Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Bookmark and Share
Βρίσκεστε εδώ: Home / Φυτοπροστατευτικά / Αποσύρσεις

6. Αποσύρσεις

Επιστροφή

Δραστικές ουσίες που δεν καταχωρούνται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 91/414 της Ε.Ε. και είναι υπό απόσυρση. Για όσες έχει ήδη υλοποιηθεί η ανάκληση της έγκρισης στην Ελλάδα δίνονται οι σχετικές ημερομηνίες (ανάκλησης, εξάντλησης αποθεμάτων). Στον πίνακα φαίνονται επίσης οι περιπτώσεις στις οποίες έχει αποφασισθεί για τη χώρα μας να δοθεί παράταση χρήσης μέχρι το 2007 (απαραίτητες χρήσεις).

  Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδα
Δραστική Ουσία Σχετική απόφαση Ανάκληση
έγκρισης
Αποθέματα
μέχρι
Απαραίτητες
χρήσεις

Μυκητοκτόνα

guazatineΑπόφαση Επιτροπής 2010/455/ΕΕ  21/12/2012 
tridemorphΑπόφαση Επιτροπής 2004/313  31/12/2004 
ethirimolΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής   
nuarimolΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
zinebΑπόφαση Επιτροπής 2001/245/22.3.2001 26/7/2001 22/9/2002 
fentin acetateαπόφαση Επιτροπής 2002/478/20.6.2002 4/12/2002 20/12/2003 
oxadixylΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 15/12/2002 15/12/2002 
benomylΑπόφαση Ε. Επιτροπής 2002/928/26.11.2002 26/3/2003 26/5/2004 
dichlofluanidΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
χαλκός (οξυκινολινικός)Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
ofuraceΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
oxytetracyclinΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
pyrifenox Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
triforine Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
chinomethionateΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 22/1/2004 31/12/2004 Καρπούζι, Πεπόνι
oxycarboxinΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 22/1/2004 31/12/2007 Γαριφαλλιά
streptomycinΑπόφαση Επιτροπής 2004/313 1/4/2004 31/12/2004 
triadimefonΑπόφαση Επιτροπής 2004/313 1/4/2004 31/12/2004 
iminoctadineΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 4/5/2004 31/12/2007 Τομάτα θερμοκηπίου
kasugamycinΑπόφαση Επιτροπής 975/31.3.2005 30/9/2005 31/12/2007 Εσπεριδοειδή, Καπνός, Τομάτα, Αγγούρι, Φασόλι, Καλλωπιστικά
polyoxinΑπόφαση Επιτροπής 975/31.3.2005 30/9/2005 31/12/2007 Φράουλα
hexaconazoleΑπόφαση Επιτροπής 2006/797 22/5/2007 22/5/2008 
carbaryl355/EK/21.5.2007 21/11/2007 21/11/2008 
malathionΑπ. Επιτροπής 2007/389/ΕΚ/6.6.2007 6/12/2007 6/12/2008 
diphenylamine2009/859/EK Απόφαση Επιτροπής 30/5/2010 30/5/2011 

Εντομοκτόνα

bendiocarbΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής   
bensultapΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής   
buprofezin.2008/771/ΕΚ Απόφαση Επιτροπής  30/3/2010 
butocarboximΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής   
hexaflumuronΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
ορυκτέλαιοΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
carbophenothionΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής   
fenvalerateΑπόφαση Επιτροπής 98/270/7.4.1998 22/5/1998 31/12/1998 
parathionΑπόφαση Επιτροπής 2001/520/9.7.2001 14/2/2002 9/1/2003 
butoxycarboximΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
chlormephosΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
demeton-s-methylΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
disulfotonΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
ethionΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
fenpropathrinΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
formothionΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
furathiocarbΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
heptenophosΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
mecarbamΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
monocrotophosΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
omethoateΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
phorate Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
phosphamidonΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
profenophos Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
quinalphos Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
sodium fluorosilicate Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
thiocyclam Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
thiofanox Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
thiometon Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
triazophos Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
parathion methylΑπόφαση Επιτροπής 2003/724/10.3.2003 10/9/2003 10/9/2004 
acephateΑπόφαση Επιτροπής 2003/219/25.3.2003 25/9/2003 25/9/2004 
terbufos Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 4/11/2003 31/12/2007 Ζαχαρότευτλα
methidathionΑπόφαση Επιτροπής 2004/313 30/4/2004 31/12/2007 Ελιά, Μηλιά, Αχλαδιά
fenthionΑπόφαση Επιτροπής 2004/313 9/7/2004 31/12/2007 Ελιά (δολωματικοί ψεκασμοί)
naledAπόφαση Επιτροπής 2005/788 11/5/2006 11/5/2007 
endosulfanΑπόφαση 864/2.12.2005 της Επιτροπής 20/6/2006 31/12/2007 αχλαδιά, τομάτα, πιπεριά, πατάτα, μηδική, βαμβάκι
phosalone2006/1010/EK 18/6/2007 22/6/2008 
carbaryl355/EK/21.5.2007 21/11/2007 21/11/2008 
oxydemeton methylΑπόφαση Επιτροπής 2007/392 ΕΚ 21/11/2007 21/11/2008 
fenitrothion379/EK/25.5.2007 25/11/2007 25/11/2008 
thiodicarb366/EK/25.5.2007 25/11/2007 25/11/2008 
diazinonΑπ. Επιτροπής 2007/393/ΕΚ/6.6.2007 6/12/2007 6/12/2008 
dichlorvosΑπ. Επιτροπής 2007/387/ΕΚ/6.6.2007 6/12/2007 6/12/2008 
malathionΑπ. Επιτροπής 2007/389/ΕΚ/6.6.2007 6/12/2007 6/12/2008 
carbofuranΑπ. Επιτροπής 2007/416/ΕΚ/13.6.2007 13/12/2007 13/12/2008 
carbosulfanΑπ. Επιτροπής 2007/415/ΕΚ/13.6.2007 13/12/2007 13/12/2008 
benfuracarb615/2007 EK 20/3/2008 20/3/2009 
ροτενόνη2008/317/ΕΚ Απόφαση Επιτροπής 5/5/2008 10/10/2009 
bifenthrin2009/887/EK Απόφαση Επιτροπής 30/5/2010 30/5/2011 

Ακαρεοκτόνα

amitrazΑπόφαση Επιτροπής 2004/332  31/12/2007 Βαμβάκι
dienochlorΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής   
benzoximateΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
bromopropylateΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
diafenthiuronΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
ethionΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
halfenproxΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
tetradifon Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
dinobutonΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
azocyclotin2008/296/EK Απόφαση Επιτροπής 4/10/2008 4/10/2009 
cyhexatin2008/296/EK Απόφαση Επιτροπής 4/10/2008 4/10/2009 
dicofol2008/764/EK Απόφαση Επιτροπής 30/3/2009 30/3/2010 
bifenthrin2009/887/EK Απόφαση Επιτροπής 30/5/2010 30/5/2011 

Ζιζανιοκτόνα

cycloateΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής   
desmetrynΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής   
imazamethabenzΑπόφαση Επιτροπής 975/31.3.2005   Σιτηρά
primisulfuronΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
isopropalinΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής   
dichlorpropΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής   
monolinuronΑπόφαση Επιτροπής 2000/656/9.3.2000 6/4/2000 6/4/2000 
pebulate Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 14/5/2003 31/12/2007 Καπνός
terbacil Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 14/5/2003 31/12/2007 Αρωματικά φυτά
prometryn Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 10/6/2003 31/12/2007 Βαμβάκι
bromacilΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
cyanazineΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
difenzoquatΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
dinitramineΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
EPTCΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
fenoxaprop-ethylΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
imazapyrΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
metobromuronΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
metolachlorΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
naptalamΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
norflurazonΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
sethoxydim Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
tebutam Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
terbutryn Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
sodium thiocyanateΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
flamprop-m-isopropylΑπόφαση Επιτροπής 2004/313 1/4/2004 31/12/2004 
imazethapyrΑπόφαση Επιτροπής 2004/313 1/4/2004 31/12/2004 
pretilachlorΑπόφαση Επιτροπής 2004/313 1/4/2004 31/12/2004 
quincloracΑπόφαση Επιτροπής 2004/313 13/5/2004 31/12/2007 Ρύζι
simazineΑπόφαση Επιτροπής 727/2004 15/6/2004 31/12/2007 Ελιά
atrazineΑπόφαση Επιτροπής 731/2004 11/9/2004 10/9/2005 
alachlor2006/966/EK 27/2/2007 18/6/2008 
paraquat2007/45 Πρωτοδικείο ΕΚ 11/7/2007 31/12/2007 
diuron2007/417/EK 13/12/2007 13/12/2008 
haloxyfop-r-methyl2007/437/EK 19/12/2007 19/12/2008 
trifluralinΑπόφαση Επιτροπής 2007/629/ΕΚ/20.9.2007 20/3/2008 20/3/2009 
propanilΑπόφαση Επιτροπής 2008/769/ΕΚ της 30/9/2008 30/3/2009 30/3/2010 
chlorthal-dimethyl2008/296/EK/4.4.2008 23/3/2010 23/3/2011 

Φυτορρυθμιστικά

PCPA Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής  31/12/2007 Σταφύλια χωρίς κουκούτσι
S,S,S-tributyl phosphorotrithioate (tribufos) Κανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής   
flumetralinΚανονισμός 2076/2002 της Επιτροπής 26/7/2003 31/12/2003 
dimethipin2007/553/EK 2/2/2008 2/2/2009 
thidiazuron2008/296/ΕΚ απόφαση Επιτροπής 4/10/2008 4/10/2009 
butralin2008/819/EK Απόφαση Επιτροπής 23/12/2008 20/4/2010 
β-naphthyloxyacetic acid2009/65/ΕΚ Απόφαση Επιτροπής 26/7/2009 26/7/2010 
diphenylamine2009/859/EK Απόφαση Επιτροπής 30/5/2010 30/5/2011 

Ελκυστικά εντόμων

(E)-10-dodecen-1-yl-acetateΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
4,7-tridecadien-1-yl-acetateΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
7,9-dodecadien-1-olΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
7-methyl-3-methylene-7-octene-1-yl propionateΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
7-tetradecanolΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
serricorninΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
trimedlureΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   

Τρωκτικοκτόνα

coumachlorΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
difethialoneΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
flocoumafenΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
fluoroacetamideΑπόφαση Επιτροπής 2004/313   
diphacinoneΚανονισμός 2005/1048/ΕΚ 13.6.2005 1/9/2006  
zinc phosphideΚανονισμός 2005/1048/ΕΚ 13.6.2005 1/9/2006  

Διάφορα

alkylphenol ethoxylateSANCO/10300/2003 rev. 4 of E. Commission 26/7/2003 31/12/2003 
carbaryl355/EK/21.5.2007 21/11/2007 21/11/2008 
diazinonΑπ. Επιτροπής 2007/393/ΕΚ/6.6.2007 6/12/2007 6/12/2008 
malathionΑπ. Επιτροπής 2007/389/ΕΚ/6.6.2007 6/12/2007 6/12/2008 
parafin oil CAS 64742-54-7Απόφαση Επιτροπής 2009/617/17.8.2009 31/3/2010 31/3/2010 

Νηματωδοκτόνα

sodium tetrathiocarbonateΑπόφαση Επιτροπής 2006/797   
aldicarbΑπόφαση Συμβουλίου 2003/199 22/1/2004 31/12/2007 Πατάτα, Καπνόs
cadusafosΑπ. Επιτροπής 2007/428/ΕΚ/18.6.2007 18/12/2007 18/12/2008 
1,3-dichloropropene2007/619/ΕΚ/20.9.2007 20/3/2008 20/3/2009 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,5629883 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version