Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Εκτελεστικοί Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτελεστικοί Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
 

Βρέθηκαν 130 εγγραφές. Μετάβαση στη σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 13

Εκτελεστικός Κανονισμός σχετικά με έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για το ελαιόλαδο καταγωγής Τυνησίας

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/153 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2015 , για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1918/2006 όσον αφορά τα μηνιαία όρια για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης του 2015 για το ελαιόλαδο καταγωγής Τυνησίας.

Εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με τις δασμολογικές ποσοστώσεις στον τομέα του γάλακτος

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός αριθ. 1315/2014 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από τις 20 Νοεμβρίου 2014 έως τις 30 Νοεμβρίου 2014 και με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου 2015 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με τις δασμολογικές ποσοστώσεις για τη ζάχαρη καταγωγής Σερβίας

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός αριθ. 1250/2014 της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 891/2009 όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις για τη ζάχαρη καταγωγής Σερβίας.

Εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2014 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 όσον αφορά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας

Εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με την με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός, αριθ. 1118/2014 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης.

Εκτελεστική οδηγία σχετικά με την επισήμανση, τη σφράγιση και τη συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική Οδηγία της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014, όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση, τη σφράγιση και τη συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου

Εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων στον τομέα της ζάχαρης

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 170/2013 σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων στον τομέα της ζάχαρης λόγω της προσχώρησης της Κροατίας.

Εκτελεστικός κανονισμός για επιβολή ειδικών όρων όσον αφορά την εισαγωγή ηλιελαίου καταγωγής ή προέλευσης Ουκρανίας

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός, αριθ. 853/2014 της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2014 , για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1151/2009 για την επιβολή ειδικών όρων όσον αφορά την εισαγωγή ηλιελαίου καταγωγής ή προέλευσης Ουκρανίας.

Εκτελεστικός κανονισμός για τη προσαρμογή του Η.Β. στη μέγιστη ετήσια αλιευτική προσπάθεια για ορισμένες περιοχές αλιείας

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός, της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1415/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά την προσαρμογή για το Ηνωμένο Βασίλειο της μέγιστης ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας για ορισμένες περιοχές αλιείας.

Εκτελεστικός κανονισμός για την αναγνώριση προστατευόμενων περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε φυτοϋγειονομικούς κινδύνους

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 707/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 για την αναγνώριση προστατευόμενων περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους στην Κοινότητα.

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,4379883 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version