Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Νέος τρόπος αμοιβής εργατών γης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ

Νέος τρόπος αμοιβής εργατών γης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ


Ανακοίνωση σχετικά με τον νέο τρόπο αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, με την εφαρμογή του εργόσημου, εξέδωσε ο ΟΓΑ. Σύμφωνα με το θεσμό του εργοσήμου, σε εφαρμογή του νόμου Ν.3863/2010, ο εργοδότης αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία πληρώνει τον εργαζόμενο με ΕΡΓΟΣΗΜΟ ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή. Η αγορά του εργοσήμου του ΟΓΑ γίνεται από τον εργοδότη, από τα ΕΛΤΑ ή τις Τράπεζες.

Ο απασχολούμενος αγρεργάτης εξαργυρώνει τα ΕΡΓΟΣΗΜΑ στα ΕΛΤΑ ή τις Τράπεζες εισπράττοντας το αναγραφόμενο πληρωτέο ποσό, το οποίο είναι η ονομαστική αξία του εργοσήμου μείον τις ασφαλιστικές εισφορές 10%.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, οι ασφαλιστικές εισφορές μεταφέρονται αυτόματα από τα ΕΛΤΑ ή τις Τράπεζες στον ΟΓΑ και οι αγρεργάτες ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και αποκτούν δικαιώματα για υγειονομική περίθαλψη και σύνταξη από τον ΟΓΑ. Δικαίωμα εξαργύρωσης του εργοσήμου έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του εργοσήμου, δηλαδή το πρόσωπο που απασχολήθηκε στις εργασίες αυτές.
Η διάθεση του εργοσήμου έχει ήδη αρχίσει από τα ΕΛΤΑ και τις Τράπεζες. Προς το παρόν η εξαργύρωση μπορεί να γίνει μόνο στο φορέα που εξέδωσε το εργόσημο.
Κατά την έκδοση του εργοσήμου παράγονται δύο στελέχη - αντίτυπα, ένα για τον εργοδότη και ένα για τον εργαζόμενο.
Κατά την παράδοση του εργοσήμου στον εργαζόμενο, ο εργοδότης συμπληρώνει στο εργόσημο τα στοιχεία του εργαζόμενου (ΑΜΚΑ και /ή ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής, ενώ ο εργαζόμενος υπογράφει επί του αντιτύπου για τον εργοδότη, επιβεβαιώνοντας έτσι την πληρωμή του με εργόσημο.
Ο ΟΓΑ επισημαίνει ότι, στο εξής, η ασφάλιση στον ΟΓΑ των εργατών γης θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί εργοσήμου και ο χρόνος ασφάλισής τους θα υπολογίζεται με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με εργόσημο. Για το λόγο αυτό οι απασχολούμενοι θα πρέπει να πληρώνονται μόνο με εργόσημο, που εξασφαλίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους.

Τι πρέπει να προσέχουν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος

Δεν είναι απαραίτητο να εκδίδεται ξεχωριστό εργόσημο για κάθε ημέρα εργασίας.

Παραδείγματα:

α) Εργοδότης που έχει συμφωνήσει να απασχολήσει εργαζόμενο για τρεις (3) ημέρες, μπορεί να εκδώσει ένα εργόσημο ποσού ίσου με το σύνολο της αμοιβής τού εργαζόμενου και για τις τρεις (3) ημέρες εργασίας.
β) Εργοδότης που έχει συμφωνήσει να απασχολήσει εργαζόμενο για τρεις ώρες (3) ημερησίως για δύο (2) ημέρες, μπορεί να εκδώσει ένα εργόσημο ποσού ίσου με το σύνολο της αμοιβής τού εργαζόμενου και για τις έξι (6) ώρες.
Για την έκδοση - αγορά του εργοσήμου είναι απαραίτητη η δήλωση στο φορέα έκδοσης του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του εργοδότη.
Για την εξαργύρωση του εργοσήμου ο εργαζόμενος απευθύνεται στον πιστωτικό φορέα που εξέδωσε το εργόσημο έχοντας απαραιτήτως μαζί του α) το έντυπο του εργοσήμου, β) την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης και γ) τη βεβαίωση απόδοσης του ΑΜΚΑ του ή την κάρτα του ΑΜΚΑ του.
Ο εργοδότης κατά την αγορά εργοσήμου ΟΓΑ, πρέπει να δηλώσει ότι το εργόσημο εκδίδεται για απασχόληση εργάτη γης.
Κάθε εργόσημο ισχύει για τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.
Συνεπώς ο εργαζόμενος θα πρέπει να ελέγχει, κατά την παραλαβή του, την ημερομηνία λήξης του και να το εξαργυρώνει εγκαίρως για να μη χάσει την αμοιβή του. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται επί του εργοσήμου.
Η εξαργύρωση του εργοσήμου από τον εργαζόμενο πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστερήσεις και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, εντός του μήνα της απασχόλησης.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν θα χρησιμοποιήσει το εργόσημο, έχει τη δυνατότητα να το ακυρώσει εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή του.
Η ακύρωση και η επιστροφή του ποσού του εργοσήμου στον εργοδότη γίνεται από το φορέα έκδοσης, με την προσκόμιση και των δύο αντιτύπων του εργοσήμου.
Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος δικαιούνται φορολογικές ελαφρύνσεις από τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, βάσει σχετικής βεβαίωσης που θα τους αποστέλλεται από τον Ο.Γ.Α.

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,640625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version