Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αγροτύπος Forum

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

 
ΑγροΠροϊόντα

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας του παραγωγού.


Προϊόντα κατά σύστημα παραγωγής:

Άλλες επιλογές:

 
Επιχειρήσεις

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας της επιχείρησης.


Επιχειρήσεις κατά κατηγορία:

Άλλες επιλογές:

Bookmark and Share
Βρίσκεστε εδώ: Home / Φυτοπροστατευτικά / Αναζήτηση από δραστική ουσία

Sharimida 20 SL

Επιστροφή

Δραστική ουσία: imidacloprid 20%
Κατηγορία: Εντομοκτόνα
Αριθμός έγκρισης: 14312
Ημ/νία λήξης της έγκρισης: 31/1/2014
Αντιπρόσωπος: Sharda Balkan Μ. ΕΠΕ

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου που ανήκει στην ομάδα των παραγώγων χλωρονικοτινιλίων. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα ή πάνω από 4 αφίδες ανά φύλλο.
Απόφαση τροποποίησης έγκρισης ως προς τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος. 24.4.2017
Απόφαση τροποποίησης ως προς την διεύθυνση του υπεύθυνου επικοινωνίας και τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος. 31.10.2016
Απόφαση τροποποίησης έγκρισης 16.04.2014
Απόφαση τροποποίησης έγκρισης 1.07.2013
Χορήγηση κατ'εξαίρεση έγκρισης 120 ημερών για χρήση σε φοινικοειδή 13.07.2012
Απόφαση τροποποίησης έγκρισης 8.11.2011

Γενική σύσταση: Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα.
Τα στοιχεία που δίνονται εδώ δεν υπονοούν σε καμμία περίπτωση απόκλιση από τις οδηγίες της ετικέτας.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.
Μελισσοτοξικότητα: Επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.
Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
Τοξικότητα σε υδρόβιους οργανισμούς: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Τοξικότητα σε άλλους οργανισμούς: Βλαβερό για τα πουλιά.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Αγγούρι θερμοκηπίουΑχλαδιάΒαμβάκι
Γκρέιπ φρουτΚαπνόςΛεμονιά
ΜανταρινιάΠατάταΠορτοκαλιά
ΡοδακινιάΤομάτα θερμοκηπίουΤομάτα υπαίθρια

Αγγούρι θερμοκηπίου
Εφαρμογή με ριζοπότισμα των φυτών.Κατά την περίοδο ανάπτυξης των πρώτων προσβολών.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.
Αλευρώδης θερμοκηπίων75-125 κ.εκ. σκευ./στρ
 Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.

Αρχή σελίδας

Αχλαδιά
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.Κατά την περίοδο ανάπτυξης των πρώτων προσβολών.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Ψύλλα60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
 Μπορεί να εφαρμοσθεί μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79).

Αρχή σελίδας

Βαμβάκι
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.Κατά την περίοδο ανάπτυξης των πρώτων προσβολών.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 28
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.
Αφίδα βαμβακιού50 κ.εκ. σκευ./στρ
 Εφαρμογή μετά την ανθοφορία.

Αρχή σελίδας

Γκρέιπ φρουτ
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.Κατά την περίοδο ανάπτυξης των πρώτων προσβολών.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Εφαρμογή μετά την περίοδο της ανθοφορίας. Σε προγράμματα "ολοκληρωμένης αντιμετώπισης" συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου "Cales noacki" ωρίμων για ωοτοκία.
Αλευρώδης εριώδης75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
 Εφαρμογή με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου. Σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
Φυλλοκνίστης50-75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
 Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής.

Αρχή σελίδας

Καπνός
Εφαρμογή με ριζοπότισμα των φυτών.Κατά τη μεταφύτευση.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
Αφίδες50-100 κ.εκ. σκευ./στρ
 Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.Κατά την περίοδο ανάπτυξης των πρώτων προσβολών.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Αφίδες25-30 κ.εκ. σκευ./στρ
 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 20-30 ημέρες.

Αρχή σελίδας

Λεμονιά
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.Κατά την περίοδο ανάπτυξης των πρώτων προσβολών.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Εφαρμογή μετά την περίοδο της ανθοφορίας. Σε προγράμματα "ολοκληρωμένης αντιμετώπισης" συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου "Cales noacki" ωρίμων για ωοτοκία.
Αλευρώδης εριώδης75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
 Εφαρμογή με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου. Σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
Φυλλοκνίστης50-75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
 Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής.

Αρχή σελίδας

Μανταρινιά
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.Κατά την περίοδο ανάπτυξης των πρώτων προσβολών.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Εφαρμογή μετά την περίοδο της ανθοφορίας. Σε προγράμματα "ολοκληρωμένης αντιμετώπισης" συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου "Cales noacki" ωρίμων για ωοτοκία.
Αλευρώδης εριώδης75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
 Εφαρμογή με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου. Σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
Φυλλοκνίστης50-75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
 Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής.

Αρχή σελίδας

Πατάτα
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.Κατά την περίοδο ανάπτυξης των πρώτων προσβολών.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 14
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.
Αφίδες50 κ.εκ. σκευ./στρ
 Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα ή πάνω από 4 αφίδες ανά φύλλο.
Δορυφόρος50 κ.εκ. σκευ./στρ

Αρχή σελίδας

Πορτοκαλιά
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.Κατά την περίοδο ανάπτυξης των πρώτων προσβολών.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Εφαρμογή μετά την περίοδο της ανθοφορίας. Σε προγράμματα "ολοκληρωμένης αντιμετώπισης" συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου "Cales noacki" ωρίμων για ωοτοκία.
Αλευρώδης εριώδης75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
 Εφαρμογή με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου. Σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
Φυλλοκνίστης50-75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
 Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής.

Αρχή σελίδας

Ροδακινιά
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.Κατά την περίοδο ανάπτυξης των πρώτων προσβολών.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 14
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 28 ημέρες.
Αφίδες25-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
 Μπορεί να εφαρμοσθεί μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79).

Αρχή σελίδας

Τομάτα θερμοκηπίου
Εφαρμογή με ριζοπότισμα των φυτών.Κατά την περίοδο ανάπτυξης των πρώτων προσβολών.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.
Αλευρώδης θερμοκηπίων75-125 κ.εκ. σκευ./στρ

Αρχή σελίδας

Τομάτα υπαίθρια
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.Κατά την περίοδο ανάπτυξης των πρώτων προσβολών.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.
Αλευρώδης θερμοκηπίων50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
Αφίδες50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό

Αρχή σελίδας

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,421875 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version