Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Απόφαση σταθμό είχαμε από το Τριμελές Εφετείο Λάρισας την περασμένη Παρασκευή (28/5/2021).

Υποχρεώνει την πρώην ΑΤΕ και το δημόσιο να ενεργούν συμφωνα με το ν. 3259/2004 «των πανωτοκίων», εγκαταλείποντας τις εναρμονισμένες και αυθαίρετες πρακτικές τους που απέβαιναν σε βάρος των αγροτών δανειοληπτών διεκδικώντας απο αυτούς ποσά που δεν όφειλαν.

Η συγκεκριμένη εφετειακή απόφαση εκδόθηκε μετά από δικαστικό αγώνα ετών, για λογαριασμό εταιρίας του πρωτογενούς τομέα, απορρίπτοντας εφέσεις της ΑΤΕ και του δημοσίου που είχε καταπέσει εγγυήσεις, δέχθηκε τους νομικούς ισχυρισμούς, που προκλητικά αγνοούσε η Αγροτική Τράπεζα αλλά και το δημόσιο και διέγραψε πλήρως απαιτήσεις τους άνω των 350.000 ευρώ.

Το αρχικό ποσό του δανείου ανερχόταν στα 200.000 ευρώ, ο οφειλέτης είχε καταβάλει περισσότερα από 250.000 για την αποπληρωμή του και παρά το γεγονός ότι είχε κάνει ρύθμιση χρεών, η ΑΤΕ ζήτησε προσαυξήσεις 350.000 ευρώ.

«Ελευθερώνεται έτσι ο δρόμος για σωρεία αγωγών αγροτών κατά της ΑΤΕ και του δημοσίου για να αναγνωριστεί η ανυπαρξία οφειλών τους οι οποίες προκύπτουν απο ρυθμίσεις παλαιών δανείων», τονίζει στον ΑγροΤύπο η κ. Αγγελική Λαλούση, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

Παϊσιάδης Σταύρος
Σχετικά άρθρα
27/07/2021 05:00 μμ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία.

Συγκεκριμένα ενεργοποιείται η Β΄ φάση του μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 για την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020.

Αφορά και επιχειρήσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, καθώς και στην μεταποίηση και εμπορία.

Η ενίσχυση με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά την Α΄ φάση του μέτρου και πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στη σχετική ΚΥΑ. Σκοπός του καθεστώτος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά την Α΄ φάση του μέτρου και πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στη σχετική ΚΥΑ. Σκοπός του καθεστώτος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που καθίστανται πληρωτέες από 1/7/2021 έως 31/12/2021. Κατά την αίτηση οι επιχειρήσεις δηλώνουν το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές και το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020, σε σχέση με το 2019, και για τις υποκείμενες σε ΦΠΑ την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport». 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 4η Αυγούστου 2021.

Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία: 
α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021, που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021, 
β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021, που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε το ΦΕΚ 

Τελευταία νέα
30/07/2021 09:56 πμ

Τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που επιφέρει η εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην αγροτική μας οικονομία, επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, στη Συνδιάσκεψη για τη νέα ΚΑΠ, που έγινε στην Κομοτηνή.

Περιγράφοντας τις επτά μεταρρυθμίσεις που επιφέρει η ΚΑΠ, ο κ. Λιβανός είπε:

Με βάση τη νέα ΚΑΠ, λοιπόν, προχωράμε σε συγκεκριμένες αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις:

 • Πρώτον, καταργούμε τα ιστορικά δικαιώματα, με στρατηγικό σχεδιασμό, σταδιακά από το 2022 με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026, βάζοντας τέλος στις ανισότητες και στρεβλώσεις του παρελθόντος.
 • Δεύτερον, ενισχύουμε τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης από το 2023, ανατρέποντας τη διαχρονική ανισοκατανομή της καταβολής των ενισχύσεων όπου το 30% των δικαιούχων της βασικής ενίσχυσης εισπράττει το 80% των πόρων.
 • Τρίτον, στηρίζουμε στοχευμένα σημαντικούς τομείς παραγωγής που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας & βιωσιμότητας, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων από το 2023, προχωρώντας στον ανασχεδιασμό τους με γνώμονα την ενίσχυση παραγωγικών κατευθύνσεων, όπως είναι η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.
 • Τέταρτον, ενσωματώνουμε στο Στρατηγικό μας Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς  για το κλίμα και το περιβάλλον και προχωρούμε στην εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων, μέσω στοχευμένων δράσεων.
 • Πέμπτον, επενδύουμε στους Νέους Αγρότες, με αύξηση του προϋπολογισμού για τους νέους αγρότες από το 2% στο 3% του συνολικού προϋπολογισμού.
 • Έκτον, στηρίζουμε τις βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», για να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και να κάνουμε  πιο προσιτές τις τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.
 • Έβδομον, ενδυναμώνουμε την αγροτική  εκπαίδευση & κατάρτιση, δημιουργώντας το ΑKIS, ένα σύγχρονο σύστημα που καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των παραγωγών μας και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση – κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.

Εξηγώντας πώς μεταφράζεται η νέα ΚΑΠ με πραγματικά παραδείγματα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είπε:
«Μέσα από το μοντέλο Σύγκλισης των Δικαιωμάτων και εφαρμογής της Αναδιανεμητικής ενίσχυσης βλέπουμε πέντε συγκεκριμένες περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων και πώς θα διαμορφωθούν τα νέα δεδομένα για αυτές:

 • Εκμετάλλευση με λοιπές αροτραίες καλλιέργειες στον Έβρο και αριθμό δικαιωμάτων 4,49 εκτάρια, θα λάβει επιπλέον ποσό ύψους 875 €.
 • Εκμετάλλευση με λοιπές αροτραίες καλλιέργειες στον Έβρο και αριθμό δικαιωμάτων 32,5 εκτάρια, θα λάβει επιπλέον ποσό ύψους 450 €.
 • Εκμετάλλευση με καπνό στη Ξάνθη και αριθμό δικαιωμάτων 5,42 εκτάρια, θα λάβει επιπλέον ποσό ύψους 585 €.
 • Εκμετάλλευση με καπνό στον Έβρο και αριθμό δικαιωμάτων 3,35 εκτάρια, θα λάβει επιπλέον ποσό ύψους 115 €.
 • Εκμετάλλευση με ετήσιες καλλιέργειες στη Δράμα και αριθμό δικαιωμάτων 8,34 εκτάρια, θα λάβει επιπλέον ποσό ύψους 1.604 €.

Αυτά είναι μόνο κάποια παραδείγματα της εφαρμογής του νέου μοντέλου κατανομής των άμεσων ενισχύσεων. Τα οφέλη από τη νέα ΚΑΠ θα είναι πολυδιάστατα και πολλαπλά για το σύνολο των αγροτών και της ελληνικής περιφέρειας».  

Πρακτικά για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, όπως συμπλήρωσε ο κ. Λιβανός, σημαίνει:
Ενίσχυση των μικρομεσαίων παραγωγών και γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,  που αποτελούν την πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων της περιοχής, καθιστώντας ‘τες περισσότερο βιώσιμες και ανθεκτικές σε οικονομικές, υγειονομικές, διατροφικές ή και περιβαλλοντικές/κλιματικές κρίσεις.
Καινούργιες πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών σας.
Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για την Περιφέρειά σας που μπορούν να έρθουν μέσα από την επένδυση στην καινοτομία και την πράσινη γεωργία.
Νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους της περιοχής, προσφέροντάς τους διέξοδο και προοπτικές στον πρωτογενή τομέα και ταυτόχρονα ηλικιακή ανανέωση του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού. 
Ουσιαστική στήριξη για την κτηνοτροφία και την παραγωγή ζωοτροφών, που αποτελούν και βασικό παραγωγικό κλάδο της Περιφέρειάς σας.
Ενθάρρυνση της συλλογικής οργάνωσης των παραγωγών για την ανάπτυξη  υγιών επιχειρηματικών - συνεργατικών σχημάτων.
Έμπρακτη στήριξη των παραγωγών με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών, όχι μόνο μέσω των ενισχύσεων αλλά και μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και της ταυτόχρονης αύξησης της προστιθέμενης αξία των προϊόντων.
Πέρα, όμως, από τις μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ, ο ΥΠΑΑΤ τόνισε ότι διαμορφώνεται  μια συγκροτημένη και συνεκτική Εθνική Στρατηγική για τον αγροδιατροφικό τομέα, που τόσο πολύ λείπει από το ελληνικό κράτος όλα τα τελευταία χρόνια.  

Ο κ. Λιβανός αναφέρθηκε στη συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για τον αγροδιατροφικό τομέα:

1.Αναδιαρθρώνουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με στόχους: την αποτελεσματικότερη προστασία καταναλωτών και παραγωγών από νοθείες και παράνομες ελληνοποιήσεις, και την αυστηρή τιμωρία όσων παρανομούν. Από τη  πρώτη στιγμή εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Πρόσφατα επιβάλαμε πρόστιμα και κυρώσεις για παράβαση σχετική με τη Φέτα ΠΟΠ. Αποσύραμε από την αγορά μεγάλες ποσότητες κοτόπουλων και αυγών που κυκλοφορούσαν ως βιολογικά ενώ δεν ήταν. Ενδεικτικό είναι ακόμα ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2021, οι επιτροπές του ΕΦΕΤ  πραγματοποίησαν πάνω από 300 συνεδριάσεις και  επέβαλαν σχεδόν 1.000.000€ πρόστιμα. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο.

2.Επενδύουμε στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας για τους αγρότες μας. Μεταρρυθμίζουμε το πλαίσιο λειτουργίας των ΤΟΕΒ για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Και υλοποιούμε ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα φραγμάτων νερού και δικτύων άρδευσης ύψους 1 δισ. €. Σήμερα, είχαμε τη χαρά να ανακοινώσουμε από τους Τοξότες ένα σημαντικό έργο που εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης για τη  μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς, ύψους 200 εκ. €. που θα συμβάλλει σημαντικά στην ορθολογικότερη χρήση των υδάτων και τη βελτίωση της ποιότητάς τους, ενισχύοντας την γεωργική ανάπτυξη της περιοχής.

3.Μετασχηματίζουμε ψηφιακά τον ελληνικό αγροτικό τομέα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας  εποχής, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης  έργα για την έξυπνη γεωργία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων.

4.Αναβαθμίζουμε την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Προχωράμε άμεσα στην ίδρυση (6) Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης,  που θα πάρουν την θέση των παλαιών ΕΠΑΣ, με αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών. Αυτό είναι το πρώτο βήμα μιας σειράς πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα εστιάζουμε και στη διεύρυνση των γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών μας σε θέματα σωστής διατροφής, παραγωγικής αλυσίδας και προστασίας του περιβάλλοντος.  

5.Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, τους συνεταιρισμούς και τα συλλογικά σχήματα, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την επένδυση στην καινοτομία, την καθετοποίηση, και τον δραστικό περιορισμό της μαύρης οικονομίας.

6.Επενδύουμε στην εξωστρέφεια για την αύξηση των εξαγωγών χτίζοντας μια δυναμική αγροτική εξωτερική πολιτική για τα ελληνικά προϊόντα και διαμορφώνοντας ένα ισχυρό εθνικό brand name  στις παγκόσμιες αγορές.

7.Θέτουμε ως βασική προτεραιότητα την ανάδειξη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως,  της μοναδικότητας και της διατροφικής υπεροχής των προϊόντων  μας. Καθιστούμε την «Ελληνική Διατροφή» ένα ξεχωριστό brand μοναδικής αξίας και παγκόσμιας προβολής. Υλοποιούμε ένα ευρύ και φιλόδοξο πρόγραμμα «ομπρέλα» για όλες τις δράσεις και πολιτικές μας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των προϊόντων μας, την ανάδειξη του διατροφικού μας πλούτου και τη σύνδεση της αγροδιατροφής με την υγεία, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τον τουρισμό.

Όπως είπε ο κ. Λιβανός «η  νέα ΚΑΠ σε συνδυασμό με τις τομές και τις μεταρρυθμίσεις  που υλοποιούμε στο ΥΠΑΑΤ οδηγούν σε μια νέα εποχή την ελληνική αγροδιατροφή. Αναζωογονούν και επανακαθορίζουν τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική οικονομία στην Ελλάδα. Η ΚΑΠ μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης με πόρους συνολικά 22 δις αποτελούν τα βασικά μας εργαλεία. Υπό αυτό το πρίσμα διαμορφώνουμε και υλοποιούμε μια συγκροτημένη και συνεκτική Εθνική Στρατηγική για τον αγροδιατροφικό τομέα».

Όπως επισήμανε μέσα από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, όραμά μας  είναι:
η αναβάθμιση της θέσης του Έλληνα αγρότη & η ταύτιση της πρωτογενούς παραγωγής με τη σύγχρονη ταυτότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας στον 21ο αιώνα,
η ανάδειξη της σχέσης των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής διατροφής με την υγεία, την ευζωία και την μακροζωία και
η σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση, την εμπορία, το Branding και τις εξαγωγές.

Εκτίμηση του ΥΠΑΑΤ είναι ότι η ανάπτυξη για την Ελλάδα θα έρθει από την περιφέρεια
Εκτίμηση του κ. Λιβανού είναι ότι  «η Εθνική Αγροτική Αναπτυξιακή Στρατηγική θα επηρεάσει στην πράξη την καθημερινότητα όλων μας. Τα οφέλη θα είναι σημαντικά για τους αγρότες και τους παραγωγούς, καθώς θα τους δοθεί η δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τις καλλιέργειές τους, να βελτιώσουν τα προϊόντα τους, να αυξήσουν την παραγωγή τους και το εισόδημά τους. Τα οφέλη θα είναι, όμως, σημαντικά και για τους καταναλωτές, καθώς θέτει τις βάσεις για πιο υγιεινά, πιο ποιοτικά  τρόφιμα και μείωση της σπατάλης τους. Και συνολικά για τον τόπο θα είναι μεγάλα τα οφέλη, καθώς η νέα  ΚΑΠ ενισχύει την ελληνική οικονομία, στηρίζει την περιφέρεια, φέρνει νέες δυνατότητες για δουλειά, αλλά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για προστασία του περιβάλλοντος, βιώσιμη ανάπτυξη και τελικά καλύτερη ποιότητα ζωής και υγεία για όλους». 
 

27/07/2021 09:42 πμ

Οι βασικές προτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2021-2027, παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό κ. Σπήλιο Λιβανό στον πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου.

Η κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων σταδιακά από το 2022 έως το 2026, καθώς και η ενίσχυση μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων μέσω αναδιανεμητικής ενίσχυσης από το 2023, με πόρους που προέρχονται από τον περιορισμό των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είναι στις βασικές προτάσεις του ΥπΑΑΤ.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, είναι σημαντικό το γεγονός ότι ενώ σε επίπεδο ΕΕ η νέα ΚΑΠ είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα καταφέραμε να λάβει πάλι σχεδόν το ίδιο ποσό ύψους 19,3 δισ. ευρώ.

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποσκοπεί στην ενίσχυση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα ο οποίος θα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Για την περίοδο 2021-27, η ΚΑΠ διαρθρώνεται γύρω από εννέα βασικούς στόχους και ένα οριζόντιο. Οι στόχοι αυτοί, οι οποίοι θα εστιάζουν σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδιώξεις, θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας οι χώρες της Ε.Ε. θα καταρτίσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ. Οι στόχοι αυτοί είναι:

 • Η εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους γεωργούς.
 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
 • Η εξισορρόπηση της ισχύος στην αλυσίδα τροφίμων.
 • Η δράση για την κλιματική αλλαγή.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας.
 • Η ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών.
 • Η τόνωση των αγροτικών περιοχών.
 • Η προστασία της υγείας και της ποιότητας των τροφίμων.
 • Ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα με την προώθηση και τη διάδοση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση υιοθέτησης τους.

Οι βασικότερες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αφορούν:

Πρώτον, καταργούνται οι ανισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων, με στρατηγικό σχεδιασμό, σταδιακά από το 2022 με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026.

Δεύτερον, ενισχύονται οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Από το 2023 εφαρμόζεται η αναδιανεμητική ενίσχυση, δηλαδή δίκαιη ενίσχυση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων με πόρους που προέρχονται από τον περιορισμό των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τρίτον, στηρίζονται στοχευμένα σημαντικοί τομείς παραγωγής που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας & βιωσιμότητας, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Από το 2023 προχωρά ο ανασχεδιασμός τους, με γνώμονα την ενίσχυση παραγωγικών κατευθύνσεων, όπως είναι η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.

Τέταρτον, ενσωματώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, σύμφωνα  με τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας  μέσω στοχευμένων δράσεων που θα αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων, στην προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου και στην εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας.

Πέμπτον, προωθείται η  ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσω της προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα.  Αυξάνεται στο στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, πάνω από 3%, το ποσοστό του προϋπολογισμού για τους νέους αγρότες.

Έκτον, στηρίζονται οι βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Έβδομον, ενδυναμώνεται η αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ενεργοποιείται το Πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων και δημιουργείται το ΑΚΙS (Agriculture Knowledge Innovation System), ένα σύγχρονο σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες των παραγωγών και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση – κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.

26/07/2021 10:23 πμ

Τροπολογία για τους δασικούς χάρτες πήγε στη βουλή ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και με αυτήν εισάγονται μεν κάποιες βελτιώσεις, που εξυπηρετούν αγρότες και κτηνοτρόφους, πλην όμως αυτές δεν αφορούν ολόκληρη τη χώρα.

Η τροπολογία προβλέπει καταρχήν την σύσταση τεσσάρων συμβουλίων ιδιοκτησίας σε Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Αιγαίο (Λέσβος, Σάμος, Χίος), αλλά και Κυκλάδες - Κύθηρα Αντικύθηρα και Μάνη με έδρα στον Πειραιά το τελευταίο.

Βασική, θετική πρόβλεψή της είναι σχολιάζει μιλώντας στον ΑγροΤύπο η τοπογράφος - μηχανικός από το Βόλο, κα Γραμματή Μπακλατσή, η δυνατότητα αναγνώρισης ιδιοκτησίας σε εκτάσεις, αγροτών και κτηνοτρόφων με τίτλους ιδιοτκησίας που έχουν συνταχθεί έως και την 1 Ιουλίου 2001, ακόμα κι αν έχουν μετεγγραφεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σύμφωνα με την κα Μπακλατσή, καθοριστικής σημασίας για το θέμα των δασικών, σημαντική προσπάθεια για την επίλυση του οποίου είχε καταβάλλει ο πρώην υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, είναι η απόφαση του ΣτΕ, που αναμένεται το επόμενο διάστημα. Το ΣτΕ, μας εξηγεί η ίδια, θα κρίνει κατά πόσο κάποιες ευνοϊκές διατάξεις για τους ιδιοκτήτες του νόμου Χατζηδάκη, είναι συνταγματικές.

Το ζήτημα των δασικών χαρτών απασχολεί εδώ και χρόνια εκατομμύρια ιδιοκτητών και χιλιάδες αγρότες, που κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους με το πρόσχημα ότι οι εκτάσεις τους είναι... δάσος.

Δείτε την τροπολογία πατώντας εδώ

23/07/2021 10:57 πμ

Καταργούνται οι ανισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων, με στρατηγικό σχεδιασμό, σταδιακά από το 2022 με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026. Αυτό δήλωσε ο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, μιλώντας στην Συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ, που έγινε στην Τρίπολη, παρουσία του Πρωθυπουργού.

«Βάζουμε επιτέλους τέλος στα ιστορικά δικαιώματα με αποφασιστικότητα, δικαιοσύνη και κοινωνική ευαισθησία, ώστε να μην αδικηθεί κανείς και να μην υπάρξουν αιφνιδιασμοί. Κάνουμε αυτό που κανείς στο παρελθόν δεν τόλμησε να κάνει. Προχωράμε σε αλλαγή στην καταβολή της βασικής ενίσχυσης, με την επιλογή μέσω της σύγκλισης στο 100% της μοναδιαίας τιμής δικαιώματος ανά αγρονομική Περιφέρεια», σημείωσε ο κ. Λιβανός

Επίσης ο κ. Λιβανός ανακοίνωσε μια σειρά στοχευμένων μεταρρυθμίσεων:

1.Καταργούνται αδικίες και διορθώνονται στρεβλώσεις που αφορούν σε κακοδιαχείριση επιδοτήσεων, ανισοκατανομή δικαιωμάτων, αυθαιρεσίες και ανομίες του παρελθόντος. Συνδέονται οι ενισχύσεις με την παραγωγή και την καινοτομία. 

2.Αναδιαρθρώνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία καταναλωτών και παραγωγών από νοθείες και παράνομες ελληνοποιήσεις, αλλά και την τιμωρία όσων παρανομούν. «Μαχαίρι στο κόκκαλο και για τα δύο. Πρόεδρε, βάζουμε τέρμα στην ανομία. Βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα υπέρ των παραγωγών μας», επισήμανε ο κ. Λιβανός.

3.Ξεκινά η υλοποίηση ενός τεράστιου προγράμματος επενδύσεων στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα φραγμάτων νερού και δικτύων άρδευσης ύψους 1 δισ. €. «Επενδύουμε στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας για τους αγρότες μας», είπε ο κ. Λιβανός. Και πρόσθεσε ότι προχωρά η μεταρρύθμιση στο πλαίσιο λειτουργίας των ΤΟΕΒ για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

4.Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού αγροτικού τομέα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα για την έξυπνη γεωργία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων.

5.Ενισχύονται η επιχειρηματικότητα, οι συνεταιρισμοί και τα  συλλογικά σχήματα με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την επένδυση στην καινοτομία, την καθετοποίηση, και συνάμα τον δραστικό περιορισμό της μαύρης οικονομίας.

6.Το ΥΠΑΑΤ επενδύει στην εξωστρέφεια για την αύξηση των εξαγωγών χτίζοντας μια δυναμική αγροτική εξωτερική πολιτική για τα ελληνικά προϊόντα και διαμορφώνοντας ένα ισχυρό εθνικό brand name για τις παγκόσμιες αγορές.
 

22/07/2021 03:49 μμ

Οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο Συμβούλιο, που έγινε στις 19 Ιουλίου 2021, εξέφρασαν την υποστήριξή τους τόσο στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής όσο και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που αφορούν το εν λόγω σχέδιο.

Πολλές αντιπροσωπίες έλαβαν τον λόγο για να τονίσουν ορισμένες πτυχές του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αυξηθεί η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα μέσω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και της ενθάρρυνσης δημόσιων οργανισμών, όπως τα σχολεία, να προμηθεύονται βιολογικά τρόφιμα για τα κυλικεία τους. Ορισμένα κράτη μέλη τόνισαν επίσης τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης των κρατών μελών και την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι διαφορές αυτές.

Σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τον στόχο «για βιολογική καλλιέργεια τουλάχιστον του 25 % της γεωργικής γης της ΕΕ και για σημαντική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας έως το 2030». Για να επιτύχει τον παραπάνω στόχο και να βοηθήσει τον τομέα της βιολογικής παραγωγής να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή στην ΕΕ.

Διαβάστε το σχέδιο της δράσης της Επιτροπής για τα βιολογικά (εδώ

Διαβάστε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το σχέδιο δράσης της βιολογικής γεωργίας (εδώ)

Ο Υπουργός Γεωργίας, Δασών και Επισιτισμού της Σλοβενίας, Jože Podgoršek, παρουσίασε τις προτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας. Στις προτεραιότητές της συγκαταλέγονται η δασική στρατηγική της ΕΕ, η βιώσιμη γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη (ψηφιοποίηση, δημογραφικές προκλήσεις και ο ρόλος των γυναικών), η βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η βιοποικιλότητα και η επισήμανση των τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων μελιού). Η Προεδρία θα επιδιώξει επίσης να ολοκληρώσει βασικούς εν εξελίξει νομοθετικούς φακέλους, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας και της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.

Θέματα γεωργίας που συνδέονται με το εμπόριο
Η Επιτροπή ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με θέματα γεωργίας που συνδέονται με το εμπόριο, μεταξύ άλλων για τις επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και του Brexit, τις πρόσφατες εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία, τη Χιλή και τη Νέα Ζηλανδία. Συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ σχετικά με τη γεωργία, ενόψει της επικείμενης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ. Ορισμένες αντιπροσωπίες έλαβαν τον λόγο για να συζητήσουν θέματα όπως την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τρίτες χώρες τηρούν τα ίδια πρότυπα με τα προϊόντα της ΕΕ όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων και τα περιβαλλοντικά μέτρα, τη σημασία να ενισχυθεί η διαφάνεια στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και την ανάγκη να δώσει η ΕΕ παγκοσμίως το παράδειγμα, όσον αφορά μια γεωργία που είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμη.

Άλλα θέματα
Οι υπουργοί συζήτησαν την απάντηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Τέλος στα κλουβιά». Στόχος της εκστρατείας, η οποία έλαβε 1,4 εκατομμύρια υπογραφές από όλη την ΕΕ, είναι να απαγορευθεί η εκτροφή ζώων αγροκτήματος, όπως όρνιθες, κουνέλια, χήνες, πάπιες, θηλυκοί χοίροι και μόσχοι, σε κλουβιά. Ενώ πολλές αντιπροσωπίες έλαβαν τον λόγο για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία, επισήμαναν επίσης ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους γεωργούς, τόσο όσον αφορά το κόστος της μετάβασης όσο και την απώλεια της ανταγωνιστικότητας έναντι τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, κάλεσαν την Επιτροπή, αφενός, να διενεργήσει πλήρη εκτίμηση του αντικτύπου της πρωτοβουλίας και, αφετέρου, να παράσχει χρηματοδότηση στους γεωργούς που σταδιακά απομακρύνονται από τα συστήματα κλωβών. Τέλος, επισήμαναν την ανάγκη εφαρμογής των ίδιων προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων στα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν από ορισμένες αντιπροσωπίες για θέματα σχετικά με τις ακραίες καιρικές συνθήκες και άλλα θέματα που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή γεωργία. Σε αυτά συγκαταλέγονται οι επιπτώσεις του ισχυρού παγετού στα ελαιόδεντρα στην Ελλάδα, η πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Κύπρο, οι επιπτώσεις των πρόσφατων πλημμυρών σε πολλά κράτη μέλη, η υψηλή τιμή των ζωοτροφών και οι συνέπειες αυτού για τον κτηνοτροφικό κλάδο, η σημασία των επενδύσεων στη μελισσοκομία και η πρόσφατη εμφάνιση αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε οικόσιτους χοίρους στη Γερμανία.

Οι αντιπροσωπίες συμμετείχαν επίσης σε γεύμα μέσω βιντεοδιάσκεψης με τον Tom Vilsack, Υπουργό Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται η δράση για το κλίμα, τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων και η επικείμενη σύνοδος κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα τροφίμων στη Νέα Υόρκη.

19/07/2021 01:06 μμ

Περιοδεία στο νομό Μεσσηνίας πραγματοποιεί από το πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Ιουλίου 2021, παραγωγικές μονάδες του πρωτογενούς τομέα στο δήμο Τριφυλίας, επιθεώρησε τα έργα στο λιμάνι του Μαράθου και στη συνέχεια βρέθηκε τον ιστορικό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Χριστιανούπολη, μία από τις μεγαλύτερες βυζαντινές εκκλησίες της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτέλεσαν οι εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιώνα στους Γαργαλιάνους (όπως πρώτος έγραψε ο ΑγροΤύπος από την προηγούμενη εβδομάδα), η νέα κτιριακή δομή του οποίου βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης.

«Πρώτη φορά εν ενεργεία Πρωθυπουργός στους Γαργαλιάνους», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, κ. Νικος Αθανασόπουλος, καλωσορίζοντας τον πρωθυπουργό.

Ο Συνεταιρισμός εξάγει, μεταξύ άλλων, τυποποιημένο ελαιόλαδο σε Αυστρία και Γερμανία. Βασικά θέματα συζήτησης ήταν οι δυνατότητες που προσφέρει στη Μεσσηνία, η υψηλή ποιότητα του ελαιολάδου που παράγει, η διαχείριση του νερού καθώς και η μείωση της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αθανασόπουλος, μιλώντας στον ΑγροΤύπο, ιδιαίτερο βάρος στην συζήτηση έδωσε ο πρωθυπουργός στα επενδυτικά του Συνεταιρισμού. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό σε ανακοινώσεις για τη νέα ΚΑΠ, θα προχωρήσει ο πρωθυπουργός από την Τρίπολη, ακολούθως.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι από την πρώτη στιγμή είχαμε μία πολιτική, η οποία στηρίζεται πρώτον στην ανάγκη να πετύχουμε περισσότερη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών. Γιατί; Γιατί χρειαζόμαστε μέγεθος, οικονομίες κλίμακος για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε μεγαλύτερους «παίκτες» από το εξωτερικό. Δεύτερον, αδιαπραγμάτευτη έμφαση στην ποιότητα. Έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε καλύτερες τιμές δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί ποτέ παράγοντας το φθηνότερο προϊόν, αλλά θα είμαστε ανταγωνιστικοί παράγοντας το καλύτερο προϊόν. Τρίτη προτεραιότητα αυτό το οποίο είπες: η καθετοποιημένη διαχείριση από το δέντρο μέχρι τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά με τρόπο ο οποίος θα είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

«Αυτή είναι μία αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και της νέας ΚΑΠ. Αντιλαμβανόμαστε πια ότι αυτός είναι ένας δρόμος χωρίς καμία επιστροφή. Και, βέβαια, η δυνατότητα να μπορέσουμε να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής, να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτήν τη μοναδικής ομορφιάς περιοχή αλλά και την όλη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου επισκέψιμη. ‘Οπως καλή ώρα το κάνουμε με τα οινοποιεία μας, αύριο θα το κάνουμε και με το λάδι έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε και υπηρεσίες στον πρωτογενή μας τομέα που θα στηρίζονται και θα πρέπει να στηρίζονται -γιατί όχι αποκλειστικά- σε παραγωγή του πρωτογενούς τομέα έτσι ώστε όταν οι επισκέπτες μας γυρίσουν στις χώρες τους να αναζητούν τα προϊόντα μας και όταν δεν θα βρίσκονται στην Ελλάδα. Και, βέβαια, νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε να στηρίξουμε τα συνεργατικά σχήματα και η επίσκεψή μου εδώ ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα έχει, να είναι το δικό σας παράδειγμα έτσι ένα μοντέλο και για άλλες περιοχές. Και πρέπει να πω ότι και στο δικό μου τον τόπο, στην Κρήτη, που κι αυτή έχει πολύ πλούσιο δυναμικό ως προς την παραγωγή λαδιού, χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος και μεγαλύτερη έμφαση, βέβαια, στην τυποποίηση, στο marketing, στο branding. Μια προσπάθεια η οποία νομίζω ότι γίνεται πιο εύκολη όσο βελτιώνεται και η διεθνής εικόνα της χώρας τόσο θα βελτιώνεται και η εικόνα των προϊόντων μας. Για τα διαδικαστικά ζητήματα ήμουν ενήμερος, η κατεύθυνση την οποία έχω δώσει στον Υπουργό και στη διαχειριστική είναι στα πλαίσια των κανόνων -οι οποίοι δεν αλλάζουν- , να έχουμε νομίζω τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για να μπορέσουμε να μην έχουμε γραφειοκρατικές καθυστερήσεις».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, συζήτησε με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Νίκο Αθανασόπουλο και τα μέλη του για την πορεία των έργων και τον σχεδιασμό για τη λειτουργία του.

Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης φιλέτου σαρδέλας και γαύρου με εξαγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη και ενημερώθηκε για την παραγωγική διαδικασία και ακολούθως επιθεώρησε τα έργα ανάπτυξης του αλιευτικού καταφυγίου στο λιμάνι του Μαράθου, ενώ συνομίλησε με την ομάδα μηχανικών και εργαζομένων για την πρόοδο των εργασιών. Πρόκειται για έργο 5.5 εκατ. ευρώ (μέσω ΕΣΠΑ) για την ανακατασκευή του λιμανιού και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με ταχείες διαδικασίες του χρόνου την άνοιξη ενώ η αποκατάστασή του θα συμβάλλει και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Στα θερμοκήπια Μιχαλακόπουλου, ο επόμενος σταθμός

Επόμενος σταθμός ήταν τα θερμοκήπια που βρίσκονται στο Λαγκούβαρδο Φιλιατρών, όπου, όπως και στους Γαργαλιάνους, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για πολλά θέματα με τους αγρότες της περιοχής, να ακούσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να τους ενημερώσει για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν οι ιδιοκτήτες του θερμοκηπίου που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.

Με αφορμή συνομιλία που είχε με την κόρη ενός εκ των ιδιοκτητών, η οποία σπουδάζει γεωπόνος, ο πρωθυπουργός διηγήθηκε μια ιστορία με τον πατέρα του και τον Ελευθέριο Βενιζέλο. «Όταν ο πατέρας μου ήταν 16 χρονών ρώτησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο τί έπρεπε να σπουδάσει. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος του είπε χωρίς να το σκεφτεί: γεωπόνος. Θεωρούσε απαραίτητο να υπάρχει η σωστή τεχνογνωσία για να μπορέσει να υποστηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Ακολούθησε άλλη διαδρομή βέβαια στη συνέχεια…».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τον πρωτογενή τομέα ως βασικό πυλώνα της εθνικής ανάπτυξης και διαπραγματεύεται αποτελεσματικά για τα συμφέροντά των αγροτών. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση εξασφάλισε για τη χώρα πόρους 19,4 δισ. ευρώ μέσω της νέας ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027, ίδιους πόρους με την τρέχουσα περίοδο 2014-2020, παρότι συνολικά σε επίπεδο ΕΕ μειώθηκαν κατά 10%.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν στο πρώτο σκέλος της περιοδείας του στη Μεσσηνία, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, Γιάννης Οικονόμου, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αρμόδια για την Αλιευτική Πολιτική, Φωτεινή Αραμπατζή, ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, οι βουλευτές της ΝΔ, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Μίλτος Χρυσομάλλης, Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας και ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Στάθης Αναστασόπουλος και ο διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος.

16/07/2021 12:46 μμ

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου επισκέπτεται την ερχόμενη Δευτέρα 19 Ιουλίου ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, το πρωί της πιο πάνω ημέρας, ο πρωθυπουργός -συνοδευόμενος από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό και Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη-, θα επισκεφθεί περιοχές στη δυτική Μεσσηνία, ενώ το μεσημέρι θα βρίσκεται στην Τρίπολη όπου στην έδρα της Περιφέρειας θα έχει συναντήσεις και συνεργασίες με τον περιφερειάρχη και άλλα στελέχη της και θα μιλήσει στη συνέχεια στους δημοσιογράφους.

Ο πρωθυπουργός, ακολούθως, θα μιλήσει στις 6 το απόγευμα, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες από την Μεσσηνία, δεν αποκλείεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πραγματοποιήσει επίσκεψη και σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της περιοχής και πιθανότατα τον ΑΣ Ελαιώνας, όπου και θα μιλήσει για το τυποποιημένο ελαιόλαδο.

16/07/2021 10:20 πμ

Στο συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που θα γίνει στις 19 Ιουλίου 2021, θα αποφασιστεί το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή.

Με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» που παρουσιάστηκε το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως στόχο τη χρήση τουλάχιστον του 25% της γεωργικής γης της ΕΕ για βιολογικές καλλιέργειες έως το 2030. Το σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή αποσκοπεί στην πραγμάτωση του στόχου αυτού.

Στη συνέχεια η σλοβενική αντιπροσωπία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών για τη θητεία της Προεδρίας της, η οποία άρχισε την 1η Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Επίσης η Επιτροπή θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Τέλος στα κλουβιά» (End the Cage Age) στην κτηνοτροφία.

Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου η αυστριακή αντιπροσωπία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των ζώων στον τομέα της εκτροφής γαλοπούλας, σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή (εδώ)

Διαβάστε για τους Άξονες Δράσεις (εδώ)

15/07/2021 10:29 πμ

Παραμένει το πρόβλημα με τις αδειοδοτήσεις των σταβλικών εγκαταστάσεων παρά την σχετική νομοθεσία. Κάποιοι στην χώρα μας φαίνεται θέλουν οι κτηνοτρόφοι να λειτουργούν σε καθεστώς «παρανομίας».

Οι νόμοι 4056/2012 και 4711/2020 δεν βοήθησαν τελικά όσο αναμένονταν τις ανάγκες της ελληνικής κτηνοτροφίας, καθώς και την ανάγκη υποστήριξης της κτηνοτροφικής επιχειρηματικότητας. Τώρα ο υπουργός κ. Λιβανός υπόσχεται ότι θα βγάλει σε δημόσια διαβούλευση νέα νομοθετική ρύθμιση για να λύσει το πρόβλημα της αδειοδότησης.

Οι κτηνοτρόφοι σε δηλώσεις τους στον ΑγροΤύπο ρωτάνε το ΥπΑΑΤ αν με τη νέα νομοθετική ρύθμιση θα μειωθεί η γραφειοκρατία, αν η έκδοση της άδειας θα γίνεται συντομότερα και αν θα μπορούν να γίνονται επενδύσεις - κυρίως στους στάβλους που χαρακτηρίζονται σαν πρόχειρα καταλύματα - για τον εκσυγχρονισμό τους. 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Τάκης Πεβερέτος, δήλωσε στον ΑγροΤύπο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ σήμερα το 80 - 85% των στάβλων δεν έχει άδεια. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί ο κτηνοτρόφος που δεν έχει άδεια δεν μπορεί να ενταχθεί σε επενδυτικά προγράμματα (Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση, Leader κ.α.).

Εμείς σαν ΣΕΚ συμμετείχαμε στην Επιτροπή για το νέο σχέδιο νόμου που αφορά την αδειοδότηση των στάβλων. Αναμένεται να βελτιώσει το νόμο Βορίδη (4711/2020). Στη νέα νομοθετική ρύθμιση παραμένουν οι τρεις κατηγορίες στάβλων (βαριά κατασκευή, ελαφρά κατασκευή και πρόχειρα καταλύματα). Καταφέραμε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις στο αρχικό κείμενο που μας παρουσίασε η ηγεσία του ΥπΑΑΤ.

Μια από αυτές είναι ότι δεν θα ζητούν για πρόχειρα καταλύματα αρχιτεκτονική μελέτη. Επίσης με τη νέα νομοθεσία θα μπορούν οι κτηνοτρόφοι να βάζουν αλμεκτήρια (μέχρι σήμερα απαγορευόταν σε πρόχειρα καταλύματα). Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να μπορούν να τοποθετούν μικρά φωτοβολταϊκά για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Όμως χρειάζονται και επενδύσεις στον κλάδο άρα και επενδυτικά εργαλεία. Στη νέα ΚΑΠ ζητάμε από το ΥπΑΑΤ να ενταχθούν στο νέο ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) τα Μικρά Σχέδια Βελτίωσης, προϋπολογισμού μέχρι 70.000 ευρώ, με στόχο την μεταποίηση και τον εκσυγχρονισμό των σταβλικών εγκαταστάσεων».  

Από την πλευρά της η κτηνοτρόφος και γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής, Μάγδα Κοντογιάννη, αναφέρει ότι «για το χρονικό διάστημα 2012-2021 για τις 125.000 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκδόθηκαν σε όλη την Ελλάδα μόλις 15.136 άδειες στάβλων. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και στην Αττική, όπου για το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν χορηγηθεί μόλις 376 άδειες. Όσοι δεν έχουν άδεια δεν μπορούν να ενταχθούν στα Σχέδια Βελτίωσης, δεν μπορούν να έχουν ρεύμα, δεν μπορούν να καθετοποιήσουν την παραγωγή τους με οικοτεχνία, ενώ υπόκεινται σε εκβιασμούς για τα ζωικά προϊόντα διότι βρίσκονται στα όρια της νομιμότητας». 

14/07/2021 10:10 πμ

Οι υπουργοί Λιβανός και Στύλιος αρνούνται να κατανοήσουν το πρόβλημα, λέει σε ανακοίνωσή του ο Βασίλης Κεγκέρογλου του ΚΙΝΑΛ.

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του Γραμματέα της Κ.Ο Κίνημα Αλλαγής και Βουλευτή Ηρακλείου,κ. Βασίλη Κεγκέρογλου προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (αρμόδιο για το κτηματολόγιο) και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδιο για την νομοθεσία των κληροτεμαχίων), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τα κληροτεμάχια που δεν αναγνωρίζει το κτηματολόγιο, εφόσον έχει προηγηθεί κατάτμηση  και αφορά σε χιλιάδες ιδιοκτήτες.

Ο κ. Κεγκέρογλου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, κατά την ανάπτυξη της ερώτησής του, επεσήμανε τόσο στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι από την προανάρτηση του Κτηματολογίου δεν αναγνωρίζονται οι δηλώσεις ιδιοκτητών που έχουν τμήματα κληροτεμάχιων που προέρχονται από κατάτμηση, λόγω της απαγόρευσης που υπήρχε έως το 2012.

Ο βουλευτής επεσήμανε ότι μεγάλο ποσοστό εκτάσεων που ανήκουν σε Μικρασιάτες και σύμφωνα με μακρά και ομοιόμορφη πρακτική πολλά κληροτεμάχια έχουν μεταβιβαστεί από τους αρχικούς δικαιούχους με άτυπη γονική παροχή, είτε μετά από κατάτμηση αλλά ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις με συμβολαιογραφικές πράξεις για μεταβιβάσεις ακινήτων μετά από κατάτμηση αλλά δεν αναγνωρίζονται οι δηλώσεις των ιδιοκτητών τους. Η διαδικασία που προβλέπεται με το άρθρο 39 του ν.4673/20 είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα για τους ιδιοκτήτες αλλά και το δημόσιο και μάλιστα το κόστος της διαδικασίας στις περισσότερες περιπτώσεις (πλην των αστικοποιημένων ακινήτων) είναι μεγαλύτερο από την αξία του ακινήτου.

Στην συνέχεια, ο βουλευτής ζήτησε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες από την Κυβέρνηση, αναφέροντας ως παράδειγμα την λύση που δόθηκε στις εκτάσεις που απαλλοτριώνονται στο αεροδρόμιο Καστελίου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4711/20 αναγνωρίστηκαν τμήματα των κληροτεμαχίων προκειμένου να απαλλοτριωθούν με αναδρομική αναγνώριση του δικαιώματος κατάτμησης από το 1968!

Ο κ. Κεγκέρογλου ζήτησε να αναγνωριστεί η de facto κατάτμηση που έχει γίνει πριν το 2012 και τα ακίνητα έχουν δηλωθεί στο E9, με την αναδρομική ισχύ του άρθρου 37 του 4061/12, από την 1/1/2000 ώστε να μπορούν τα τμήματα κληροτεμαχίων να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με οικόπεδα και αγροτεμάχια που δεν προέρχονται από κλήρο.

Η δικαιολογητική βάση της ρύθμισης περί απαγόρευσης κατάτμησης των κληροτεμαχίων δεν εξυπηρετεί πλέον κάποια κοινωνική σκοπιμότητα και οι λόγοι ύπαρξης της έχουν εκλείψει και αντίθετα μάλιστα κατηγοριοποιεί την ιδιοκτησία, γεννά αντιδικίες και επιβαρύνει τα δικαστήρια με περίπλοκη δικαστηριακή ύλη αλλά και τους πολίτες με έξοδα κατά την διάρκεια κτηματογράφησης.

Οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν αρνητικοί σε κάθε ρύθμιση και μάλιστα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι, κατά την πρόσφατη περιοδεία του στη Κρήτη, δεν του ετέθη το συγκεκριμένο ζήτημα από κανένα ενώ είναι γνωστό ότι οι Δήμοι, ΠΕΔ και Περιφέρεια έχουν αναδείξει το πρόβλημα. Ο βουλευτής δήλωσε ότι θα απευθυνθεί στον πρωθυπουργό και θα επιμείνει μέχρι να δοθεί λύση.

Αναλυτικά η συζήτηση από τα επίσημα πρακτικά της βουλής έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουμε με την πέμπτη με αριθμό 921/5-7-2021 επίκαιρη ερώτηση του δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Λύση για αναγνώριση κληροτεμαχίων από το Κτηματολόγιο».

Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θα πούμε το θέμα λίγο από την αρχή. Νομίζω όμως ότι το έχετε κατανοήσει από την προηγούμενη συζήτηση.

Τούτη την ώρα δεν μας ενδιαφέρει το μεροκάματο του δικηγόρου, που μπορεί να ενδιαφέρει άλλους και θα σας πω ειλικρινά ότι με όσους δικηγόρους μίλησα στο Ηράκλειο μας είπαν «το νιώθουμε ότι είναι άδικο αυτό και δεν μπορεί να αξιοποιείται ο ν. 4673 με την επικύρωση της ανώμαλης δικαιοπραξίας». Έχουν απαξιωθεί τα ακίνητα αυτά, δεν είναι αστικά ακίνητα και το κόστος της διαδικασίας που προβλέπει η ρύθμιση του 2020 είναι πολύ μεγαλύτερο από την αξία τους. Οι ίδιοι δεν νιώθουν όμορφα και έτσι τους λένε «περιμένετε μήπως δοθεί η λύση με πολιτική βούληση».

Κάνει λάθος ο κ. Λιβανός γιατί δεν έχει εντρυφήσει στο πρόβλημα. Εγώ τον καταλαβαίνω από τον τρόπο που μίλησε. Δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Ήρθε με μια εισήγηση η οποία είναι από τη νομική του σύμβουλο ή από οποιονδήποτε άλλο -δεν υπεισέρχομαι σε αυτά- αλλά δεν έχει επεξεργαστεί πολιτικά το πρόβλημα. Δεν του το έθεσαν -και κακώς δεν το έθεσαν, αφού επισκέφτηκε την Κρήτη, δεν ξέρω αν πήγε στο Ηράκλειο και στους τέσσερις δήμους- και έτσι έχει αυτήν την άποψη. Όμως πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει και νομίζω ότι το Υπουργείο το δικό σας που αντιμετωπίζει το πρόβλημα πρέπει να το ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι στην ίδια μοίρα τα αγροτεμάχια που δεν είναι κληροτεμάχια με τα κληροτεμάχια. Γιατί το λέω αυτό; Διότι ο λόγος για τον οποίο υπήρξε η προστασία των κληροτεμαχίων με την απαγόρευση κατάτμησης έχει πλέον εκπνεύσει προ πολλού. Για την προστασία των ανθρώπων ήταν τότε. Έχει τελειώσει αυτό. Στην πράξη ο γονιός έχει μοιράσει στα παιδιά του, άρα το έχει τεμαχίσει. Υπήρχε απαγόρευση τεμαχισμού, έγινε άτυπη μεταβίβαση και για να δεχτεί το Κτηματολόγιο αυτήν την άτυπη μεταβίβαση του κατατμημένου τμήματος χρειάζεται να αναγνωρίζεται η κατάτμηση. Έχει πεθάνει ο αρχικός. Πώς να το κάνουμε! Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1920 ή του 1924 και σε όποιες περιόδους πήραν περιουσίες στο πλαίσιο είτε των ανταλλαξίμων είτε της διανομής για αγροτική αποκατάσταση έχουν πεθάνει οι άνθρωποι. Άρα τι μας λέτε σήμερα;

Να κάνουμε πράξεις με ανθρώπους που έχουν πεθάνει. Δεν γίνεται.

Χρειάζεται, λοιπόν, να δοθεί με πολιτική βούληση μία νομοθετική λύση. Και αυτή κατά την άποψή μου, απ’ όσο έχω κουβεντιάσει με όλους, είναι να έρθουν σε ίση μοίρα με τα απλά αγροτεμάχια και επομένως η κατάτμηση να αναγνωρίζεται αναδρομικά από το 2000, ούτως ώστε να έχουμε τα είκοσι χρόνια που μπορεί να αξιοποιήσει ο καθένας που έχει στη διάθεσή του είκοσι χρόνια και πλέον ένα κατατμημένο αγροτεμάχιο. Αυτή είναι η λύση. Εάν υπάρχει άλλη να μας την πείτε. Μη λύση, όμως, δεν δεχόμαστε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Κεγκέρογλου, έχουμε ξανασυζητήσει το συγκεκριμένο θέμα της ερώτησής σας. Γνωρίζω τη διάστασή του, τη γνωρίζετε και εσείς. Έχουμε ασχοληθεί, έχουμε συνεργαστεί και έχουμε μιλήσει και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που προσπαθεί και θέλει να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.

Λέτε στην ερώτησή σας -και ήταν και το κλείσιμο της τοποθέτησής σας πιο πριν- να έχουμε αναδρομική εφαρμογή στην ισχύ του νόμου, να ισχύει δηλαδή ο νόμος και πριν από το 2012, από το 2000 μέχρι το 2012. Εσείς καταλαβαίνετε πολύ καλά και όλοι οι νομικοί αντιλαμβάνονται τι σημαίνει μια αναδρομική εφαρμογή του νόμου. Σημαίνει το εξής: Μεταβιβάσεις, πράξεις, αγοραπωλησίες οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί σε αυτό το διάστημα θα τους εντάξουμε σε έναν νόμο όπου δεν γνωρίζουμε ποιους τρίτους αφορούν και σε ποιους τρίτους θα έχουν συνέπειες.

Με απλά λόγια, λέω το εξής παράδειγμα, όπως πολύ καλά το είπατε και εσείς. Έχουμε ένα κληροτεμάχιο, το οποίο κληροτεμάχιο δόθηκε κληρονομιά στα παιδιά. Ένα από αυτά τα παιδιά αυτό το κληροτεμάχιο το έβαλε υποθήκη, το έκανε μεταβίβαση σε κάποιον άλλον, το μεταπώλησε, δημιουργήθηκε μια δουλεία. Αυτές τις πράξεις κατά τρίτων δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με αναδρομική εφαρμογή του νόμου πριν το 2012. Εκεί είναι το πρόβλημα και γι’ αυτό σας είπε πολύ ορθά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι είναι νομικό θέμα, δεν είναι ζήτημα ούτε πολιτικό ούτε βούλησης.

Η βούληση της Κυβέρνησης -την εξέφρασε ο Υπουργός πιο πριν, τη λέω ξανά και εγώ και σας τη θυμίζω- είναι να βρούμε τρόπους και λύσεις με τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα συνολικά για όσους αφορούν τα κληροτεμάχια, είτε είναι πρόσφυγες, είτε δεν είναι πρόσφυγες, είτε είναι απλοί καλλιεργητές, είτε είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες, σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Το νομικό πρόβλημα όμως το αντιλαμβάνεστε και εσείς, διότι μπορεί να έχει γίνει μια κατάσχεση. Εάν εμείς το αναγνωρίσουμε αυτό, η κατάσχεση φεύγει, δημιουργούμε το πρόβλημα σε κάποιον άλλον. Ή μπορεί να έχει γίνει μια αγοραπωλησία ή να έχουν δοθεί δικαιώματα που να έχουν προκύψει. Αυτό δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.

Πείτε μας και τη δικιά σας πρόταση και τη δικιά σας λύση, αλλά να είναι μία λύση η οποία να μην είναι λύση μια και έξω, έτσι, χωρίς να τηρούμε την ισονομία και το Σύνταγμα, προσπαθώντας να λύσουμε το πρόβλημα για μια ομάδα πολιτών.

Ευχαριστώ. Θα επανέλθω και στη δευτερολογία μου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Γίνεται κατανοητό ότι δεν έχετε κατανοήσει το πρόβλημα. Εγώ θα δείξω κατανόηση και θα σας το εξηγήσω για άλλη μια φορά και σε εσάς και στους νομικούς που ασχολούνται και να ρωτήσουν τους συναδέλφους τους νομικούς στο Ηράκλειο για να καταλάβουν το πρόβλημα. 
Κατ’ αρχήν τίποτα από αυτά που είπατε δεν ισχύει για αυτά τα αγροτεμάχια διότι καμία τράπεζα δεν βάζει ένα no name ακίνητο σε εγγύηση. Το καταλάβατε; Αυτά είναι no name. Αν γνωρίζετε το καθεστώς της κρητικής πολιτείας  με την άτυπη μεταβίβαση, την άτυπη γονική παροχή, θα κατανοούσατε ότι αυτά κατατμήστηκαν, δόθηκαν στους κληρονόμους με άτυπη διανομή. Μόνο στο Ε9 υπάρχουν. Στα κτηματολόγια, στις κτηματικές υπηρεσίες που ήταν τα προσφυγικά, τα ανταλλάξιμα και όλα τα άλλα είναι ως ενιαία αγροτεμάχια.

Ο προκάτοχος λοιπόν του κ. Λιβανού, ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και νομικός, έκανε την εξής ρύθμιση: Για τα κληροτεμάχια που απαλλοτριώνονται στο Αεροδρόμιο και προκειμένου να πληρωθούν οι πραγματικοί τους δικαιούχοι, κληρονόμοι και ιδιοκτήτες, για αυτά ισχύει, λέει, αναδρομικά η κατάργηση του άρθρου 1 του 431 από την έναρξη ισχύος του. Δεν το κατάργησε από το 2000, από το ‘68 ολότελα. Ο Μάκης Βορίδης δεν ξέρει καλά νομικά; Αυτό σας λέμε, ότι για τις ανάγκες του κτηματολογίου και μόνο, προκειμένου να τα αναγνωρίσει, να μην τα θεωρεί «κόκκινα» και να τα απορρίπτει, να λαμβάνει υπόψη του τα στοιχεία με τα επιμέρους αγροτεμάχια που συγκροτούν το συνολικό κληροτεμάχιο, αυτό που πήρε ο αρχικός Μικρασιάτης πρόσφυγας, που ήταν 20 στρέμματα, ενώ τώρα έρχονται τα δύο παιδιά του ή τα δύο εγγόνια του και δηλώνουν 10 και 10 και δεν το αναγνωρίζει. Πόσο πιο λιανά να το κάνω, ότι χρειάζεται μία ρύθμιση ειδικά για το κτηματολόγιο που να έχει αναδρομική ισχύ η δυνατότητα κατάτμησης, όπως έχει γίνει ατύπως και φαίνεται στο Ε9;

Το ακίνητο δεν φεύγει. Αν είναι στην τράπεζα, παραμένει στην τράπεζα ενέχυρο. Αν είναι προσημειωμένο, παραμένει προσημειωμένο. Δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο, γιατί τα περισσότερα δεν έχουν συμβόλαια πριν το ’12 διότι δεν επιτρεπόταν να γίνει συμβόλαιο με κατάτμηση. Καταλάβατε; Άρα, αφού δεν επιτρεπόταν να γίνει κατάτμηση, δεν έχουν μπει και υποθήκη.

Δείτε το θέμα ξανά, πάρτε τη ρύθμιση του ν.4711/2020, είναι το άρθρο 19 και αλλάζουμε τη φράση «ειδικά για τις ανάγκες του Κτηματολογίου υπάρχει αυτή η αναδρομική ισχύς» κι έχετε λύσει το πρόβλημα. Έχασαν την προθεσμία προανάρτησης οι άνθρωποι, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να τα δηλώσουν. Διότι η διαδικασία της επικύρωσης της ανώμαλης δικαιοπραξίας είναι πολύ κοστοβόρα και κανείς για ένα ακίνητο που κάνει 1.000 ευρώ δεν πάει να δώσει 1.500 ευρώ.
Πρέπει να το καταλάβετε; Τι θέλετε να κάνω; Να αυτοπυρποληθώ για να καταλάβετε ότι υπάρχει πρόβλημα; Δεν γίνεται.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε, αναφερθήκατε σε δια λόγου μεταβίβαση, σε άτυπη μεταβίβαση που είναι αυτό, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι, που γίνεται στα κληροτεμάχια σε όλη τη χώρα, ότι έγινε η μοιρασιά και είπε «αυτό είναι δικό σου» δια λόγου.
Επίσης, σας αναφέρω το εξής, που θέλει προσοχή γιατί αφορά ιδιοκτησία και αφορά αγροτική ιδιοκτησία που ξέρω και εγώ τη δική μου ευαισθησία και ξέρω και τη δική σας ευαισθησία για τον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Γνωρίζετε λοιπόν ότι η αγροτική ιδιοκτησία μπορεί να έχει δοθεί με επινοικίαση, με εκμετάλλευση, μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα που κάποιος πληρώνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν αναγνωρίσουμε αυτό που λέτε εσείς στον παππού, τον πρόγονο ο όποιος έχει χαθεί…

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το αναγνωρίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Το αναγνωρίζει. Ο τρίτος όμως, που υπάρχει μία υποχρέωση ή μια δουλεία, δεν θα έχει από ποιον να λάβει πίσω την υποχρέωσή του. Σας λέμε λοιπόν ένα νομικό θέμα που υπάρχει, στο οποίο δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση, επειδή θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα σε τρίτους. Αυτό πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε και εσείς. Δεν θέλουμε να μεταφέρουμε το πρόβλημα σε κάποιον άλλο. 
Να ξεκαθαρίσω επίσης κάτι άλλο. Η διαδικασία της προανάρτησης που την αναφέρατε πολλές φορές είναι μία διαδικασία άτυπη, δεν είναι θεσμοθετημένη στο νόμο, που οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν ακόμα και τώρα τις ιδιοκτησίες τους, εάν δεν τις έχουν δηλώσει.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι θέμα αναγνώρισης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Μισό λεπτό, γιατί την επικαλεστήκατε την προανάρτηση, να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο.
Αν έχουν κάνει ήδη εγγραφή των δικαιωμάτων τους στην κτηματογράφηση, στον ανάδοχο που κάνει την κτηματογράφηση, μπορούν να φέρουν συμπληρωματικά στοιχεία και τώρα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν έχετε καταλάβει το πρόβλημα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ακούστε, ενδιαφέρει τον κόσμο. Σας λέω λοιπόν το εξής. 

Υπάρχει, μετά από τέσσερις μήνες, κατά περίπτωση – είναι τέσσερις μήνες, ανάλογα με το πότε έληξε η προανάρτηση- η διαδικασία της ανάρτησης, όπου και εκεί μπορεί να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία διαθέτουν. 

Τέλος, το να νομοθετήσουμε για τις ανάγκες του Κτηματολογίου, εδώ προσπαθούμε να νομοθετήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημα των πολιτών. Ο νόμος για το Κτηματολόγιο προβλέπει και έχει την εξής φιλοσοφία. Η φιλοσοφία λοιπόν είναι ότι ο ιδιοκτήτης έρχεται και δηλώνει. Δεν είναι η ανάγκη του Κτηματολογίου να δηλωθεί. Από τη στιγμή λοιπόν που κάτι θα καταγραφεί στο Κτηματολόγιο και θα γίνει εγγραφή, έχει κατοχυρωθεί και δεν αλλάζει αυτή η ιδιοκτησία για κανέναν. 

Γι’ αυτό λοιπόν λέμε και ξεκαθαρίζουμε και τι είναι η προανάρτηση και τι είναι η ανάρτηση. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση για τα κληροτεμάχια, υπάρχει η λύση από το ’12 και μετά, που, όπως πολύ ορθά είπατε, η Κυβέρνηση έχει δώσει χρόνο μέχρι το 2024. 
Το ξαναλέω. Είμαστε στο 2021. Για όποια δικαιοπραξία έχει προκύψει μετά από το ’12, κατάτμηση, διανομή, οτιδήποτε έχει γίνει, μπορεί μέχρι το 2024 να γίνει η διόρθωση.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δώδεκα χρόνια;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Είπα στην παράταση μέχρι το 2024.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούμε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν έχετε κατανοήσει το πρόβλημα. Δεν ασχολείστε…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

08/07/2021 03:54 μμ

Στο 55% της εκτιμηθείσας ζημίας κλείδωσε το τελικό ποσό της επιχορήγησης - σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιουλίου, σύσκεψη εργασίας του υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, με το γενικό γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και πρόεδρο της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, το γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αναπληρωτή του προέδρου στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, κ. Δημήτριο Σκάλκο και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστό για την πορεία της διαδικασίας αποκατάστασης και στήριξης των περιοχών που επλήγησαν από τη θεομηνία Ιανός, η οποία και προχωρά με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς.

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύσκεψης, ανακοινώθηκε από τον υπουργό Οικονομικών η απόφασή του για την αποδοχή της εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής σχετικά με το ποσοστό με το οποίο η επιχορήγηση προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις θα καλύψει τη ζημιά που προέκυψε από τη θεομηνία Ιανός. Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό διαμορφώνεται στο 55% της ζημιάς που έχει εκτιμηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές των Περιφερειών των περιοχών οι οποίες επλήγησαν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν διατεθεί μέχρι και σήμερα.

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΑγροΤύπο η βουλευτής νομού Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, κα Ασημίνα Σκόνδρα, που προέρχεται από μια περιοχή που χτυπήθηκε ιδιαίτερα από τον Ιανό: «η επιχορήγηση αυτή έχω την αίσθηση πως αφορά εμπορικές επιχειρήσεις. Εξ όσων γνωρίζω, η διαδικασία αποκατάστασης και στήριξης των περιοχών που επλήγησαν από τον Ιανό προχωρά. Πιθανώς να αφορά και επιχειρήσεις που άπτονται του ευρύτερου αγροτικού τομέα. Μέχρι τώρα έχει δοθεί σε δικαιούχους πάνω από το 20% του ποσού και εκτιμάται πλέον πως το τελικό ποσό επιχορήγησης που θα δοθεί θα είναι στο 55% της ζημιάς. Ο Νόμος που ψηφίσαμε πρόσφατα μας δίνει την δυνατότητα για επιχορήγηση σε ποσοστό από 30 έως 70% της ζημιάς, ενώ με τον προηγούμενο Νόμο, ήταν πολύ χαμηλότερο. Για να στηριχτεί κανείς θα πρέπει να έχει υποβάλλει και τα τιμολόγια που διαθέτει, π.χ. για εμπόρευμα ή μηχανήματα που καταστράφηκαν. Τα τιμολόγια αυτά ελέγχονται και από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως επίσης και από τα συναρμόδια υπουργεία, όπως το Οικονομικών και το Ανάπτυξης».

Σύμφωνα τώρα με όσα τόνισε μιλώντας στον ΑγροΤύπο ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, κ. Χρήστος Μιχαλάκης, έως τώρα «έχει δοθεί σε όσες επιχειρήσεις είχαν ζημία το 27,5% του ποσού που δικαιούνται. Οι επιχορηγήσεις αυτές αφορούν και επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα. Περισσότερες ζημιές καταγράφηκαν στην Καρδίτσα, μετά στα Τρίκαλα, Λάρισα, Μαγνησία».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών έχει ως εξής:

Προχωρά με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς η διαδικασία αποκατάστασης και στήριξης των περιοχών που επλήγησαν από τη θεομηνία «Ιανός»

Πραγματοποιήθηκε χθες, 7 Ιουλίου, σύσκεψη εργασίας του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, με τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Πρόεδρο της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αναπληρωτή του Προέδρου στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, κ. Δημήτριο Σκάλκο, και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστό για την πορεία της διαδικασίας αποκατάστασης και στήριξης των περιοχών που επλήγησαν από τη θεομηνία «Ιανός», η οποία και προχωρά με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς.

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύσκεψης, ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών η απόφασή του για την αποδοχή της εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής σχετικά με το ποσοστό με το οποίο η επιχορήγηση προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις θα καλύψει τη ζημιά που προέκυψε από τη θεομηνία «Ιανός».

Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό διαμορφώνεται στο 55% της ζημιάς που έχει εκτιμηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές των Περιφερειών των περιοχών οι οποίες επλήγησαν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν διατεθεί μέχρι και σήμερα.

Ήδη, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με τις Περιφέρειες, έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία καταβολής του τελικού ποσού που αντιστοιχεί στο τελικό ποσοστό κάλυψης της εκτιμηθείσας ζημιάς από τη θεομηνία, σε συνέχεια χορήγησης της προκαταβολής, ύψους 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς, από τις πρώτες εβδομάδες μετά τη θεομηνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το προηγούμενο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και την αντίστοιχη τακτική που ακολουθούνταν, το κράτος χορηγούσε προς τις πληττόμενες από (προηγούμενες) θεομηνίες επιχειρήσεις επιχορήγηση που κάλυπτε μόλις το 30% της εκτιμηθείσας ζημιάς σε ένα χρονικό ορίζοντα που ξεπερνούσε τα τρία έτη. Πρόκειται για κάτι που έχει αλλάξει, πλέον, με το νέο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, που θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4797/2021.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναλύθηκε και η πορεία υλοποίησης των έργων και των προγραμμάτων αποκατάστασης στη Θεσσαλία, όπου ο Περιφερειάρχης παρουσίασε μία ολοκληρωμένη εικόνα της τρέχουσας κατάστασης, ενώ τέθηκαν επί τάπητος και τα επόμενα βήματα αυτής της γόνιμης και εποικοδομητικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί όλη αυτή την περίοδο.

07/07/2021 12:59 μμ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4ΔΣ/2021) για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) δημοσιοποίησε ο Οργανισμός.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 12 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. 7 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων», τονίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

02/07/2021 03:25 μμ

Τα ξίφη τους στη βουλή στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης διασταύρωσαν η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή και ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Π. Πολάκης.

Η συζήτηση της ερώτησης που κατατέθηκε από τον Παύλο Πολάκη στη βουλή με αφορμή την... πίεση στις ημερομηνίες του ΟΣΔΕ κι άλλων προγραμμάτων έγινε ετεροχρονισμένα στη βουλή.

Ο κ. Πολάκης ισχυρίστηκε ότι από την πληρωμή της ενιαίας φέτος... λείπουν 130 εκατ. ευρώ, ζητώντας παράταση ημερομηνιών για το ΟΣΔΕ κι άλλα προγράμματα.

Από την πλευρά της η κα Αραμπατζή τόνισε ότι δεν έχουν βάση τα στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ για τις επιδοτήσεις, υποστήριξε πως εξοφλήθηκαν όλοι οι αιγοπροβατοτρόφοι την συνδεδεμένη κι έκανε γνωστό πως στις 30 Ιουνίου, οπότε εξέπνευσε η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων είχαν περαστεί στο σύστημα 658.931 Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2021.

Πάνω από 700.000 οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν

Σύμφωνα βέβαια με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου από πύλες ΟΣΔΕ, το πλήθος των οριστικοποιημένων εμπροθέσμως δηλώσεων ΟΣΔΕ έτους 2021 που υποβλήθηκαν, προσεγγίζει τις 705 χιλιάδες. Πρωταθλητής στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, με σχεδόν 60.000 δηλώσεις αναδείχθηκε ο νομός Ηρακλείου.

Όπως αναφέρουν πάντως από πύλες ΟΣΔΕ, τις τέσσερις τελευταίες ημέρες, υπήρξαν αρκετά προβλήματα στο σύστημα υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, προκαλώντας ταλαιπωρία σε αγρότες και εργαζόμενους σε ΚΥΔ.

Ολόκληρη η συζήτηση από τα πρακτικά της βουλής:

Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη με αριθμό 893/25.6.2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κ. Παύλου Πολάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Αναγκαία παράταση χρόνου διάγραμμα χρονοδιαγραμμάτων και χαλάρωση ασφυκτικών όρων στα αγροκτηνοτροφικά προγράμματα και ενισχύσεις». Κύριε Πολάκη, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά και για προχθές. Έχετε δύο λεπτά τον λόγο για το ξεκίνημα.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, η τελευταία πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ -όχι η προχθεσινή, αυτή που είχε γίνει με τη συνδεδεμένη ενίσχυση πριν λίγο καιρό- ήταν κατά γενική ομολογία των ίδιων των παραγωγών η χειρότερη από τότε που καθιερώθηκε το μέτρο της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ενιαία ενίσχυση του παραγωγού.
Η συγκεκριμένη πληρωμή ανέδειξε μια σειρά από σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη σχέση παραγωγού με τα ΚΥΔ, τα Κέντρα Υποβολής των Δηλώσεων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με συνέπεια και την καθυστέρηση και τα λάθη στην καταβολή των ενισχύσεων και αποζημιώσεων και την επιβολή ποινών στους παραγωγούς στο σύνολο της επικράτειας. Από τα στοιχεία που έχουμε και που εσείς έχετε ανακοινώσει έξι χιλιάδες περίπου παραγωγοί βρέθηκαν εκτός ενιαίας ενίσχυσης και από αυτούς που πήραν κάποιοι είχαν και ποινές.

Σε μια περίοδο με υπαρκτούς ακόμα τους περιορισμούς λόγω του κορωνοϊού τα ΚΥΔ και οι μελετητές καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δείχνουν ότι δεν κατανοούν πλήρως την κατάσταση. Μετά το σίριαλ των προηγούμενων μηνών με τον τεχνικό σύμβουλο, ο ΟΣΔΕ άνοιξε 15 Απριλίου για τις on line δηλώσεις των παραγωγών. Όμως, τα ΚΥΔ απέκτησαν πρόσβαση και πλήρη λειτουργικότητα στο σύστημα περί τα τέλη Απριλίου.

Καλούνται, λοιπόν, οι αγρότες και οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέχρι τις 22 Ιουνίου -ξέρω για τη σιωπηρή παράταση, άλλωστε έχει πάει και παραπέρα το πράγμα- να κάνουν τη δήλωσή τους, μια δήλωση που είναι η βάση για να μπορέσουν να πάρουν επιδότηση, να είναι δικαιούχοι τυχόν αποζημιώσεων, να ενταχθούν σε προγράμματα και να διατηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε ήδη εγκεκριμένα προγράμματα που τυχόν συμμετέχουν χωρίς να επιβληθούν ποινές.
Υπάρχει ένα πλήθος δηλώσεων περίπου εξακόσιες χιλιάδες με πλήθος αγροτεμαχίων, εκμεταλλεύσεων και στοιχείων, τα οποία καλούνται μέσα από αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα οι παραγωγοί να συμπληρώσουν πολύ προσεκτικά, γιατί η δυνατότητα για διορθώσεις -και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα- ουσιαστικά δεν υπάρχει, γιατί από πέρυσι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα διοικητικών πράξεων, αφού έχει περιορίσει τις περιπτώσεις εφαρμογής της διοικητικής πράξης μόνο σε μία, που ουσιαστικά αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο μπέρδεμα σε πάρα πολλούς αγρότες.

Για αυτό, λοιπόν, διερωτάσθε -και θα επανέλθω και στη συνέχεια μετά- αν προτίθεστε να δώσετε σχετική παράταση πιο μεγάλη από την ήδη σιωπηρή που λόγω της καθυστέρησης της συζήτησης της ερώτησης ξέρω ότι έχετε δώσει, προκειμένου λόγω των περιοριστικών μέτρων τα οποία υπάρχουν για την πανδημία και όλα τα χρονοδιαγράμματα έχουν πάει πίσω.

Και, δεύτερον, εάν θα αλλάξει το ασφυκτικό πλαίσιο των διοικητικών πράξεων του ΟΣΔΕ που έχει οδηγήσει πολλούς παραγωγούς σε απώλειες επιδοτήσεων και επιβολής ποινών χωρίς να φταίνε αυτοί για το θέμα των διοικητικών πράξεων.

Ευχαριστώ και θα επανέλθω στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πολάκη. Θα απαντήσει η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Κυρία Αραμπατζή, καλημέρα σας. Έχετε τρία λεπτά για εσάς.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Πολάκη, νομίζω ότι τα πυρά σας είναι λίγο άσφαιρα έως πολύ άσφαιρα και θα γίνω πολύ συγκεκριμένη.

Στην ερώτηση σας εκφράζετε την αγωνία για το πώς θα γίνουν οι οριστικές δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών, με τα προβλήματα που πραγματικά υπήρχαν λόγω της πανδημίας. Θα αναφερθώ και στην πανδημία λίγο πιο συγκεκριμένα. 

Προφανώς δεν έχετε ενημερωθεί ότι στις 30.6 που έκλεισε το σύστημα έχουν υποβληθεί εξακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα ένα οριστικές δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης, γεγονός που καταδεικνύει με τον πιο πασίδηλο τρόπο ότι το σύστημα καίτοι υπήρχε κορωναϊό με τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε, όπως της τηλεργασίας, της εξ αποστάσεως εργασίας, τις δυσχέρειες λόγω της κοινωνικής απομάκρυνσης και, άρα, των δυσχερειών ενδεχομένως των αγροτών να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους στα ΚΥΔ, παρόλα αυτά, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και όλοι οι εποπτευόμενοι οργανισμοί που κάθε φορά καλούνται να αντιμετωπίσουν κρίσεις λειτούργησαν απολύτως συντονισμένα με αποτέλεσμα στις 30.6, όπως κάθε χρόνο -επίσημα στοιχεία σας μεταφέρω- εξακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα ένα δηλώσεις οριστικές να υπάρχουν στο σύστημα. Άρα, προς τι η ανησυχία και προς τι η παράταση την οποία ζητάτε;
Δεύτερον, αναφέρεστε και λέτε συγκεκριμένα και στην ερώτησή σας και εδώ προφορικά ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση του αιγοπρόβειου γάλακτος ήταν ομολογουμένως η χειρότερη των τελευταίων ετών.

Τώρα με συγχωρείτε, κυρίε Πολάκη, από μία Κυβέρνηση, όπως η δική σας, με τα έργα και τις ημέρες της στον αγροτικό τομέα -και αναφέρομαι στη φορολογική και ασφαλιστική επιδρομή που επιφυλάξατε στους αγρότες, αναφέρομαι στην πρωτοφανή καθυστέρηση των πληρωμών τις οποίες επιφυλάξατε- να μας λέτε ότι ήταν η χειρότερη και να μας λέτε ότι ήταν και καθυστερημένη, όταν η πληρωμή έγινε επί των ημερών μας 20 Μαΐου του 2021 για τα αιγοπρόβεια και για το βόειο μαζί και επί των δικών σας ημερών -θέλετε να ακούσετε ημερομηνίες πότε πληρώθηκαν;- 2015, 22 Ιουλίου του 16 πληρώσατε το αιγοπρόβειο, 2016, 8 Ιουνίου του 2017, 2017 17 Μαΐου του 2018. Και εμείς πληρώσαμε 20 Μαΐου του 2021 έχοντας την πανδημία του κορωνοϊού, έχοντας όλα τα ζητήματα τα οποία με τον τεχνικό σύμβουλο αναφερθήκατε, τα οποία, βεβαίως, διά της νομικής και διάφανης οδού αποκαταστάθηκαν και μιλάμε, δηλαδή, τώρα για δύο μέρες σε ό,τι αφορά τώρα τους έξι χιλιάδες αγρότες στους οποίους αναφερθήκατε.

Πράγματι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαπίστωσε από τις δηλώσεις των αγροτών του 2020 ότι από τους είκοσι τρεις χιλιάδες αγρότες που είχαν δηλώσει αιγοπροβατοτρόφους υπήρχε πρόβλημα αντιστοίχισης μεταξύ του ζωικού κεφαλαίου και του μίνιμουμ του γάλακτος που πρέπει να δηλώνουν. Δηλαδή, με λίγα λόγια δεν μπορείς να δηλώνεις ότι έχεις εκατόν πενήντα ζώα, όταν δηλώνεις δέκα τόνους γάλα. Πρέπει, τουλάχιστον, δεκαπέντε τόνους γάλα.

Έρχεται, λοιπόν, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και έτι δεν είναι υπεύθυνος και βγάζει τέσσερις ανακοινώσεις, αφού έχει δει το πρόβλημα: 12.10.2020 στέλνει e-mail ο ΟΠΕΚΕΠΕ προς τα ΚΥΔ, Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με την αρχική εγκύκλιο διοικητικών πράξεων όπου συμπεριλαμβάνονται οι διορθώσεις των διατηρούμενων ζώων. Στις 26/10 ανάρτηση στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις παραπάνω διορθώσεις με καταληκτική ημερομηνία 31.12021. E-mail στις 29.10 του φορέα συντονισμού προς τα πιστοποιημένα ΚΥΔ με την αντίστοιχη εγκύκλιο. 8.12.2020 ανακοίνωση πάλι στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία καλεί τους παραγωγούς να προβούν σε διόρθωση των αιτούμενων ζώων λόγω εσφαλμένης αρχικής τους εκτίμησης. 29.1 ανακοίνωση που δίνουμε παράταση για αυτές τις διορθώσεις μέχρι 31.1. Είναι πέντε ακριβώς ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί.

Τι έγινε στην πράξη; Από τους είκοσι τρεις χιλιάδες, οι δεκαέξι χιλιάδες διόρθωσαν και έμειναν οι έξι χιλιάδες διακόσιοι, οι οποίοι δεν είχαν διορθώσει καίτοι έγινε όλη αυτή η διαδικασία.

Τι έκανε, λοιπόν, το Υπουργείο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Με παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας και σε πλήρη συνεννόηση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουμε μία εβδομάδα. Ανοίγουμε ξανά το σύστημα για μία εβδομάδα από Δευτέρα –έχω εδώ την ημερομηνία- προκειμένου να δώσουμε πάλι ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να διορθώσουν.

Μάλιστα, κύριε Πολάκη, στέλνουμε στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ακριβώς και ονοματισμένα τα ονοματεπώνυμα των κτηνοτρόφων που έπρεπε να δηλώσουν και να κάνουν τη σωστή αντιστοίχιση. Δηλαδή, έτοιμη δουλειά, πάρτε την, αυτοί πρέπει να τα δηλώσουν έτσι.

Και τι γίνεται προχθές, στις 30 Ιουνίου, κύριε Πολάκη; Αυτοί οι άνθρωποι, οι έξι χιλιάδες διακόσιοι ενενήντα πέντε, πληρώθηκαν με 4.636.940,99 ευρώ.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Οι δύο χιλιάδες οκτακόσιοι.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Οι έξι χιλιάδες διακόσιοι ενενήντα πέντε, κύριε Πολάκη, με επίσημα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πήραν 4,5 εκατομμύρια ευρώ τώρα, στις 30 Ιουνίου, γιατί ακριβώς συντονισμένα λειτούργησε το σύστημα –και μάλιστα πυροσβεστικά- προκειμένου να μη μείνει ουδείς αιγοπροβατοτρόφος, ουδείς κτηνοτρόφος και να έχει ζήτημα με την πληρωμή. Ούτε ποινές επιβλήθηκαν. Κανονικά έγινε και η πληρωμή. Κάναμε ό,τι περνούσε και δεν περνούσε από το χέρι μας για να λειτουργήσουν όλα εντάξει.

Σας καταθέτω για τα Πρακτικά αυτά που σας ανέφερα.

(Στο σημείο αυτό η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κυρία Φωτεινή Αραμπατζή καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής). Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υφυπουργέ.

Ορίστε, κύριε Πολάκη, έχετε κι εσείς τρία λεπτά για να δευτερολογήσετε.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κυρία Αραμπατζή, ευχαριστώ για την απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι όταν γίνεται η συζήτηση μετά από δεκαπέντε μέρες και έχουν περάσει κάποια πράγματα, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει.

Θέλω να σταθώ σε ένα σημείο, γιατί εγώ τα στοιχεία τα οποία έχω, η πληρωμή προ δύο ημερών, είναι ότι έδωσαν 2.881.000 ευρώ σε δύο χιλιάδες εξακόσιους σαράντα δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή πρόβειου γάλακτος. Άρα, όπως είπα και πριν, περίπου τρεις χιλιάδες έμειναν απλήρωτοι με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν να λαμβάνουν. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχω εγώ. Αν είναι διαφορετικά αυτά τα δικά σας και είναι προς τα πάνω, χαίρομαι.

Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για την πληρωμή του Δεκεμβρίου, γιατί υπάρχει ένα γενικότερο θέμα ως προς αυτό που μου είπατε πριν ότι στείλατε την έτοιμη δουλειά στα Κέντρα Υποδοχής να την κάνουν. Μα, αυτό έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε μόνος του αυτόματα την αντιστοίχιση. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί εσείς φέτος βάλατε να κάνουν τη διοικητική πράξη οι αγρότες και όχι απευθείας τη διασταύρωση ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος είχε τα στοιχεία για την τελική παραγωγή του γάλακτος σε σχέση με την αρχική δήλωση που έκανε ο παραγωγός. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Έτσι γινόταν.

Φέτος, λοιπόν, με τον κορωνοϊό και τα περιοριστικά μέτρα είπατε ότι πρέπει να το κάνει αυτό ο παραγωγός και εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα, διότι υπάρχουν και δύο κατηγορίες αγροτών οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τη δήλωση ακόμα και σήμερα. Οι δύο κατηγορίες είναι αυτοί που είναι σε επιτόπιο έλεγχο και αυτοί που δεν έχουν ενημερώσει το κτηνιατρικό μητρώο. Και αυτό δεν έχει γίνει όχι γιατί δεν θέλουν να το κάνουν οι άνθρωποι, αλλά γιατί υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού. Δεν μπορούν αυτοί, λοιπόν, γι’ αυτούς τους δύο λόγους να το κάνουν. Αυτή η κατηγορία δεν μπορεί να κάνει τη συμπληρωματική διοικητική πράξη.

Πάμε τώρα σε ένα πιο σοβαρό, κυρία Αραμπατζή. Το πιο σοβαρό είναι το εξής: Το σύνολο των επιδοτήσεων ήταν 1.650.000.000 ευρώ, αφαιρουμένου του 2,5% που είχε αφαιρεθεί πριν. Δηλαδή, περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν για το εθνικό απόθεμα. Απ’ αυτό το 1.650.000.000 ευρώ που έπρεπε να καταβληθεί τον Δεκέμβριο του 2020 που μας πέρασε και που είχε καταβληθεί το 2019 και το 2018 και το 2017, έλειπαν περίπου 180 εκατομμύρια. Δηλαδή, έλειπε ένα 10%-11% οριζόντια σε όλους τους παραγωγούς. Από αυτό το ποσό που έλειπε, εσείς προχθές δώσατε συνολικά με τις δύο καταβολές γύρω στα 85 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, λείπουν, καμιά ενενηνταριά. Αν όλα αυτά έχουν πάει στο εθνικό απόθεμα, πρέπει να παρουσιάσετε πληρωμή 90 εκατομμύρια ευρώ που κόψατε εσείς φέτος, συν 40 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη κρατηθεί από το 2,5%, δηλαδή μία πληρωμή 130 εκατομμυρίων ευρώ.

Μπορείτε να μας πείτε αυτά τα χρήματα των επιδοτήσεων πού ακριβώς έχουν πάει; Διότι από όσο έχω ενημερωθεί, δεν έχει υπάρξει κάποια τέτοια καταβολή των 130 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του εθνικού αποθέματος, τα νέα δικαιώματα, κλπ. Είχα ξαναρωτήσει και τον κ. Βορίδη πριν λίγο καιρό για αυτό, τότε που είχε γίνει περικοπή και «άκρα του τάφου σιωπή». Είμαστε περήφανοι γι’ αυτά που κάναμε για τους παραγωγούς την περίοδο 2015-2019. Κάναμε τον νόμο για τους βοσκοτόπους, γλυτώσαμε πάρα πολλά πρόστιμα, οι παραγωγοί ήξεραν πότε θα πάρουν τις επιδοτήσεις τους και τις έπαιρναν χωρίς τέτοια πράγματα. Γλυτώσαμε πάρα πολλά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μπορείτε να μου πείτε, όμως, αυτά τα 130 εκατομμύρια ευρώ που λείπουν, πού είναι, πού πήγαν ή πού θα πάνε; Διότι λείπουν από τους λογαριασμούς ενίσχυσης των αγροτών.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούμε, κύριε Πολάκη.

Ορίστε, κυρία Αραμπατζή, έχετε κι εσείς τρία λεπτά.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε Πολάκη, προσπαθώ πάντοτε να μιλάω ειδικά στην Εθνική Αντιπροσωπεία με συγκεκριμένα στοιχεία και νούμερα.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κι εγώ το ίδιο.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Με συγχωρείτε, αλλά δεν το βλέπω. Δεν βλέπω ούτε τα συγκεκριμένα στοιχεία ούτε τα νούμερα, γιατί λέτε νούμερα τα οποία δεν αποδεικνύετε. Ήρθατε προηγουμένως στην πρωτολογία σας και είπατε ότι έχουν πληρωθεί δύο χιλιάδες αγρότες κι εγώ σας λέω σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι έχουν πληρωθεί και οι έξι χιλιάδες διακόσιοι ενενήντα πέντε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Έρχεστε εδώ και μας λέτε ότι είστε περήφανος για τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δεν περίμενα και τίποτα άλλο να πείτε, κύριε Πολάκη. Προφανώς είστε περήφανος για την υπερφορολόγηση των αγροτών, την οποία με το πρώτο νομοσχέδιο που έφερε η Κυβέρνηση τη μείωσε στο 9%. Προφανώς είστε περήφανος που βάλατε ασφαλιστικές εισφορές που έφταναν το ένα χιλιάρικο μηνιαίως για τους αγρότες. Προφανώς είστε περήφανος που κάνατε δυόμισι χρόνια να πληρώσετε νόμιμες πληρωμές των αγροτών του ΕΛΓΑ και έρχεται μία Κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας και πληρώνει με προκαταβολή δύο φορές, μία στον Ιανό και τώρα μία για τους παγετούς.

Τώρα, αν εσείς είστε περήφανος, πραγματικά, κύριε Πολάκη, δεν εκπλήσσομαι.

Όμως, θέλω να σας πω το εξής: Για να μην έχουμε πανδημία και να μπορούν οι αγρότες να πηγαίνουν ελευθέρως και αβιάστως και να λειτουργεί η κανονικότητα, προφανώς πρέπει να υπάρχει το τείχος της ανοσίας των εμβολιασμών, κύριε Πολάκη. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Για τα 130 εκατομμύρια ευρώ θα μας πείτε;

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Και βρίσκω την ευκαιρία να πω στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι για να έχουμε επιδοτήσεις, κύριε Πολάκη και να έχουμε κανονική ζωή, αγροτική, οικονομική και όλη τη ζωή την οποία θέλουμε να χαιρόμαστε, να παράγουμε και να μοχθούμε, πρέπει να έχουμε υγεία. Οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς πρέπει να είναι υγιείς.

Γι’ αυτό, λοιπόν, από αυτό εδώ το Βήμα εγώ καλώ όλους τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους να εμβολιαστούν, σε αντίθεση με αυτά που έρχεστε και λέτε εσείς, κύριε Πολάκη. Πραγματικά αισθάνομαι ότι βρίσκομαι μπροστά στον πιο επιφανή εκπρόσωπο του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Έχετε ευθύνη γι’ αυτά που κάνετε και λέτε, κύριε Πολάκη. Δεν μπορείτε να μιλάτε για την πανδημία και τα προβλήματα που δημιουργεί την ίδια στιγμή που ρίχνετε λάδι στη φωτιά και αφήνετε τον κόσμο ανεμβολίαστο και τους όποιους έχουν τις όποιες αμφιβολίες τους. Ανθρώπινο είναι. Δεν είμαστε όλοι επιστήμονες ούτε είμαστε γιατροί.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Για τα 130 εκατομμύρια ευρώ θα μας πείτε;

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Τα 130 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Πολάκη, είναι δικά σας νούμερα. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πού είναι αυτά;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε Πολάκη.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Εγώ σας λέω ότι έξι χιλιάδες διακόσιοι ενενήντα πέντε αιγοπροβατοτρόφοι πληρώθηκαν…

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μιλάμε για 130 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το ακούσαμε, κύριε Πολάκη. Το είπατε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε Πολάκη, να κάνετε νέα ερώτηση με στοιχεία και θα σας απαντήσω με στοιχεία.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είναι πραγματικά τα νούμερα. Λείπουν 130 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, το ακούσαμε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Η ένδεια των επιχειρημάτων σας φαίνεται και από το ότι βάζετε καινούργια δεδομένα ατεκμηρίωτα στη δευτερολογία σας. Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση στην οποία έχετε βρεθεί.

Να πω και δυο κουβέντες για αυτά που είπατε ότι κάνατε, για τα βοσκοτόπια και αυτά. Κύριε Πολάκη, τα βοσκοτόπια και το γεγονός ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται βοσκοτόπια οι ποώδεις, ξυλώδεις και φρυγανώδεις εκτάσεις της χώρας μας είναι κατάκτηση διαπραγματευτική της Κυβέρνησης με κορμό τη Νέα Δημοκρατία -το ξέρει ο κ. Κεγκέρογλου- το 2014. Αυτό παραλάβατε, τον Κανονισμό Omnibus, και βεβαίως αυτός ο Κανονισμός μετά, στη συνέχεια πέρασε από τα ευρωπαϊκά όργανα. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι λέτε! Γι’ αυτό είχαμε τα πρόστιμα!

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Δεύτερον, κύριε Πολάκη, η συνδεδεμένη ενίσχυση στο αιγοπρόβειο, που τόσο πολύ σας ενδιαφέρει, και καλά κάνει και σας ενδιαφέρει,…

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Βοσκός ήταν ο πατέρας μου και με ενδιαφέρει. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):… έγινε νόμος με κυβέρνηση κορμό της Νέας Δημοκρατίας. Το 2014 αποφασίστηκε στον φάκελο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε τον Αύγουστο του 2014. Σε ό,τι αφορά τις διοικητικές πράξεις, εφαρμόζουμε απολύτως το ενωσιακό καθεστώς, για να είναι νόμιμες οι πληρωμές και να μην υπάρχουν ζητήματα ανακτήσεων.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα πρέπει όμως μετά να απαντήσω κι εγώ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Άμα σας δώσει τον λόγο ο κύριος Πρόεδρος, εγώ δεν έχω πρόβλημα και μέχρι το μεσημέρι να συζητάμε.

Λέτε στην ερώτησή σας, κύριε Πολάκη: «Θα αλλάξει το ασφυκτικό πλαίσιο των διοικητικών πράξεων του ΟΣΔΕ που έχει οδηγήσει πολλούς παραγωγούς σε απώλειες επιδοτήσεων και επιβολής ποινών;». Για να πούμε τι ακριβώς εννοείτε εδώ, κύριε Πολάκη, αν το πλαίσιο για να γίνονται οι διορθωτικές δηλώσεις είναι επ’ άπειρον ανοιχτό δεν θα μπορεί να λειτουργεί το σύστημα…

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν λέω επ’ άπειρον, δεν λέει η ερώτηση «επ’ άπειρον».

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):…προκειμένου να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, προκειμένου να γίνονται όλες οι αναγκαίες πράξεις για να γίνονται πληρωμές. Αυτό εισηγείστε, δηλαδή να είναι ένα σύστημα ανοιχτό;

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εσείς αυτό καταλάβατε;

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Εγώ αυτό κατάλαβα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ και τους δύο!

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εσείς, κυρία Υφυπουργέ, δημιουργήσατε το πρόβλημα φέτος που αντί να βάλετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει τη διασταύρωση βάλατε να την κάνει ο αγρότης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, να φύγω;

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Συγγνώμη.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Την αποσφαλμάτωση, κύριε Πολάκη, την είδαμε εμείς και βγάλαμε πέντε ενημερώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δώσαμε έτοιμη τροφή διόρθωσης για να γίνει. Είναι υποχρέωση…

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Γιατί δεν το διορθώσατε μόνοι σας τότε, όπως γινόταν πριν;

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Το αποτέλεσμα μετράει.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Από το αποτέλεσμα λείπουν 8 εκατομμύρια. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Οι αγρότες και οι αιγοπροβατοτρόφοι πληρώθηκαν στις 30/6 κανονικά. Ουδέν πρόβλημα δημιουργήθηκε. Εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία δηλώσεις υποβλήθηκαν, οριστικές, και δεν «άνοιξε μύτη», καίτοι η πανδημία, καίτοι υπήρξαν ένα σωρό καταστροφές, να μην τις αναφέρω. Ο συντονισμός του Υπουργείου με τους εποπτευόμενους λειτούργησε με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να μην «ανοίξει μύτη», κύριε Πολάκη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αραμπατζή. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μία κουβέντα να πω, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καμία, κύριε Πολάκη. Πηγαίνετε αν θέλετε από εκεί να τα πείτε.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Για τα 130 εκατομμύρια ούτε εσείς απαντήσατε, όπως και ο κ. Βορίδης. εκατόν τριάντα εκατομμύρια ευρώ λείπουν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Να τα φέρετε σε χαρτί τα 130 που λέτε ότι λείπουν, με αποδείξεις, με χαρτιά… 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Η αδυναμία της κ. Αραμπατζή να απαντήσει στο πού πήγαν τα 130 εκατομμύρια ευρώ είναι τόσο γελοία…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ούτε η κ. Αραμπατζή ούτε ο κ. Βορίδης…

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: …που το «γείωσε» στο ότι εγώ είμαι του αντιεμβολιαστικού. Να κοιτάξετε, κυρία Αραμπατζή, να πείτε στην Κυβέρνησή σας να φέρει τα φάρμακα, γιατί θα είχαμε γλιτώσει τους 6.500 νεκρούς από τους 12.500…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό που λέτε δεν έχει σχέση με την ερώτηση.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Γιατί, είχε σχέση η απάντησή της;

Της λέω ότι λείπουν 130 εκατομμύρια από τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων και μου λέει για τα εμβόλια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ! Τελείωσε, κύριε Πολάκη.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε Πρόεδρε, επειδή σέβεστε τον Κανονισμό και το ξέρω, θα ήθελα να πω ότι η ερώτηση του κ. Πολάκη ήταν συγκεκριμένη. Αυτά τα οποία είπε στη δευτερολογία του ήταν άσχετα, ατεκμηρίωτα.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ατεκμηρίωτα;

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ναι, βεβαίως. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πλήρως τεκμηριωμένα ήταν. Θα τα ξαναφέρω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Δεν νομίζω, κύριε Πολάκη, τόσο πολύ να σας πείραξε αυτό που σας είπα για τα εμβόλια. Εδώ σας έχει «αδειάσει» ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην έχουμε πανδημία πρέπει να έχουμε τείχος ανοσίας. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε)

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Σας «άδειασε» ο κ. Τσίπρας, ο κ. Τσακαλώτος, ο κ. Ξανθός. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Αραμπατζή, κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ και τους δύο!

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τα 130 εκατομμύρια λείπουν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, δεν σας απάντησε ούτε ο κ. Βορίδης για τα 130.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτό λέω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τι να κάνουμε τώρα! Την  άλλη φορά. Καταθέστε ξανά ερώτηση.

02/07/2021 11:38 πμ

Δήλωση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ευβοίας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, με αφορμή τη συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027:

«Η Συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027, στις 28 Ιουνίου 2021, ουσιαστικά επιβεβαίωσε την ανάγκη εξεύρεσης ενός συμβιβαστικού πλαισίου μεταξύ των βασικών συνομιλητών, της Ε. Επιτροπής που τον Ιούνιο του 2018 κατέθεσε τις προτάσεις της για τους νέους κανονισμούς, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, μετά από μια τριετή περίοδο διαβουλεύσεων και αντιπαραθέσεων ως προς τον προσανατολισμό, τις προτεραιότητες και τους στόχους της. 

Έντονο προβληματισμό είχαν δημιουργήσει το διάστημα αυτό, θέματα καθοριστικής σημασίας που τέθηκαν στο δημόσιο διάλογο και αφορούσαν  το βαθμό που θα αποτυπωθεί στην εν λόγω Συμφωνία η απαίτηση των Ευρωπαίων αγροτών και πολιτών για μια περισσότερη δίκαιη, περιβαλλοντικά φιλόδοξη και κοινωνικά ευαίσθητη νέα ΚΑΠ. 

Το αποτέλεσμα κρίνοντας από τις πρώτες ανακοινώσεις φαίνεται να αντικατοπτρίζει ακριβώς τη διάσταση μεταξύ των διαπραγματευτικών θέσεων και επιδιώξεων των διαφόρων Κρατών Μελών, καθώς και την ανάγκη να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ των φιλόδοξων στόχων της Πράσινης αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ και των στρατηγικών της Πράσινης Συμφωνίας για τη Γεωργία από την μία και των αιτημάτων των παραγωγών για εξασφάλιση αξιοπρεπών όρων άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας από την άλλη. 

Βασικά σημεία που καθόρισαν την έκβαση της τελικής Συμφωνίας, όπως και σε προηγούμενη τοποθέτηση είχαμε επισημάνει, ήταν η στήριξη της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων παραγωγών, ο εμπλουτισμός της εργαλειοθήκης για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προτεραιότητα σε πολιτικές προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα, η αυστηροποίηση του πλαισίου τήρησης της εργασιακής νομοθεσίας, η προώθηση επενδύσεων πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού, η πρόβλεψη ηπιότερων όρων μετάβασης και προσαρμογής των αγροτών στη νέα ΚΑΠ. 

Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, τους χρονικούς, οικονομικούς και λοιπούς περιορισμούς, η Συμφωνία στις γενικές της διατυπώσεις φαίνεται μεν να συμβιβάζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις, χωρίς να εγγυάται όμως εκ των προτέρων την επιτυχή εφαρμογή της, η οποία θα κριθεί εν πολλοίς στην εξειδίκευση των όρων της στους εκτελεστικούς κανονισμούς που θα ακολουθήσουν και κυρίως στον τρόπο και το βαθμό που η χώρα μας θα ενσωματώσει στο Στρατηγικό της Σχέδιο τις πρόνοιες για την υπηρέτηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων της νέας ΚΑΠ σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των διαρθρωτικών αναγκών της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι Συμφωνίες κρίνονται από την εφαρμογή τους και βεβαίως από την ικανότητα εκείνων που τις σχεδιάζουν να εξασφαλίζουν τους ρεαλιστικούς και βιώσιμους όρους και προϋποθέσεις επιτυχίας τους».

01/07/2021 10:29 πμ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, προσδιορίζοντας τις προκλήσεις και τις ανησυχίες που αντιμετωπίζουν, καθώς και αναδεικνύοντας ορισμένες από τις πλέον ελπιδοφόρες ευκαιρίες που προσφέρονται στις περιοχές αυτές. 

Βασιζόμενο σε διερευνητικές και ευρείες διαβουλεύσεις με τους πολίτες και άλλους παράγοντες στις αγροτικές περιοχές, το σημερινό όραμα προτείνει ένα αγροτικό σύμφωνο και ένα αγροτικό σχέδιο δράσης, τα οποία έχουν ως στόχο να καταστήσουν τις αγροτικές περιοχές μας ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες.

Στις αγροτικές περιοχές ολόκληρης της ΕΕ ο πληθυσμός είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερης ηλικίας από ότι στις αστικές περιοχές, και θα αρχίσει να συρρικνώνεται σταδιακά την επόμενη δεκαετία. Ο συνδυασμός της έλλειψης συνδεσιμότητας και των ανεπαρκώς ανεπτυγμένων υποδομών με την απουσία ποικιλίας ευκαιριών απασχόλησης και την περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, καθιστά τις αγροτικές περιοχές λιγότερο ελκυστικές για διαβίωση και εργασία. 

Την ίδια στιγμή, οι αγροτικές περιοχές διαδραματίζουν επίσης ενεργό ρόλο στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ. Η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σύμφωνα με τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030 μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών πέραν της γεωργίας, των καλλιεργειών και της δασοκομίας, παρέχοντας νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της μεταποίησης, και ιδίως των υπηρεσιών, και συμβάλλοντας στη βελτίωση της γεωγραφικής κατανομής των υπηρεσιών και των βιομηχανιών.

Το εν λόγω μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ανησυχιών αυτών, με βάση τις νεοεμφανιζόμενες ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης της ΕΕ και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, καθώς και με τον προσδιορισμό μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Αγροτικό σύμφωνο
Το νέο αγροτικό σύμφωνο, στο οποίο θα συμμετέχουν φορείς σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θα στηρίζει τους κοινούς στόχους του οράματος, θα προωθεί την κοινωνική και την εδαφική συνοχή και θα ανταποκρίνεται στις κοινές φιλοδοξίες των αγροτικών κοινοτήτων. Η Επιτροπή θα διευκολύνει το πλαίσιο αυτό μέσω των υφιστάμενων δικτύων ενώ θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα.

Αγροτικό σχέδιο δράσης της ΕΕ
Σήμερα, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης σχέδιο δράσης για την προώθηση της βιώσιμης, συνεκτικής και ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης. Διάφορες πολιτικές της ΕΕ παρέχουν ήδη στήριξη σε αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας στην ισόρροπη, δίκαιη, πράσινη και καινοτόμο ανάπτυξή τους. Μεταξύ αυτών, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και η πολιτική συνοχής θα είναι θεμελιώδους σημασίας για τη στήριξη και την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης, σε συνδυασμό με ορισμένους τομείς πολιτικής της ΕΕ που θα μετατρέψουν το όραμα αυτό σε πραγματικότητα.

Το όραμα και το σχέδιο δράσης προσδιορίζουν τέσσερις τομείς δράσης, υποστηριζόμενους από εμβληματικές πρωτοβουλίες, ώστε να καταστούν:

 • ισχυρότερες: έμφαση στην ενδυνάμωση των αγροτικών κοινοτήτων, στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες και στη διευκόλυνση της κοινωνικής καινοτομίας·
 • συνδεδεμένες: βελτίωση της συνδεσιμότητας τόσο όσον αφορά τις μεταφορές όσο και την ψηφιακή πρόσβαση·
 • ανθεκτικές: διατήρηση των φυσικών πόρων και οικολογικός προσανατολισμός των γεωργικών δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική ανθεκτικότητα μέσω της πρόσβασης σε μαθήματα κατάρτισης και ποικίλων ευκαιριών ποιοτικής απασχόλησης·
 • ευημερούσες: για τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και των αγροδιατροφικών δραστηριοτήτων, καθώς και του αγροτουρισμού.

Η Επιτροπή θα στηρίζει και θα παρακολουθεί την εφαρμογή του αγροτικού σχεδίου δράσης της ΕΕ και θα το επικαιροποιεί τακτικά ώστε να διασφαλίζει ότι παραμένει συναφές. Θα συνεργάζεται επίσης με τα κράτη μέλη και αγροτικούς φορείς για να διατηρεί διάλογο σχετικά με αγροτικά ζητήματα. Επιπλέον, θα τεθεί σε εφαρμογή ένας μηχανισμός «αγροτικής θωράκισης» σύμφωνα με τον οποίο οι πολιτικές της ΕΕ θα επανεξετάζονται υπό αγροτικό πρίσμα. Στόχος είναι να προσδιοριστεί καλύτερα και να ληφθεί υπόψη ο ενδεχόμενος αντίκτυπος και οι επιπτώσεις που θα έχει μια πρωτοβουλία πολιτικής της Επιτροπής στις θέσεις εργασίας, στην οικονομική μεγέθυνση και στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Τέλος, θα συσταθεί παρατηρητήριο για τις αγροτικές περιοχές εντός της Επιτροπής για την περαιτέρω βελτίωση της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τις αγροτικές περιοχές. Αυτό θα παράσχει στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής σε σχέση με την αγροτική ανάπτυξη και θα στηρίξει την εφαρμογή του αγροτικού σχεδίου δράσης.

Επόμενα στάδια
Η σημερινή ανακοίνωση του μακρόπνοου οράματος για τις αγροτικές περιοχές σηματοδοτεί το πρώτο βήμα προς ισχυρότερες, καλύτερα συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές έως το 2040. Το αγροτικό σύμφωνο και το αγροτικό σχέδιο δράσης της ΕΕ αποτελούν βασικά στοιχεία για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Έως το τέλος του 2021, η Επιτροπή θα συνδεθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία προς την επίτευξη των στόχων του οράματος. Έως τα μέσα του 2023, η Επιτροπή θα προβεί σε απολογισμό των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη δράσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και προγραμματίστηκαν για τις αγροτικές περιοχές.

Μια δημόσια έκθεση, που θα δημοσιευτεί στις αρχές του 2024, θα προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους απαιτείται ενισχυμένη στήριξη και χρηματοδότηση, καθώς και τη μελλοντική πορεία, με βάση το αγροτικό σχέδιο δράσης της ΕΕ. Οι συζητήσεις γύρω από την έκθεση θα τροφοδοτήσουν τον προβληματισμό σχετικά με την προετοιμασία των προτάσεων για την περίοδο προγραμματισμού 2028-2034.

Διαβάστε το σχέδιο της ΕΕ στα αγγλικά (εδώ)

30/06/2021 11:30 πμ

Από Τετάρτη (30/6) ξεκινούν οι πρώτες πληρωμές στους δικαιούχους του προγράμματος Γέφυρα 2 που αφορά σε επιδοτήσεις δόσεων δανείων. Η πληρωμή θα αφορά στις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση έως τις 31 Μαΐου για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ενώ η δόση Ιουνίου θα αφορά αναδρομικά και τον μήνα Μάιο.

Η πληρωμή αυτή είναι για όσους έχουν ενήμερα δάνεια. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει πρώτα να ρυθμιστούν με την τράπεζα και κατόπιν να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης. 

Το Γέφυρα 2 αφορά μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επιχειρηματιών-επιτηδευματιών, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια.

Αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα δάνεια, το κράτος καλύπτει το 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, το 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η επιδότηση φτάνει στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες. Το Δημόσιο καλύπτει τα δάνεια ακόμη και ατομικών επιχειρήσεων, που δεν έχουν υπαλλήλους, ενώ τα ποσά που χορηγεί το Κράτος για την επιδότηση δεν επιστρέφονται.

Στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης χωρίς προσωπικό ή του ελεύθερου επαγγελματία και αγρότη, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης φτάνει στα 600 ευρώ. Στην περίπτωση της μεσαίας επιχείρησης, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.

29/06/2021 09:47 πμ

Υποχρεωτικά όλα τα δικαιώματα θα πρέπει να φτάνουν στο 85% της αξίας του μέσου όρου έως το 2026. Ωστόσο η μέγιστη μείωση φτάνει στο 30% σε επίπεδο δικαιούχου. Αυτό αναφέρει η συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ που επετεύχθη στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που έγινε στο Λουξεμβούργο.

Από τις επιμέρους βασικές μεταρρυθμίσεις ξεχωρίζουν:

 • η ενσωμάτωση της εξισωτικής αποζημίωσης στα περιβαλλοντικά μέτρα, ώστε να απελευθερώνονται πόροι για αναπτυξιακά μέτρα,
 • η διατήρηση των ενισχύσεων για τα μικρά νησιά του Αιγαίου και τις απομακρυσμένες περιοχές, κ.α.
 • η εισαγωγή του «rebate» που μπορεί να επιφέρει μείωση μέχρι 50% στη δέσμευση των χρημάτων στα οικολογικά σχήματα – eco-schemes, των οποίων το ποσό διαμορφώνεται στο 25%
 • η κοινωνική αιρεσιμότητα υποχρεωτικά από το 2025
 • η ρύθμιση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από τρίτες χώρες μόνον αν τηρούν τους ίδιους κανόνες και τις υποχρεώσεις παραγωγής
 • η στήριξη των μικρών εκμεταλλεύσεων μέσω της υποχρεωτικής αναδιανομής
 • η διαγραφή διατάξεων για την απόλυτη και άμεση εναρμόνιση των άμεσων ενισχύσεων, τη λεγόμενη «εξωτερική σύγκλιση»,
 • η για πρώτη φορά αυξημένη υποχρεωτική στήριξη των νέων γεωργών κατ' ελάχιστο 3% του εθνικού φακέλου καθώς και επενδυτική στήριξη με συντελεστή στάθμισης 50%.

Νέο πρασίνισμα: Για τα έτη 2023-2027, το 25% των άμεσων πληρωμών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ενισχύσεις του νέου πρασινίσματος. Τα κράτη-μέλη θα έχουν κάποια ευελιξία στην υλοποίηση. Ένα κατώτατο όριο 20% θα ισχύσει για τα πρώτα δύο «χρόνια εκμάθησης». Η μισή από τη διαφορά που θα προκύψει από το 25% πρέπει να αναπληρωθεί τα έτη 2025-2027.

Αναδιανεμητική ενίσχυση: Τουλάχιστον το 10% των κονδυλίων του πρώτου πυλώνα θα αναδιανεμηθούν στις μικρές εκμεταλλεύσεις. Εναλλακτικά, τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέψουν προοδευτική μείωση υψηλών ενισχύσεων και/ή όριο στην ανώτατη ενίσχυση.

Κοινωνική αιρεσιμότητα: Από το 2023, τίθεται σε ισχύς η κοινωνική διάσταση προαιρετικά, από το 2025 υποχρεωτικά.

Μη παραγωγικές περιοχές: ελάχιστο όριο 4% στις εκμεταλλεύσεις.

Η νέα ΚΑΠ θα καλύψει την περίοδο 2023-2027. Μια μεταβατική ρύθμιση που συμφωνήθηκε το 2020 θα συνεχίσει να ισχύει έως το τέλος του 2022.

Τα κράτη μέλη θα έχουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για να υποβάλουν τα σχέδια εθνικών στρατηγικών σχεδίων τους προς έγκριση από την Επιτροπή.

Ο κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, Eπίτροπος Γεωργίας, δήλωσε: «Χαίρομαι που καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία για μια νέα ΚAΠ εγκαίρως για να έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της έως τις αρχές του 2023. Η νέα ΚAΠ συνδυάζει τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες για το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή διαβίωση των ζώων με τη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, ιδίως προς τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και προς τους νέους γεωργούς. Πλέον, εναπόκειται στα κράτη μέλη να εκπονήσουν φιλόδοξα στρατηγικά σχέδια για την ΚAΠ, εναρμονισμένα με τους στόχους μας, τα οποία θα παράσχουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη στήριξη των γεωργών μας κατά τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων».

«Σήμερα στο Λουξεμβούργο πετύχαμε την πιο φιλόδοξη πολιτική μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από την δεκαετία του 1990. Δημιουργήσαμε το κατάλληλο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια, την επάρκεια και τη βιωσιμότητα των αγροδιατροφικών μας συστημάτων. Μια δίκαιη, πράσινη, κοινωνική και τελικά πιο βιώσιμη ΚΑΠ», δήλωσε μετά την επίτευξη της συμφωνίας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος μαζί με τον υφυπουργό κ. Γιάννη Οικονόμου και τον Γ.Γρ. κ. Κ. Μπαγινέτα, εκπροσώπησαν τη χώρα μας.

Μετά από μια εντατική περίοδο σκληρών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα, για την οποία χρειάστηκαν τρία έτη εξαντλητικής διαβούλευσης και έξι διαφορετικές Προεδρίες Κρατών - Μελών της ΕΕ, η Ευρώπη με ισχυρή πολιτική βούληση κατάφερε να βρει τις λύσεις και να διαμορφώσει το κοινό μέλλον των λαών της και των αγροτών της μέσα από βαθιά δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες.
Μια συμφωνία που καθιστά τους αγρότες μας πρωταγωνιστές στην επίτευξη περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων της νέας εποχής.

Μια συμφωνία που:

 • Προωθεί την ηλικιακή αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, ενισχύοντας στοχευμένα τους νέους γεωργούς
 • Στηρίζει τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και κατ’ επέκταση βιώσιμες
 • Ενισχύει δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα
 • Διευρύνει τις δυνατότητες καινοτόμων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα
 • Αναδεικνύει τη συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

Μια συμφωνία που αποτελεί ισορροπημένο συμβιβασμό σε σχέση με τις θέσεις του Συμβουλίου για ευελιξία και απλούστευση και του Κοινοβουλίου για ενιαία ενωσιακή διαχείριση. Αυτή, άλλωστε, είναι η πεμπτουσία της λειτουργίας της Ευρώπης: ανταλλαγή απόψεων, επίπονες διαπραγματεύσεις και εποικοδομητικοί συμβιβασμοί.

Μια συμφωνία στην οποία η χώρα μας πέτυχε τη διατήρηση των πόρων της ΚΑΠ στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (της τάξης των 19,3 δις ευρώ), παρά την μείωση κατά 10% του συνολικού ενωσιακού προϋπολογισμού για την ΚΑΠ.

Μια συμφωνία, η επιτυχής εφαρμογή της οποίας μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής του Στρατηγικού μας Σχεδίου, αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα της χώρας μας, ιδιαίτερα μετά την πολυετή οικονομική κρίση και την κρίση της πανδημίας. καθώς θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη προοπτική και προστιθέμενη αξία στα ποιοτικά αγροτικά μας προϊόντα, θα προστατεύσει τους πολύτιμους φυσικούς μας πόρους και την πλούσια βιοποικιλότητα των αγροτικών μας περιοχών, θα τονώσει την κοινωνική συνοχή της ελληνικής υπαίθρου και θα διαμορφώσει ελκυστικότερες συνθήκες διαβίωσης και απασχόλησης στην ελληνική περιφέρεια».
 

28/06/2021 03:17 μμ

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εισάγει μια δικαιότερη, πιο πράσινη, πιο φιλική προς τα ζώα και ευέλικτη νέα ΚΑΠ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες, που θα ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, θα υλοποιηθούν από τον Ιανουάριο του 2023.

Ελάχιστον πλαφόν οικονομικής στήριξης των νέων Αγροτών θα είναι το 3% των προϋπολογισμών της ΚΑΠ των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού τους από τις άμεσες ενισχύσεις (Πρώτο Πυλώνα) για την εισοδηματική στήριξη σε οικολογικά προγράμματα (πρασίνισμα). Επίσης τουλάχιστον το 35% των κονδυλίων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Δεύτερο Πυλώνα) θα διατίθεται για γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις.

Ακόμη ποσοστό 3% της αρόσιμης γης θα προορίζεται για την προστασία βιοποικιλότητα, το οποίο όμως μπορεί να αυξηθεί σε 7% αν ο γεωργός ενταχθεί σε κάποιο φιλοπεριβαλλοντικό μέτρο. 

Ειδικότερα η συμφωνία αναφέρει τα εξής:

Μια πιο δίκαιη ΚΑΠ
Για πρώτη φορά, οι δικαιούχοι ενισχύσεων της ΚΑΠ θα πρέπει να σέβονται στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
Η αναδιανομή της εισοδηματικής στήριξης θα είναι υποχρεωτική. Τα κράτη μέλη θα αναδιανείμουν τουλάχιστον το 10% των κονδυλίων προς όφελος των μικρότερων εκμεταλλεύσεων και πρέπει να περιγράψουν στο στρατηγικό τους σχέδιο και πώς σχεδιάζουν να το κάνουν αυτό.
Η υποστήριξη για τους νέους αγρότες θα έχει ένα νέο υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο στήριξης 3% των προϋπολογισμών της ΚΑΠ των κρατών μελών (γεωργοί έως 40 ετών). Αυτό θα μπορούσε να καλύψει την εισοδηματική στήριξη αλλά και επενδυτικά δάνεια για νέους γεωργούς.

Μια πιο πράσινη ΚΑΠ
Η νέα ΚΑΠ θα υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη γεωργία με αυξημένες φιλοδοξίες για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την εφαρμογή της μέσω των εθνικών στρατηγικών σχεδίων, σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία και σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Επίσης, εισάγονται νέα εργαλεία τα οποία, σε συνδυασμό με τον νέο τρόπο εργασίας, θα επιτρέψουν αποτελεσματικότερες και καλύτερα στοχευμένες επιδόσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος και της καλής διαβίωσης των ζώων:

 • Συνοχή με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η νέα ΚΑΠ θα ενσωματώσει πλήρως την περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία της ΕΕ. Τα σχέδια της ΚΑΠ θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, ενώ θα επικαιροποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην κλιματική και περιβαλλοντική νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
 • Παροχή στήριξης υπό όρους: οι ελάχιστες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι δικαιούχοι της ΚΑΠ για να λάβουν στήριξη είναι πλέον πιο φιλόδοξες. Για παράδειγμα, σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση τουλάχιστον το 3% της αρόσιμης γης θα προορίζεται για την προστασία βιοποικιλότητας και για μη παραγωγικά στοιχεία (αγρανάπαυση), με δυνατότητα λήψης στήριξης μέσω οικολογικών προγραμμάτων ώστε να επιτευχθεί ποσοστό 7%. Όλοι οι υγρότοποι θα προστατεύονται.
 • Η προσφορά οικολογικών προγραμμάτων θα είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό το νέο προαιρετικό μέσο θα ανταμείβει τους γεωργούς για την εφαρμογή φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικών (βιολογική γεωργία, αγροοικολογία, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία κ.λ.π.), καθώς και για βελτιώσεις όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού τους για την εισοδηματική στήριξη σε οικολογικά προγράμματα, συνολικού ύψους 48 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό άμεσων ενισχύσεων (Πρώτο Πυλώνα).
 • Τουλάχιστον το 35% των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης (Δεύτερο Πυλώνα) θα διατίθεται σε γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις, οι οποίες προωθούν περιβαλλοντικές και κλιματικές πρακτικές και πρακτικές καλής διαβίωσης των ζώων.
 • Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ πρέπει να συμβάλει σημαντικά στις συνολικές δαπάνες της Ένωσης για το κλίμα. Για ρεαλιστικό και άρτιο υπολογισμό, η Επιτροπή θα προτείνει έως το 2025 νέα, διαφοροποιημένη προσέγγιση, η οποία θα υπερβαίνει τις υφιστάμενες μεθόδους.

Μια πιο ευέλικτη ΚΑΠ
Η νέα ΚΑΠ εισάγει νέο τρόπο εργασίας, με βάση τον οποίο κάθε κράτος μέλος θα καταρτίζει εθνικό στρατηγικό σχέδιο, όπου θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι της, καθώς και οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας, όπως περιγράφονται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, η νέα ΚΑΠ εστιάζει στις επιδόσεις στα εξής:

Απλούστεροι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ

 • Ετήσια έκθεση επιδόσεων που θα υποβάλλεται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή από το 2024 και εξής, η οποία θα συμπληρώνεται από ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης.
 • Η Επιτροπή θα προβεί σε εξέταση των επιδόσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ το 2025 και το 2027, κατόπιν της οποίας, αν χρειαστεί, θα απευθύνει αίτημα για ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη.
 • Σύνολο κοινών δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΚΑΠ και την αξιολόγηση των επιδόσεων των στρατηγικών σχεδίων της.

Ενίσχυση της θέσης των γεωργών σε έναν ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα

 • Η νέα ΚΑΠ διατηρεί έναν γενικό προσανατολισμό προς την αγορά, με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ να λειτουργούν σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς, αξιοποιώντας παράλληλα ευκαιρίες εκτός της ΕΕ που προκύπτουν από το διεθνές εμπόριο.
 • Επίσης, ενισχύει τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα τροφίμων, διευρύνοντας τις δυνατότητες των γεωργών να ενώνουν τις δυνάμεις τους.
 • Θα θεσπιστεί νέο γεωργικό αποθεματικό ταμείο για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης της αγοράς σε περιόδους κρίσεων, με ετήσιο προϋπολογισμό τουλάχιστον 450 εκατ. ευρώ.

Στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ
Όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, για να υποβάλουν τα προσχέδιά τους. Κατόπιν, η Επιτροπή θα έχει έξι μήνες για να αξιολογήσει και να εγκρίνει τα σχέδια, τα οποία στη συνέχεια θα τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2023.

Τα στρατηγικά σχέδια, που θα καταθέσουν τα κράτη μέλη στην Κομισιόν, θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον μέλλον του αγροτικού κλάδου της κάθε χώρας. Ο ΑγροΤύπος σας παρουσιάζει το ποσοστό των αγροτών σε σχέση με τον πληθυσμό της σε κάποιες χώρες που έχουν διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης αγροτικής παραγωγής. Έτσι στην Ελλάδα σήμερα κατά επάγγελμα αγρότες είναι το 1,89% του πληθυσμού, ενώ στην Ισπανία το ποσοστό φτάνει στο 2,96%. Στην Αίγυπτο ανέρχεται σε 12,89%, ενώ στη Ρωσία στο 4,27% και στις ΗΠΑ στο 0,99%. Από τα νούμερα αυτά βλέπουμε ότι στην χώρα μας πάμε για το μοντέλο παραγωγής που υπάρχει στις ΗΠΑ. Περιμένουμε να δούμε το στρατηγικό σχέδιο που θα καταθέσει η Ελλάδα και τι μοντέλο θα προτείνει.

28/06/2021 11:39 πμ

Η πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Παρασκευή (25 Ιουνίου) σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2023-2027.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την πρόοδο που σημειώσαμε τις δύο τελευταίες ημέρες, πράγμα που μας δίνει την πεποίθηση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, οι προτάσεις πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη μέλη και μόνο τότε μπορούμε πραγματικά να πούμε αν καταλήξαμε σε συμφωνία ή όχι», δήλωσε η κ. Maria do Céu Antunes, υπουργός Γεωργίας της Πορτογαλίας.

Η συμφωνία είναι προσωρινή εν αναμονή της έγκρισης από τους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Ιουνίου.

Οι διοργανικές συνομιλίες κάλυψαν και τους τρεις κανονισμούς που συνθέτουν τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και επικεντρώθηκαν σε ορισμένα από τα εκκρεμή σημεία των διαπραγματεύσεων, μεταξύ των οποίων:

 • ο ελάχιστος προϋπολογισμός για άμεσες ενισχύσεις για οικολογικά προγράμματα και η καθιέρωση περιόδου μάθησης για τα κράτη μέλη
 • το υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο εσωτερικής σύγκλισης για τις άμεσες ενισχύσεις
 • η μεγαλύτερη ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων
 • η ένταξη της κοινωνικής διάστασης στην ΚΑΠ
 • η ευθυγράμμιση της ΚΑΠ με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Στο μεταξύ ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα, 28 Ιουνίου, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αύριο Τρίτη, 29 Ιουνίου.

Κυριότερο θέμα συζήτησης θα αποτελέσει η Μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2020 με στόχο την επίτευξη Συμφωνίας, σε συνέχεια και των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης που πραγματοποίησε η Πορτογαλική Προεδρία με το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προηγούμενες μέρες.

Οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον τομέα της γεωργίας και στην αγορά αγροδιατροφικών προϊόντων. Θα συζητήσουν ακόμη την ανάγκη προστασίας των μελισσών και λήψης ουσιαστικών μέτρων για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

Σε ό,τι αφορά στα θέματα της Αλιείας, οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα ενημερωθούν σχετικά με την πορεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και με τη διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022. 

25/06/2021 12:38 μμ

Από μικρή συμμετοχή αγροτών χαρακτηρίστηκε η ενημερωτική ημερίδα για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η πρώτη από τις 13 στις αντίστοιχες έδρες περιφερειών της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε από το ΥπΑΑΤ, στη Λάρισα, στις 24 Ιουνίου 2021.

Όμως και όσοι συμμετείχαν δεν είχαν κάποια σωστή ενημέρωση. Υπάρχουν αρκετά θέματα που θα πρέπει να διευκρινήσει στις επόμενες ημερίδες για την ΚΑΠ το ΥπΑΑΤ. Όπως ποιος θα χαρακτηριστεί «ενεργός» αγρότης. Επίσης τι θα γίνει με τα βοσκοτόπια και τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων στη νέα ΚΑΠ. Πολλοί παραγωγοί διαφωνούν με την δέσμευση του 25% των κονδυλίων (Πρώτου Πυλώνα) για μέτρα φιλικά προς το περιβάλλον. Όπως αναφέρουν στη νότια Ευρώπη χρειάζονται λιγότερα μέτρα σε σχέση με την βόρεια (π.χ. Γερμανία). Τα κονδύλια για την πράσινη πολιτική κινδυνεύουν να φύγουν από την παραγωγή και να πάνε στις τσέπες επιτήδειων.

Ένα ακόμη πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ΥπΑΑΤ είναι με βάση ποια στοιχεία θα στηρίξει την στρατηγική του για τη νέα ΚΑΠ. Τα στοιχεία του ΟΣΔΕ είναι διαφορετικά από αυτά της ΕΛΣΤΑΤ. Μήπως θα έπρεπε να είχε γίνει μια καταγραφή (όχι δειγματοληπτική έρευνα) των καλλιεργειών και των εκτροφών από την ΕΛΣΤΑΤ, όπως κάνει για παράδειγμα καταγραφή πληθυσμού της χώρας.   

Όπως δηλώνει στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) κ. Νικόλαος Παυλονάσιος, «στην εκδήλωση δεν υπήρχε συμμετοχή αγροτών γιατί ενημερωθήκαμε την τελευταία στιγμή. Μιλήσαν για κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων αλλά δεν ανάφεραν ποσά των ενισχύσεων. 

Το μόνο που αναφέρθηκε είναι ότι από την εσωτερική σύγκλιση (κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων) με τη νέα ΚΑΠ η περιφέρεια Θεσσαλίας θα χάσει 60 εκατ. ευρώ. Επίσης δεν είπαν κάτι ουσιαστικό για την εξωτερική σύγκλιση στις χώρες της ΕΕ παρά μόνο ότι πιέζουν να γίνει κάποιες χώρες της ανατολικής Ευρώπης, κάτι που είναι ήδη γνωστό.

Κάτι θετικό είναι ότι η ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι με τη νέα ΚΑΠ θα αυξηθεί, από 180 εκατ. ευρώ σε 183 εκατ. ευρώ. Επίσης θα αυξηθεί η ενίσχυση στους Νέους Αγρότες.

Περιμέναμε να ακούσουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας μας για τη νέα ΚΑΠ αλλά δεν έχει ακόμη γίνει. Θα πρέπει να τονίσουμε όμως ότι άλλες χώρες - όπως η Γαλλία - τον έχουν ήδη ανακοινώσει».

Από την πλευρά του ο κ. Χρήστος Σιδηρόπουλος, παραγωγός από την Λάρισα, αναφέρει στον ΑγροΤύπο ότι «διάλεξαν ακατάλληλη ημέρα για τη σύσκεψη οι αγρότες έπρεπε να ποτίσουν τις καλλιέργειες λόγω του καύσωνα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τα αλώνια. 

Το ΥπΑΑΤ μιλά για κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων χωρίς «κόφτη». Σε κάποιος θα αυξηθεί το τσεκ. Σε κάποιους όμως θα μειωθεί και δεν απαντά το ΥπΑΑΤ με ποιο τρόπο θα αναπληρώσουν το χαμένο τους εισόδημα. Το ερώτημα είναι έχουμε περιθώριο να μειώσουμε τις δυναμικές καλλιέργειες στην χώρα μας.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα με τη νέα ΚΑΠ οι περισσότεροι αγρότες θα στραφούν σε καλλιέργειες χαμηλού κόστος, όπως σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι και ... φωτοβολταϊκά. Ειδικά για τα τελευταία οι τιμές ενοικίασης χωραφιών έχουν φτάσει στα ύψη και είναι μεγάλος πειρασμός.

Ρωτάμε το ΥπΑΑΤ γιατί δεν επιλέγει η χώρα μας δέκα στρατηγικές παραγωγές (φυτικές και ζωικές) τις οποίες να στηρίξει, όπως αποφασίζουν άλλες χώρες της ΕΕ».   

24/06/2021 03:00 μμ

Ένα ακόμα νομοσχέδιο για τις σταβλικές εγκαταστάσεις προανήγγειλε το ΥπΑΑΤ και συγκεκριμένα η υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή, που περιοδεύει στην επαρχία.

Συγκεκριμένα, τις επόμενες ημέρες έρχεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις σταβλικές εγκαταστάσεις, το οποίο προβλέπει την απλοποίηση της διαδικασίας προς όφελος των κτηνοτρόφων, όπως αναφέρουν από το αρμόδιο υπουργείο.

«Το νομοσχέδιο έρχεται ουσιαστικά και επιλύει χρόνια προβλήματα των πρόχειρων καταλυμάτων, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά και την πλειοψηφία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», δήλωσε σχετικά η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, από τον Τύρναβο, μετά την συνάντηση που είχε με τους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Η κα Αραμπατζή τόνισε πως «το νομοσχέδιο φέρνει ρυθμίσεις οι οποίες μειώνουν το κόστος κατασκευής, δίνουν λύση στην καθετοποίηση των υπαρχουσών μονάδων, αλλά και στη νομιμοποίηση αυτών». Ακόμα ανέφερε πως οι ρυθμίσεις του λαμβάνουν υπόψη και σέβονται τους περιβαλλοντικούς όρους, σημειώνοντας παράλληλα πως «τακτοποιούνται θέματα που ταλάνιζαν τους κτηνοτρόφους μέχρι πρότινος».

Οι απόψεις των κτηνοτρόφων

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Τάκης Πεβερέτος δήλωσε στον ΑγροΤύπο πως «το νομοσχέδιο που δεν έχει πάει ακόμα στη Βουλή, έχει αρκετά θετικά. Μεταξύ αυτών και το γεγονός ότι απαλείφτηκε η αρχική του πρόβλεψη, για υποχρέωση των κτηνοτρόφων να έχουν αρχιτεκτονικά σχέδια για τα πρόχειρα καταλύματα των ζώων».

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), κ. Δημήτρης Μόσχος δήλωσε στον ΑγροΤύπο σχετικά με το νομοσχέδιο τα εξής: «περιμένουμε να δοθεί στη διαβούλευση το τελικό κείμενο, εκτός κι αν το πάει το ΥΠΑΑΤ κατευθείαν στη Βουλή. Εμείς έχουμε καταθέσει ως ΣΕΚ συγκεκριμένες προτάσεις και βελτιώσεις στο αρχικό κείμενο. Έχουμε ζητήσει για παράδειγμα, διόρθωση ώστε να μην αλλάξει η πρόβλεψη για τα πρόχειρα καταλύματα. Επίσης, να διευκολυνθούν οι κτηνοτρόφοι με στάβλους εντός οικισμού και να έχουν τη δυνατότητα να βάλουν στις στάνες τους αρμεκτήρια. Ακόμα να υπάρξει πρόνοια για κτηνοτρόφους με στάβλους αυθαίρετους, που κατασκευάστηκαν μετά το 2011».

Τέλος, ο Γιάννης Φλωρίδης από την Γεωτεχνική Αιγαίου, μιλώντας στον ΑγροΤύπο τόνισε πως είναι ανάγκη επιτέλους η πολιτεία να ασχοληθεί με το νομοσχέδιο αυτό σοβαρά με τους κτηνοτρόφους και τα προβλήματά τους και να δώσει μόνιμες λύσεις, που θα τους διευκολύνουν στην δουλειά τους και δεν θα τους δημιουργούν γραφειοκρατίες και μπερδέματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά στον ΑγροΤύπο ο κ. Φλωρίδης, δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα οι άδειες για φωτοβολταϊκά και αιολικά να βγαίνουν τόσο σύντομα και εύκολα και οι κτηνοτρόφοι που παλεύουν 365 μέρες το χρόνο, να σύρονται επί χρόνια σε ένα κάρο υπηρεσίες για να νομιμοποιήσουν π.χ. το στάβλο τους.

24/06/2021 09:46 πμ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση αποδοχής παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνου Μπαγινέτα.

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ διασπάται σε Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών που αναλαμβάνει ο κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης και σε Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων την οποία αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Μπαγινέτας. 

Διαβάστε το ΦΕΚ