Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted on
07/09/2020 06:14 μμ

AGROFARM: Θέση πωλητή

AGROFARM: Θέση πωλητή

Η AGROFARM μια από τις παλαιότερες εταιρείες στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εξειδικευμένων λιπασμάτων,
με πορεία από το 1970, αναπτύσσεται και μεγαλώνει.

Ψάχνουμε άτομο ικανό στις Πωλήσεις (κωδικός θέσης SAL0920) με περιοχή ευθύνης την Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο και έδρα την Αθήνα.

Αυτό το άτομο χρειάζεται:

 • να έχει εμπειρία σε παραγωγική θέση πωλήσεων σε παρόμοιο κλάδο αγροτικών εφοδίων
 • να έχει πτυχίο γεωπονικής κατεύθυνσης
 • να μπορεί να «ανοίγει» συνεργασία με νέους πελάτες
 • να μπορεί να αναπτύσσει μεθοδικά τους παλιούς πελάτες της εταιρείας
 • να έχει άριστη γνώση αγγλικών
 • να έχει ευχέρεια στο MS office
 • να έχει δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας
 • να μπορεί να κάνει προτάσεις με βάση αυτά που παρατηρεί στην αγορά

Η πετυχημένη συνεργασία θα έρθει ευκολότερα για άτομο που:

 • γνωρίζει τεχνικές Πωλήσεων και ανάλυσης αναγκών των πελατών
 • έχει μεθοδικότητα και ατομική οργάνωση
 • θέλει διαρκώς να βελτιώνεται
 • μπορεί να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Από την πλευρά μας παρέχουμε:

 • μόνιμη και σταθερή συνεργασία που βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση
 • διαρκή ενημέρωση για τα προϊόντα που διακινεί η εταιρεία
 • εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες και αποδοτικές τεχνικές Πωλήσεων
 • δυνατότητες εξέλιξης σε ένα περιβάλλον που αναπτύσσεται δυναμικά
 • εταιρικό αυτοκίνητο, +laptop + κινητό τηλέφωνο
 • ανταγωνιστικές αποδοχές

Εφόσον καλύπτετε τα παραπάνω, στείλτε το βιογραφικό σας στο: cv@agrofarm.gr

Τελευταία νέα
ΔIKTYO ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΙΚΕ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
16/10/2020 04:00 μμ

Το «Δίκτυο Πυρηνοκάρπων» δημιουργήθηκε από εταιρείες και φορείς εμπλεκόμενους στην παραγωγή και μεταποίηση του βιομηχανικού ροδάκινου, αχλαδιού και βερίκοκου. Σκοπός του, η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων φρούτων με παράλληλη αύξηση της στρεμματικής τους απόδοσης και μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού βασίζεται στην υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών και μεθόδων των πιο επιτυχημένων παγκοσμίως Αγροδιατροφικών Clusters, ώστε να ενισχυθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της ανάληψης ευθυνών και της δέσμευσης κάθε συμμετέχοντος.

Η δέσμευση αυτή θα αφορά στην τήρηση αναλυτικών Πρωτοκόλλων παραγωγής και Συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών στην αλυσίδα παραγωγής των μεταποιημένων φρούτων.

Την τήρηση των αμοιβαίων δεσμεύσεων ελέγχουν, αξιολογούν και τεκμηριώνουν οι Γεωτεχνικοί Επιθεωρητές του Δικτύου. Αυτοί καθοδηγούνται και συντονίζονται από τον Επικεφαλής Γεωτεχνικό Σύμβουλο.

Για τις ανάγκες του Δικτύου ζητούνται:

Α) Ένας Επικεφαλής Γεωτεχνικός Σύμβουλος με:

 • Πτυχίο Γεωπόνου
 • Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε θέση Γεωπόνου
 • Εμπειρία τεχνικού συμβούλου δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων
 • Καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων γραφείου
 • Μεταφορικό μέσο και άδεια οδήγησης
 • Ικανότητες επικοινωνίας με πλήθος συνεργατών που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες συμφερόντων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς παραγωγικού τομέα
 • Επιθυμητές οι σπουδές σε διοίκηση επιχειρήσεων
 • Επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών

Β) Πέντε (5) Γεωτεχνικοί Επιθεωρητές με: 

 • Πτυχίο Γεωπόνου
 • Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε θέση Γεωπόνου
 • Εμπειρία τεχνικού συμβούλου δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων
 • Καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων γραφείου
 • Μεταφορικό μέσο και άδεια οδήγησης
 • Ικανότητες επικοινωνίας με πλήθος συνεργατών που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες συμφερόντων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς παραγωγικού τομέα.

Βιογραφικά στο diktyocv@gmail.com μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Τηλ. επικοινωνίας 2332043237, ώρες 10:00-13:00, κ. Πασχάλης Παπαθεοφίλου

Agripro: Ζητούνται γεωπόνοι
09/10/2020 04:41 μμ

Η Agripro O.E. εμπορική εταιρεία εισαγωγής και διάθεσης εξειδικευμένων προϊόντων θρέψης φυτών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων  με έδρα την Θεσσαλονίκη , αναζητεί για άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης:

 1. Γεωπόνο - Πωλητή με τομέα ευθύνης και έδρα  Ανατ. Μακεδονία - Θράκη
 2. Γεωπόνο  -  Τεχνικό υπεύθυνο με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσεως Γεωπόνου Πωλητή:

 • Τακτικές συναντήσεις με νέους πελάτες για την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων
 • Μεθοδική ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων πελατών της εταιρείας
 • Επικοινωνία με το τμήμα  Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας για την δρομολόγηση των παραγγελιών
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας

Περιγραφή θέσεως Γεωπόνου Τεχνικού Υπεύθυνου

 • Τεχνική Δοκιμή και Αξιολόγηση  νέων προϊόντων σε συνθήκες αγρού .
 • Μεθοδική ανάπτυξη και αξιολόγηση  των ήδη υπαρχόντων προϊόντων της εταιρείας
 • Τεχνική υποστήριξη των προϊόντων
 • Επικοινωνία με γεωπόνους και παραγωγούς για την παρουσίαση νέων προϊόντων της εταιρείας
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας

Η εταιρεία προσφέρει

 • σταθερή συνεργασία με δυνατότητες εξέλιξης σε ένα περιβάλλον που αναπτύσσεται δυναμικά
 • εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό τηλέφωνο

Απαραίτητα προσόντα

 • πτυχίο Γεωπόνου
 • άριστη γνώση Αγγλικών
 • ευχέρεια σε MS office /Internet /Social media
 • δίπλωμα οδήγησης

Αποστολή βιογραφικών στo: cv.agripro@gmail.com

ΓΑΙΩΓΝΩΣΗ ΕΠΕ: θέση γεωπόνου πωλητή
17/09/2020 12:47 μμ

Η ΓΑΙΩΓΝΩΣΗ ΕΠΕ εμπορική εταιρεία εισαγωγής και διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού και εξειδικευμένων σπόρων λαχανικών με έδρα την Αθήνα, αναζητεί για άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης Γεωπόνο - Πωλητή με τομέα ευθύνης Μακεδονία - Θράκη και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή θέσεως:

 • τακτικές συναντήσεις με νέους πελάτες για την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων
 • μεθοδική ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων πελατών της εταιρείας
 • εκτεταμένη άποψη για την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών και παρακολούθηση των πληρωμών των πελατών
 • επικοινωνία με το τμήμα  Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας για την δρομολόγηση των παραγγελιών
 • δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας

Η εταιρεία προσφέρει

 • σταθερή συνεργασία με δυνατότητες εξέλιξης σε ένα περιβάλλον που αναπτύσσεται δυναμικά
 • διαρκή ενημέρωση για προϊόντα που διακινεί η εταιρεία
 • εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό τηλέφωνο
 • ανταγωνιστικό πακέτο παροχών

Απαραίτητα προσόντα

 • πτυχίο Γεωπόνου
 • άριστη γνώση Αγγλικών
 • ευχέρεια σε MS office
 • δίπλωμα οδήγησης
 • εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία
 • απαραίτητη η εμπειρία στον αντίστοιχο τομέα πωλήσεων με προτίμηση στον κλάδο των σπόρων, τουλάχιστον 5 έτη
 • ηλικία: 30 - 40 ετών

Αποστολή βιογραφικών στο geognosiltd@gmail.com