Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Μέχρι 15 Μαΐου οι δηλώσεις για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του 2015

Μέχρι 15 Μαΐου οι δηλώσεις για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του 2015


Με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 783), καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης για το έτος 2015. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρεται στις περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω: α) εκμίσθωσης ή πώλησης της εκμετάλλευσης και εκμίσθωσης των δικαιωμάτων, β) χορήγησης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, γ) αλλαγής νομικού καθεστώτος ή επωνυμίας δ) συγχώνευσης ή κατάτμησης της εκμετάλλευσης. Η αίτηση μεταβολών καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συνέχεια και αφού πάρει αριθμό πρωτοκόλλου ο γεωργός εκτυπώνει και αποστέλλει (εντός 5 ημερών) τα έγραφα στα αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Μαΐου 2015.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η απόφαση, η αίτηση μεταβολών υποβάλλεται βάση υποδειγμάτων (εγγράφων) που θα κληθούν να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, τα οποία μπορούν να τα προμηθεύονται από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και από τους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 (Φορείς Α΄ ή Β΄ βαθμού).

Το κάθε υπόδειγμα αρχικά συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους, υπογράφεται και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του καθενός ξεχωριστά από αρμόδια αρχή. Για την κατηγορία μεταβολών «Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης», το υπόδειγμα συμπληρώνεται μόνο από τον κληρονόμο.

Στη συνέχεια, η αίτηση μεταβολών καταχωρίζεται στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε από τον ίδιο το γεωργό είτε μέσω του πιστοποιημένου φορέα. Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση μεταβολών απαιτείται τόσο η καταχώριση του σχετικού υποδείγματος στη διαδικτυακή εφαρμογή όσο και η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου (από σαρωτή / scanner) των κατά περίπτωση δικαιολογητικών. Με την οριστικοποίηση της, η αίτηση μεταβολών λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και δεν είναι δυνατή πλέον η τροποποίησή της.

Για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ενδιαφερόμενος γεωργός εκτυπώνει και αποστέλλει (εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης) στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του Οργανισμού τα παρακάτω:

α) το διαβιβαστικό της οριστικοποιημένης αίτησης μεταβολών, το οποίο φέρει τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου

β) το πρωτότυπο υπόδειγμα, το οποίο φέρει πρωτότυπες υπογραφές και πρωτότυπη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών από αρμόδια αρχή

γ) στην περίπτωση «Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης» την πρωτότυπη Υ/Δ κατανομής της εκμετάλλευσης, η οποία φέρει πρωτότυπες υπογραφές και πρωτότυπη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών από αρμόδια αρχή.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ

Σταύρος Παϊσιάδης

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,7509766 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version