Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted on
11/11/2021 04:10 μμ

Φωκίδα: προς πώληση οικόπεδο ιδιοκτησίας ΑΤΕ LEASING Α.Ε.

Φωκίδα: προς πώληση οικόπεδο ιδιοκτησίας ΑΤΕ LEASING Α.Ε.

Στη θέση «Ξηριάδες» του οικισμού Μανάγουλη Δωρίδας, Φωκίδα, διατίθεται προς πώληση οικόπεδο ιδιοκτησίας ΑΤΕ LEASING Α.Ε. (Υπό Ειδική Εκκαθάριση) μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής την 13.12.2021, έναντι € 10.000 (τιμή πρώτης προσφοράς). Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο REO@pqh.gr την δεσμευτική οικονομική προσφορά τους, όπως προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση (https://pqh.gr/files/real-estate/prokyrhxh-e-auction-08.11.2021.pdf). Περισσότερες Πληροφορίες στο REO@pqh.gr και στα τηλέφωνα 213 – 088 7269/ 7082/ 7159

Τελευταία νέα