Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Ο Δρ. Κ. Μυλωνάς μιλάει στον ΑγροΤύπο για το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας που συντονίζει

Ο Δρ. Κ. Μυλωνάς μιλάει στον ΑγροΤύπο για το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας που συντονίζει


Για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Diversify, το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας που χρηματοδοτήθηκε ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάει σε συνέντευξή του στον ΑγροΤύπο, ο συντονιστής του, Δρ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς. Σύμφωνα με όσα μας κάνει γνωστά ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών Κρήτης (ΙΘΑΒΒΥΚ), το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 11,8 εκατ. ευρώ και θα διαρκέσει 5 χρόνια. Σε αυτό συμμετέχουν 38 εταίροι από 12 Ευρωπαϊκές χώρες κυρίως ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και οχτώ παραγωγικές εταιρείες του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών.

Επίσης, συμμετέχουν δύο εταιρείες ιχθυοτροφών, πέντε επαγγελματικές οργανώσεις παραγωγών και εταιρειών επεξεργασίας ιχθυηρών, και μία μη κερδοσκοπική οργάνωση καταναλωτών.

Το πρόγραμμα Diversify έχει εντοπίσει μερικά νέα/αναδυόμενα είδη ψαριών με πολύ καλές προοπτικές για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιχθυοκαλλιέργειας. Αυτά τα είδη έχουν γρήγορο ρυθμό αύξησης ή έχουν μεγάλο μέγεθος και δίνουν επίσης τη δυνατότητα παραγωγής διαφόρων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, προμηθεύοντας έτσι τον Ευρωπαίο καταναλωτή με μια μεγάλη γκάμα ψαριών και προϊόντων.

Σε συνεργασία με ένα σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας, το πρόγραμμα Diversify θα χτίσει πάνω στις βάσεις που έχουν φτιαχτεί από πρόσφατα εθνικά προγράμματα για τη διαφοροποίηση της παραγωγής στην ιχθυοκαλλιέργεια, με στόχο την υπέρβαση των περιοριστικών παραγόντων στην παραγωγή τους. Ο συνδυασμός ερευνών στους τομείς της βιολογίας, τεχνολογίας και κοινωνικο-οικονομικών, που σχεδιάστηκε στο Diversify, αναμένεται να υποστηρίξει τη διαφοροποίηση της βιομηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας και να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής και των παραγόμενων προϊόντων και στη δημιουργία νέων αγορών.

Αναλυτικά ο κ. Μυλωνάς, δηλώνει σε συνέντευξή του στον ΑγροΤύπο:

  • Κ. Μυλωνά, τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα Diversify; Και ποιος είναι ο στόχος του;

Το πρόγραμμα Diversify είναι ένα ανταγωνιστικό ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του 7ου Πακέτου Πλαισίου. Στόχος του είναι η "Βελτίωση της Ευρωπαϊκής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας με την άρση των περιοριστικών παραγόντων για την παραγωγή νέων/αναδυόμενων ειδών, την παραγωγή νέων προϊόντων και την πρόσβαση σε νέες αγορές".

  • Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό; Ποιος είναι ο προϋπολογισμός, η διάρκειά του και από που χρηματοδοτείται;

Το Diversify είναι ίσως το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας που χρηματοδοτήθηκε ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχουν 38 εταίροι από 12 Ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένων της Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισραήλ, Νορβηγίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Δανίας και Ουγγαρίας. Οι εταίροι είναι κυρίως ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και οχτώ παραγωγικές εταιρείες του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, δύο εταιρείες ιχθυοτροφών, πέντε επαγγελματικές οργανώσεις παραγωγών και εταιρειών επεξεργασίας ιχθυηρών, και μία μη κερδοσκοπική οργάνωση καταναλωτών.
Ο κατάλογος των εταίρων υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.diversifyfish.eu). Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 11,8 εκατομμύρια € και θα διαρκέσει 5 χρόνια. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν, εκτός από το ΙΘΑΒΒΥΚ / ΕΛΚΕΘΕ που συντονίζει το πρόγραμμα, τρεις εταιρείες παραγωγής υδατοκαλλιέργειας (ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε., ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Α.Ε. και Ε. ΓΕΙΤΟΝΑΣ Α.Ε.), μία εταιρεία παραγωγής ιχθυοτροφών (ΙΡΙΔΑ Α.Ε.) και μία εταιρεία μελετών αγοράς (Hellenic Research House).

  • Το πρόγραμμα Diversify έχει εντοπίσει μερικά νέα/αναδυόμενα είδη ψαριών. Ποια είναι αυτά;

Το πρόγραμμα Diversify έχει εντοπίσει μερικά νέα/αναδυόμενα είδη ψαριών με πολύ καλές προοπτικές για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιχθυοκαλλιέργειας. Αυτά τα είδη έχουν γρήγορο ρυθμό αύξησης ή έχουν μεγάλο μέγεθος και δίνουν επίσης τη δυνατότητα παραγωγής διαφόρων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, προμηθεύοντας έτσι τον Ευρωπαίο καταναλωτή με μια μεγάλη γκάμα ψαριών και προϊόντων. Το πρόγραμμα εστιάζει στα είδη κρανιός (Argyrosomus regius) και μαγιάτικο (Seriola dumerili) για εκτροφή σε ιχθυοκλωβούς σε θαλάσσια ζεστά νερά, βλάχος (Polyprion americanus) για ζεστά και ημι-κρύα θαλάσσια νερά σε ιχθυοκλωβούς, ιππόγλωσσος του Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) για κρύα θαλάσσια νερά, κέφαλος (Mugil cephalus) για εκτατική εκτροφή σε χωμάτινες τάφρους και λιμνοθάλασσες, και τo ποταμολάβρακο (Sanders lucioperca) για εντατική εκτροφή σε συστήματα ανακύκλωσης με γλυκό νερό. Αυτά τα έξι είδη επιλέχθηκαν με γνώμονα τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά και την οικονομική τους προοπτική και με στόχο να καλυφθεί ολόκληρη η γεωγραφική έκταση της Ευρώπης, ενθαρρύνοντας διαφορετικά είδη ιχθυοκαλλιέργειας.

  • Θα έχετε συνεργασία με επιχειρήσεις του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας; Αν ναι ποιες είναι αυτές και ποιο θα είναι το πλαίσιο συνεργασίας σας;

Θα υπάρχει συνεργασία με ένα μεγάλο αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου από όλη την Ευρώπη, αλλά και από την Ελλάδα ειδικότερα. Οι επιχειρήσεις αυτές θα δοκιμάσουν καινούργιες μεθόδους εκτροφής με στόχο την απόκτηση γνώσεων για την καλύτερη παραγωγή των διαφορετικών ειδών. Στην Ελλάδα, μια εταιρεία θα δουλέψει με το μαγιάτικο (FORKYS), μια με το μαγιάτικο και κρανίο (Αργοσαρωνικός) και μια άλλη με τον κέφαλο (Ε. Γείτονας). Η ελληνικής εταιρεία τροφών θα παράξει τροφές για κέφαλο.

  • Έχουν πραγματοποιηθεί και άλλα παρόμοια προγράμματα στο παρελθόν στα οποία συμμετείχε και η χώρα μας;

Ερευνητικά πρόγραμμα ιχθυοκαλλιέργειας πραγματοποιούνται εδώ και 20 χρόνια και η Ελλάδα συμμετείχε σε αρκετά από αυτά.

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,7636719 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version