρεα (παρουσία ακάρεων στις ταξιανθίες διαπιστώθηκε από τέλη Απριλίου).

β. ΛΕΚΑΝΙΟ:

Αν έχουμε σοβαρό πρόβλημα συνιστάται ψεκασμός με ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ (στάδιο Ε).

   

ΑΜΠΕΛΙ

α. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Αρχισαν οι ωοτοκίες. Οι προνύμφες σκουλήκιααναμένονται λίγο πριν την έναρξη της άνθισης (στάδια Η προς Ι). Καταπολέμηση χρειάζεται μόνο σε αμπέλια όπου οι προσβολές είναι πολλές (τουλάχιστον 30 κουκούλια” ή “φωλιές” στους 100 βότρεις).

Κατάλληλα φάρμακα: ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, κ.α.

Φωτογραφία 1: ωοτοκίες

     

  Φωτογραφία 2: φωλιές

β. ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια κάνει σοβαρές ζημιές κυρίως σε περιοχές της Θεσ/νίκης και Χαλκιδικής. Η διαπίστωση της παρουσίας και η ένταση της προσβολής καθώς και η ανάγκη επέμβασης μπορούν να εκτιμηθούν με χρήση μπλέ παγίδας στα στάδια H και I (επέμβαση όταν έχουμε πάνω από 10-15 έ ν τ ο μ α / π α γ ί δ α / ε βδ ο μ ά δ α) ή με οπτικό έλεγχο ή τίναγμα όταν διαπιστωθούν 2-3 άτομα θρίπα ανά βοτρύδιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί στο 70% της άνθησης με ΜΕΘΕΙΟΚΑΡΜΠ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΑΚΡΙΝΑΘΡΙΝ, κ.α.

γ. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ.

Παρατηρήθηκαν αρχικές προσβολές. Συνιστούμε να ελέγχεται τα αμπέλια σας (κυρίως τα σταφύλια) και αν διαπιστώσετε αρχικές προσβολές (κηλίδες λαδιού ή επάνθιση) να κάνετε αμέσως καταπολέμηση. Αν δεν έχετε πείρα στην αναγνώριση και επειδή υπάρχει πιθανότητα να διαφύγουν την παρατήρηση οι αρχικές προσβολές, συνιστούμε ψεκασμό στο στάδιο του μούρου Η (λίγο πριν την άνθηση).

Κατάλληλα φάρμακα :

  • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΧΑΛΚΟΥΧΑ, ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ και άλλα

  • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ,  ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΧΑΛΚΟΣ, ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ, ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ, ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΦΛΟΥΟΠΙΚΟΛΙΝΤ+ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ

ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ, ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΦΟΛΠΕΤ, ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΧΑΛΚΟΣ, ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΦΟΛΠΕΤ, ΦΟΛΠΕΤ+ΧΑΛΚΟΣ

δ. ΩΙΔΙΟ.

Συνιστάται η προστασία των σταδίων H και I .

Κατάλληλα φάρμακα : 
ΒΡΕΞΙΜΟ ΘΕΙΑΦΙ, ΝΤΙΝΟΚΑΠ+ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΛ, ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ, ΚΡΕΣΟΞΥΜ –ΜΕΘΥΛ , ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ, και άλλα.

 

Εικόνα 1: Στάδιο Η

 

Εικόνα 2: Στάδιο Ι

ΦΙΣΤΙΚΙΑ

α. ΣΕΠΤΟΡΙΑ.

Συνιστάται ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα. Με την εφαρμογή των χαλκούχων καταπολεμείται και το Καμαροσπόριο.

β. ΕΥΡΥΤΟΜΟ.

Δεν χρειάζεται ακόμη επέμβαση. Θα ακολουθήσει νεότερη προειδοποίηση.

γ. ΘΡΙΠΕΣ-ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ (Ιδιόκερος κ.α.).

Δημιουργούν προβλήματα άμεσα με την απομύζηση χυμών και έμμεσα με το να δημιουργούν πληγές εισόδου παθογόνων και ειδικά τα τζιτζικάκια πιθανώς μεταδίδουν το αίτιο της μελάνωσης των ταξικαρπιών (Nematospora coryli).
Η καταπολέμηση θα γίνει σε συνδυασμό με το Ευρύτομο.

δ. ΨΥΛΛΑ.

Δεν υπάρχει ένταση προσβολής. Γενικεύονται οι ωοτοκίες και έχουν αρχίσει οι εκκολάψεις. Συνιστάται καταπολέμηση όπου υπάρχει προσβολή με τη λήψη του δελτίου.

 ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ .

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,4692383 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version